Hos Paulig fornyer vi oss hele tiden, lidenskapelig på jakt etter nye smaker, løsninger og måter å jobbe på. Men vi følger også nøye med på neste generasjon. Og for å være mer presis, på våre barn og unge. Siden vi ønsker å bidra til fremtidige generasjoners velvære, setter vi fullt fokus på dem i våre sponsorprogrammer. 

Målet vårt er langsiktige sponsorater som kan være en del av vår merkevare- og markedskommunikasjon og som er i tråd med våre fokusområder for bærekraft

I våre sponsorater fokuserer vi på tre prioriteringer:

  • Støtte barn og unge i nød 
  • Sunn livsstil 
  • Miljøbevissthet og klimatiltak 

Sponsede og partnerorganisasjoner 

Vi sponser, støtter og samarbeider med internasjonale frivillige organisasjoner og lokale organisasjoner gjennom ulike former for samarbeid for å få større innvirkning. 

Redd Barna

A teacher from Save the Children in a class room.

Sammen med Redd Barna i India har Paulig jobbet kontinuerlig de siste 4 årene for å få barn i 30 krydderdyrkende landsbyer i India til å melde seg på skolen og få den utdanningen som rettmessig er deres. Les mer.

DEI & Pride 

Paulig logotype in Pride colors

Menneskerettigheter og likeverd er kjerneverdier for Paulig. Vi verdsetter hver person som individ og profesjonell og forventer det samme fra våre leverandører og partnere. For å styrke vår forpliktelse til en mangfoldig, rettferdig og inkluderende arbeidsplass har vi lansert en selskapsomfattende policy for mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI). 

Vi samarbeider også med Workplace Pride, en nederlandsk ideell stiftelse med fokus på LGBTIQ+-inkludering på arbeidsplassen. Dette internasjonale samarbeidet forsterker vår forpliktelse til å fremme rettighetene til LHBTIQ+-ansatte i alle land der Paulig opererer. I 2023 fortsatte vi vårt samarbeid med Helsinki Pride for tredje år på rad. Helsinki Pride er den største kultur- og menneskerettighetsbegivenheten med fokus på seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter i Finland. Les mer.

SOS-barnebyen

A child writing on a smartphone

Paulig er hovedpartner for SOS-barnebyen i Finland og støtter utviklingen av Läksyapu-tjenesten og driften av Apuu chat-plattformen. Les mer.

Aseman Lapset Ry i Finland (Children of the Station) 

Paulig har støttet Aseman Lapset-organisasjonens Walkers-konsept i 25 år. Children of the Station er en politisk og religiøst ikke tilknyttet nasjonal organisasjon som fokuserer på å støtte trygg vekst for barn og unge og øke deres trivsel og sosiale inkludering. Walkers-konseptet deres gir ungdom trygge miljøer der frivillige voksne jobber sammen med fagfolk. De har et nettverk av Walker-ungdomskafeer, Walkers-busser og bobiler og andre møteplasser vedlikeholdt av lokale myndigheter rundt om i Finland. Paulig sørger for årlig kaffe til møteplassene. 

Haiba barneby i Estland 

Paulig Estland har et langt samarbeid med Haiba barnehjem gjennom ulike prosjekter og samarbeid. I 2020 donerte Paulig grønn energi til Barnehuset, som ble samlet inn som en del av kampanjen brukt kaffegrut. En hyggelig årlig tradisjon er en tacolunsj med morsomme aktiviteter eller felles matlagingskurs. Les mer. 

Mirada Jove i Spania 

Mirada Jove er et initiativ organisert av Paulig, i samarbeid med Berguedà Educational Resource Centre og Bergas Town Council, rettet mot alle grunnskole-, videregående-, musikk- og spesialundervisningselever i Berguedà-regionen. Studentene må lage kunstneriske verk og komposisjoner, samarbeide og organisere seg for å jobbe som et team. Mirada Jove fremmer kreativitet, fremmer kritisk tenkning i klasserommet og forbedrer elevenes ferdigheter, samarbeid, konsensus og teamarbeid i et inkluderende miljø. Hvert år er dedikert til et spesifikt tema, som alltid er relatert til territoriet og med sterkt fokus på bærekraft, mennesker og planeten.