Pauligs Bærekrafttilnærming 2030 er basert på FNs Bærekraftsmål og omfatter tre fokusområder og ambisjoner:   

 

Ambitons

 

1. Produkter og tjenester som styrker helsen og velværet til mennesker og planeten

Vår ambisjon er at, innen 2030, vil 70 % av produktene og tjenestene våre styrke helsen og velværet til mennesker og planeten. Vår produktportefølje er nesten 100 % plantebasert i dag, og vi vil fortsette å utvikle produktene våre i en sunnere retning, samt innovere nye produkter som er bra for både mennesker og planeten. Vi har også som mål å systematisk redusere karbonfotavtrykket til produktene våre, samt inspirere forbrukere til å velge bærekraftige valg. 

2. Klimahandling og sirkularitet

Paulig er blant de fremste selskapene i matindustrien, og vi har forskingsbaserte klimamål godkjent av Science Based Targets-initiativet. Vi har stått frem for å støtte Business Ambition-kampanjen for 1,5 °C og er forpliktet til å begrense den globale temperaturøkningen til maksimalt 1,5 °C i vår drift og verdikjede. Målene Paulig satte for godkjenningen var den mest ambisiøse angivelsen gjennom prosessen til Science Based Targets-initiativet. Våre ambisjoner er at vi, innen 2030, vil redusere drivhusgassutslippene fra vår egen drift med 80 % og fra verdikjeden vår med 50 %. 

3. Rettferdig og inkluderende arbeidsmåte

Målet vårt er å være en rettferdig og inkluderende partner og arbeidsgiver gjennom hele verdikjeden vår. All kaffen vår er allerede 100 % fra verifiserte bærekraftige kilder og vi har som mål å utvide dette arbeidet til å også dekke andre råmaterialer. Målet er at alle våre råmaterialer fra høyrisikoområder kommer fra bærekraftige kilder verifisert av eksterne parter innen 2030. Dette vil kreve en mer systematisk due diligence-prosess og en holistisk arbeidsmåte med våre leverandører og andre partnere (f.eks. sivile samfunnsorganisasjoner) gjennom verdikjeden vår. Vi fortsetter å utvikle vår verdidrevne selskapskultur for å sikre at alle våre ansatte anser Paulig som et rettferdig og inkluderende selskap.