Med endringer i verden må vi revurdere fremtiden til mat. Mat- og drikkeindustrien bruker planetens begrensede ressurser og industrien er en stor del av klima- og helseløsningene. Vårt oppdrag er å styrke fremtiden til mat og dette oppdraget er kjernen av Pauligs Bærekrafttilnærming 2030.   

Smak er nøkkelen til endring 

Bærekraft er innebygget i kulturen vår. Som et familieeid selskap tar vi ansvar for fremtidige generasjoner. Vår bærekrafttilnærming er reflektert ikke bare i vår produktportefølje, men i alt vi planlegger å gjør i dag og i fremtiden.  

Vår rolle som et internasjonalt mat- og drikkeselskap er å tilby nye aromaer og inspirere forbrukere med mer bærekraftige valg som ikke går på kompromiss med smak eller bekvemmelighet. Vi kan være en liten, men vesentlig kraft i å forvandle matkulturen og med vår nye ambisiøse tilnærming vil vi akselerere vårt bærekraftarbeid. Vi tror sterkt på at hele industrien bør gjøre det samme, og vi inviterer andre til å bli med oss på denne reisen.  

Innen 2030: Mot mer bærekraftige og sunnere produkter som smaker godt   

Pauligs Bærekrafttilnærming 2030 er basert på tre av FNs prioriterte bærekraftsmål: Anstendig arbeid og økonomisk vekst (SDG 8), Bærekraftig forbruk og produksjon (SDG 12) og Stoppe klimaendringene (SDG 13). Paulig vil bidra til oppnåelsen av disse SDG-ene ved å fokusere på tre områder med høy ambisjon:  

1. Produkter og tjenester som styrker helsen og velværet til mennesker og planeten 
2. Klima og naturtiltak
3. Rettferdig og inkluderende arbeidsmåte