12.10.2021 Artikkel

Paulig har definert en ny hybridarbeidsfilosofi og grunnrelger for å veilede praksis når det kommer til å avgjøre hvorvidt man vil jobbe eksternt eller komme inn på kontoret. Det er en filosofi heller enn faste retningslinjer og praksis, fordi situasjoner og behov er forskjellige fra sted til sted, team til team, og enkeltperson til enkeltperson. Ideen er å gi fleksibilitet til teamene for å la dem avgjøre hvordan de utfører filosofien i praksis i dag – og gjør endringer som nødvendig i fremtiden.

Én av Pauligs verdier er «Vær nysgjerrig», som også omfatter en entreprenørånd og motet til å utfordre: Søk nye svar. Deretter har Paulig etablert en ny hybridarbeidsfilosofi som angår alle hos Paulig hvis jobb kan involvere eksternt arbeid, og igjen styrt selskapet mot å være en frontfigur når det gjelder endring.

Senior visepresident for HR, Anu Pires, understreker at det virkelig er en filosofi – en veiledning – heller enn et sett med faste retningslinjer eller praksis. De praktiske detaljene ved utførelsen vil bli gitt til hver leder som igjen skal avgjøre dette sammen med teamet sitt.

«Vi bestemte oss for denne tilnærmingen fordi vi stoler på menneskene våre. De gjorde en flott jobb med å jobbe helt eksternt, så vi er sikre på at de vil fortsette å gjøre dette innen hybridmodellen», beskriver hun.

Fleksibilitet og tilpasning er vesentlig

Før de definerte filosofien utførte Paulig en ansattundersøkelse for å finne ut deres preferanser. I følge undersøkelsen ville majoriteten (88%) av de som svarte gjerne fortsette eksternt arbeid etter pandemien, men ikke hele tiden. De fleste av de som svarte (79%) ville gjerne jobbe eksternt to eller tre dager i uken.

I tillegg til tillit er de to andre nøkkelelementene i filosofien forretningsansvar og balanse mellom arbeid og liv.

«Forretningene kommer først», sier Pires.

«Når vi velger hvor vi jobber, må vi evaluere og planlegge hvilke møter og oppgaver som passer best på kontoret. Når vi jobber på kontoret vil vi prøve å utnytte personlig samarbeid fullt ut. Tross alt er det der magien skjer – selv om videosamtaler er flott, mister du fortsatt unektelig noe sammenlignet med å møtes ansikt til ansikt.»

Overføringen til eksternt arbeid var så rask og mange har jobbet eksternt så lenge, at noen av disse fordelene kan ha blitt glemt for et øyeblikk.

«Spesielt, for eksempel, spontane samtaler og ideer som kommer fra dem finner kun sted når folk er på samme sted. Det er også bedre å diskutere vanskelige saker personlig, og også – de fleste av oss drar nytte av strukturen og de sosiale aspektene det å jobbe på kontoret gir oss», sier Pires.

Hun understreker også at fleksibilitet og tilpasning er vesentlige over lang tid: Situasjoner kan endre seg på individuelt nivå, teamnivå, selskapsnivå og selv globalt.

Dette er grunnen til at jeg håper at i stedet for å sette seg inn i faste tidsplaner som på kontoret to dager i uken og å jobbe hjemmefra tre dager i uken, vil teamene identifisere måter å jobbe på som tilpasser seg gjeldende behov og som kan ses på nytt om situasjonen endrer seg», oppsummerer hun.