2.5.2023

Det internasjonale mat- og drikkekonsernet Paulig har lansert et unikt klimafond for å fremskynde klimautslippsreduksjoner i verdikjeden. Fondet, som har en verdi på 2,7 millioner euro i 2023, vil bli tildelt prosjekter som retter seg mot utslippsreduksjoner i verdikjeder for hvete og kaffe, samt logistikk og Pauligs egen virksomhet. Prosjekter velges årlig og implementeres sammen med Pauligs partnere og leverandører. I tillegg til det nye fondet, vil Paulig videreføre andre bærekraftstiltak og jobbe mot sine ambisiøse mål.

«Vår ambisjon er å være en bærekraftig foregangsvirksomhet i mat- og drikkeindustrien, og målet er å redusere utslipp av drivhusgasser fra egen drift med 80 %,og med 50 % fra vår verdikjede innen 2030. Med dette unike fondet vil vi styrke påvirkningen og smidigheten til våre klimatiltak, forbedre vår innovasjonsevne og fremskynde fremdriften mot våre ambisiøse klimamål. Fondet gjør det mulig for oss å ytterligere drive tiltakene med størst verdikjedeklimaeffekt på konsernnivå», sier Lea Rankinen, direktør for bærekraft og offentlige anliggender hos Paulig.

Paulig har benyttet en klimaavgift for utslippstonn til å vurdere det nødvendige budsjettet for årlige CO2-utslippsreduksjoner. Dette budsjettet utgjør grunnlaget for det årlige fondet. For 2023 verdsettes fondet til 2,7 millioner euro.

«Vi har benyttet en intern karbonpris på 50 euro per tonn CO2 og deretter anslått det nødvendige budsjettet for våre målrettede klimareduksjoner. Denne anslåtte kostnaden for målrettede utslippsreduksjoner inkluderes deretter i vår finansplan og årlige budsjett. Å bruke den interne karbonprismekanismen som en del av finansplanleggingen hjelper oss med å forstå hvordan karbonutslipp kan  påvirke vårt regnskap og våre investeringsvalg», forklarer Juha Väre, Pauligs økonomidirektør.

Fokus på hvete- og kaffeverdikjeder

Fondet tildeles prosjekter som velges årlig basert på Pauligs strategiske initiativer. Utvelgelseskriteriene legger vekt på hvert prosjekts reduserte klimainnvirkningspotensial, graden av innovasjon, kostnadseffektivitet og potensiale for oppskalering. Fondet tildeles hovedsakelig prosjekter knyttet til hvete- og kaffeverdikjeder, eller  logistikk. Resten av prosjektene er knyttet til utslippsreduksjoner i Pauligs egen virksomhet, for eksempel fabrikkers karbonnøytralitet, samt annet samarbeid. Nye prosjektforslag og -initiativ vurderes årlig.

«Våre kriterier for å velge prosjektene er basert på Pauligs konsernstrategi, bærekraftstilnærming og vitenskapsbaserte klimamål. Tortillaer og kaffe har det største klimaavtrykket i vår verdikjede. Fokuset er å redusere utslipp i dyrking av råvarer, og fremme regenerative dyrkingsmetoder. De fleste prosjektene planlegges og iverksettes sammen med våre leverandører og partnere. Ved å jobbe sammen er målet å oppdage nye innovasjoner og måter å forbedre vår drift og vårt samarbeid på», sier Rankinen. 

Klimaeffektene av prosjektene måles ved hjelp av aktuelle karbonregnskapsstandarder og fremdriften følges opp regelmessig.

«Vi følger  fremgangen til klimaprosjektene opp regelmessig mot målene og budsjettet. Målet er også å gjøre de beste fremgangsmåtene til rutine og tilpasse dem som en del av vår virksomhet. Vi vil utvide bruken av nye innovasjoner, metoder og teknologi som oppdages i prosjektene ved å skalere dem i verdikjeden», fortsetter Rankinen.

Paulig har allerede pågående klimaprosjekter som styrker mer bærekraftige landbruksmetoder og dyrkingsmetoder med hensyn til hveteproduksjon og kaffe.

Paulig vil videreføre arbeidet mot sine ambisiøse bærekraftsmål. I tillegg til Klimatiltak og sirkularitet, fokuserer arbeidet på Rettferdig og inkluderende arbeidsmåte og Helse og velvære for folk og planeten. Les mer om Pauligs bærekraftstilnærming her.

Om Paulig 
Paulig er et familieeid mat- og drikkeselskap som dyrker en ny, bærekraftig matkultur – én som er bra for både mennesker og planeten. Paulig leverer alt som smaker godt; kaffe og drikkevarer, Tex Mex og krydder, snacks og plantebaserte valg. Selskapets merkevarer er Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco og Zanuy. Pauligs salg var 1,1 milliarder EUR i 2022. Selskapet har over 2300 lidenskapelige ansatte i 13 forskjellige land som jobber mot  et felles  formål  - For a life full of flavour.  
www.pauliggroup.com 

Téléchargez des images haute résolution