Vi er stolte over å ha høyt engasjement hos våre ansatte i Paulig. Våre ansatte er de viktigste ingrediensene for å bygge vår fremtid. Vi er engasjert i å utvikle Paulig som en rettferdig og inkluderende arbeidsplass hvor våre ansatte kan lykkes.  

Verdier og kultur 

Vår bedriftskultur er basert på de sterke verdiene som er opprettet av våre ansatte: vi er stolte av disse verdiene som former karakteren i selskapet vårt. De ikke bare er en veileder i hvordan vi tenker og oppfører oss, men påvirker også måten vi tar avgjørelser på, både som enkeltpersoner og som en organisasjon.  Les mer om våre verdier.

Working at Paulig - Cooking together

 

Helse og sikkerhet

I Paulig har vi helse, sikkerhet og velvære til folk som vår prioritet. Vi jobber kontinuerlig med våre ansatte for å fjerne eller forminske risiko for å forebygge yrkesskader og sykdommer, unngå industrielle ulykker, beskytte folket og fremme våre ansattes fysiske, psykiske og sosiale velvære.

Helse, sikkerhets- og velværeprogrammer er inkludert i den årlige forretningsplanprosessen og målbare mål er fastsatt for å sørge for kontinuerlig forbedring av vår ytelse innen helse, sikkerhet og velvære.

Rettferdig og inkluderende arbeidsplass

I Paulig verdsetter vi alle personer som enkeltpersoner og som fagperson. Menneskerettigheter og likeverdighet er kjerneverdier i Paulig og en rettferdig og inkluderende arbeidsmåte er en av de tre hovedelementene i Pauligs bærekraftsfremgangsmåte 2030. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vår verdidrevne kultur for å forsikre om at alle våre ansatte oppfatter Paulig som et rettferdig og inkluderende selskap hvor de føler det er trygt å være seg selv. I juni 2023 lanserte vi en policy for mangfold, likestilling og inkludering (DEI) på tvers av hele vår virksomhet for å styrke vårt engasjement for en mangfoldig, rettferdig og inkluderende arbeidsplass. Les mer om vårt arbeid for en rettferdig og inkluderende arbeidsplass. 

Working at Paulig - Factory Belgium

 

Talent

Paulig er hjemmet til kontinuerlige læringsmuligheter og er en dynamisk arbeidsplass med et sterkt fremtidsrettet fokus. Du vil etter hvert mestre fremtidssikre ferdigheter, kompetanse og teknologi. Med vår ytelsesprosessledelse har vi som mål å sørge for at strategien blir vellykket utført og at prosessen sørger for at våre ansatte har regelmessige muligheter for å diskutere ytelse og personlig utvikling. 

Lederskap

Lederskapsevner er en nøkkelfaktor for hele organisasjonens suksess, og vi legger stor innsats i utviklingen av ledelsesarbeid og lederskapskultur. Å oppnå resultater, vellykket samarbeid og teamarbeid krever lederskap fra oss alle i vårt daglige arbeid. Paulig lederskap-prinsipper - Collaborate for success, Dare to trust, Choose impact over comfort and Consumer first - har blitt opprettet sammen med våre ansatte for å støtte og veilede oss, sammen med verdiene våre, i forskjellige situasjoner.

Working at Paulig - Encounter at office

 

Hybridarbeidsfilosofi

Pauligs hybridarbeidsfilosofi er basert på tillit og betyr at vi tilbyr mulighet for å fleksibelt kunne kombinere kontor og hjemmekontor. Det er en filosofi heller enn faste retningslinjer og praksis, fordi situasjoner og behov er forskjellige fra sted til sted, team til team, og enkeltperson til enkeltperson. Ideen er å gi fleksibilitet til teamene for å la dem avgjøre hvordan de utfører filosofien i praksis i dag – og gjør endringer som er nødvendig i fremtiden. Pauligs hybridarbeidsfilosofi gjelder for alle Paulig ansatte som har en rolle som kan inkludere hjemmekontor. Les mer om hybridarbeidsfilosofi.

Vis mer

Rainer Tammet and Marta Piigli
Møt våre mennesker
Working at Paulig - Factory Finland
Ledige stillinger
Working at Paulig - Meeting
Pauligs hybridarbeidsfilosofi er basert på tillit