Ansvarlige valg, bestemmelser og handlinger er en forutsetning for å skape en god bedrift. I Paulig driver vi alltid i samsvar med gjeldene lovverk, forskrifter og normer i de landene vi opererer i. Vi drifter med integritet og høy etisk moral og står til regnskap for selskapets handlinger. Vi respekterer FNs verdenserklæring om menneskerettigheter for ansatte og samfunn der vi har virksomhet. 

Disse etiske prinsippene beskriver selskapets vilje til å fremme etisk adferd utover lover og forskrifter. De etiske prinsippene er en hjørnestein i hele selskapets virksomhet og introduseres for ansatte som en del av induksjonsfasen.

 

ethical principles 18

Vi unngår interessekonflikter 

Paulig-medarbeidere handler alltid i Pauligs beste interesse. Dette betyr at vi kontinuerlig må vurdere og unngå en konflikt eller en tilsynelatende konflikt mellom personlige og selskapsinteresser. 

Vi aksepterer ingen former for korrupsjon, bestikkelse eller urettferdig praksis for å oppnå noen forretningsfordel. Vi gir ikke eller aksepterer ikke gaver eller gjestfrihet for å gjøre, eller å love å gjøre, tjenester for kunder, leverandør, myndighetspersoner eller noen andre interessenter.  

Vi vurderer grundig når vi jobber med venner, slektninger eller familiemedlemmer i vårt arbeid. Vi gir dem ikke fordeler, enten de er kolleger, kunder, leverandører eller representanter for noen andre interessenter.  

Vi overgår forbrukernes forventninger 

Vårt løfte til forbrukerne er velsmakende produkter av høy kvalitet. Vi lytter til og engasjerer oss med forbrukere og andre interessenter for å sikre kunnskap om deres forventninger og krav for våre produkter og tjenester. 

Vi vurderer påvirkningen av produktene våre og vi er forpliktet til kontinuerlig forbedring og produktutvikling. Vi vurderer aspekter som helse, produktsikkerhet og brukbarhet. 

Vi markedsfører på en fornutfitg måte og gir tilstrekkelig informasjon om produktene og tjenestene våre for å hjelpe forbrukere med å gjøre bevisste kjøpsvalg. Vi svarer på forbrukeres henvendelser raskt, riktig og effektivt.

Vi fremmer en ansvarlig leverandørstrategi 

Vi streber etter å bidra til utviklingen av de sosiale og miljømessige forholdene ved å øke åpenhet i forsyningskjeden og ved å være spesielt oppmerksomme på menneskerettigheter, trygge og sunne arbeidsforhold og miljømessig bærekraft. 

Vi velger leverandøreren våre nøye og har langtidspartnerskap som mål for å skape delt verdi for alle parter i forsyningskjeden. Vi streber etter å forbedre sporbarhet i forsyningskjeden vår, å utvikle leverandørvurderingen vår og å støtte leverandørene våre i å forbedre sin drift og praksis, også i utfordrende miljøer. 

Vi klargjør forventingene våre og de obligatoriske kravene til våre partnere og leverandører i våre Etiske retningslinjer for leverandører, som beskriver våre standarder for menneskerettigheter, standarder for arbeidskraft, miljøet og anti-korrupsjon i samsvar med FNs Global Compact. 

Vi bryr oss om miljøet 

Hos Paulig forbedrer vi aktivt og kontinuerlig prosesser og produkter på en måte som er miljøbevisst. Vi integrerer miljøvurderinger i vår arbeidsmåte og i avgjørelsene vi tar, for å kunne redusere påvirkning langs vår verdikjede.  

Vi vurderer miljøaspekter når vi utvikler nye og eksisterende produkter og tjenester og vi søker å forbedre vår kunnskap om de miljømessige effektene av det vi gjør.  

Vi svarer på de miljømessige utfordringene industrien vår står ovenfor. Vi søker aktivt samarbeid og muligheter for en dialog med våre forretningsparntere og andre interessenter for å utvikle miljømessig fornuftig praksis.  

Vi respekterer mennesker 

Vi respekterer alle som en person og profesjonelt, både innad i og utenfor selskapet. Vi forventer at våre leverandører og partnere gjør det samme. Vi tror at alle er unike og fremmer inkludering ved å respektere mangfold. Vi lytter til og respekterer hverandres synspunkter, både innad i og utenfor selskapet vårt.  

Vi lever opp til standardene i våre etiske retningslinjer. Vi fremmer derfor fundamentale menneskerettigheter i alle våre operasjoner og arbeidsmiljøer. Det finnes ikke noen plass for noen form for trakassering, diskriminering, respektløs eller fornærmende atferd.  

Vi streber etter en flott og trygg arbeidsplass og kontinuerlig forbedring i ansattengasjement. Vi er forpliket til å systematisk vurdere, utvikle og styrke våre evner og arbedsmåter for å minimere industriulykker og yrkesrelaterte sykdommer.  

Vi bygger tillit 

Tillit er vesentlig for å lykkes i virksomheten vår. Vi viser genuin interesse for andre og deres perspektiver. Vi engasjerer våre interessenter ved å lytte, diskutere og inkludere deres forventninger i våre avgjørelser og handlinger. Vi er troverdige i det vi gjør. Kundene våre må kunne stole på ekspertisen vår, på kvaliteten av og sikkerheten til produktene våre og hva vi sier om dem.  

Vi deler informasjon åpent og fremmer åpenhet både innad i selskapet og i samarbeidet med våre kunder, partnere og andre interessenter. 

Vi nærer kontinuerlig integriteten vår i alle våre handlinger. Vi holder løftene våre og kommunikasjonen vår er ærlig og nøyaktig. 

Vis mer

pauliggroup.com summer 2018
Paulig-verdier