15.5.2024 Press release
Navneendringen støtter vår One Paulig-driftsmodell og er en del av å skape en felles plattform for våre kunder og samarbeidspartnere. 

Navneendringen har ingen innvirkning på vårt produktutvalg eller våre tjenester. Vårt organisasjonsnummer og annen informasjon forblir også uendret. 

Vi ber deg vennligst om å oppdatere denne endringen i dine dokumenter og systemer. Det nye navnet vil bli brukt fra 15.05.2024, i alle sammenhenger der navnet Santa Maria Norge AS tidligere har blitt brukt. 

Vennligst merk deg endringen i våre faktureringsdetaljer, og vennligst send alle fakturaer til det nye selskapsnavnet Paulig Norway AS fra 15.05.2024: 
 
Paulig Norway AS  
VAT: NO965092080MVA 
 
Fakturaer via e-post : invoice.no@paulig.com  
Fakturaer må sendes i PDF-format, og én faktura per PDF. 
  
Postadresse for fakturaer: 
Paulig Norway AS 
c/o Santa Maria AB 
Box 63 
431 21 Mölndal 
Sweden 
 
Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt oss via e-post: purchaseledger_sweden@paulig.com  

 

Takk for samarbeidet ditt! 

Téléchargez des images haute résolution