21.3.2022 Press release
Året 2021 går inn i historien som Pauligs beste til dags dato. Selskapets driftsresultat økte kontinuerlig og omsetningen gikk opp med 5,1 prosent, og vi fikk en god omsetningsøkning i alle viktige kategorier: kaffe, Tex Mex og krydder. Salg ut av hjemmet gjenvinnes også gradvis, og Paulig er godt utrustet for videre salgsøkning og internasjonal vekst.

Nøkkeltall for 2021  

  • Pauligs fikk en omsetning på EUR 966,3 millioner (919,5)  
     
  • Av totalomsetningen var 54 (53) prosent fra de nordiske landene og 46 (47) prosent fra andre land  
  • Driftsresultatet var EUR 95,3 millioner (88,3), som utgjorde 9,9 prosent av omsetningen (9,6)  

«Pauligs fikk et veldig godt år i 2021. Dette økonomiske resultatet, sammen med innsatsen for bærekraft, viser at vekststrategien og driftsmodellen fungerer, selv i et svært ustabilt forretningsmiljø. Året ble påvirket av prisøkninger på råvarer og utfordringer i globale forsyningskjeder uten sidestykke, men vi lyktes da vi responderte på disse endringene. Paulig er godt utstyrt for videre omsetningsøkning og internasjonal vekst. Vi regner med at omsetningen i 2022 vil overstige en milliarder euro», erklærer Rolf Ladau, Pauligs CEO.  

«Året 2022 fikk en god start da vi kjøpte oss inn i Liven, og det ble etterfulgt av salget fra merkevaren Gold&Green, immaterielle rettigheter og R&D som funksjon. Krigen i Ukraina skaper generelt større usikkerhet i verdensøkonomien. Dette betyr økte priser på råvarer og energi, noe som vil påvirke Pauligs forretningsdrift i år. Effekten av at Paulig trekker seg ut av Russland, begrenses imidlertid til Business Area East på lokalt nivå; et område som består av Russland og de omkringliggende nasjonene, og utgjør bare omtrent 5 prosent av Pauligs omsetning», sier Ladau. 

Vekst i Tex Mex og kaffe 

Paulig tok viktige grep for vekststrategien og ambisjonen om å bli et av Europas ledende selskaper innen mat- og drikkevarer, og vi ser rask vekst og gode resultater.  

I Tex Mex økte salget med 3,6 prosent i 2021. Paulig har tidligere meddelt at EUR 45 millioner skal investeres i et nytt produksjonsanlegg for tortilla i Roeselare i Belgia. Prosjektet går framover som planlagt, og den nye fabrikken skal være i drift i andre kvartal. Sammen med det nye oppkjøpet av Liven, vil dette styrke Pauligs posisjon som Europas bransjeleder innen Tex Mex, i tillegg til ekstra vekst i kategorien for snacks. Livens portefølje for produkter innen snacks og Tex Mex er en av Europas bredeste. 

I kategorien for kaffe, fornyet Paulig stadig nye varianter og nye emballasjer, i tillegg til å posisjonere enkelte merkevarer enda bedre i markedet gjennom vridning mot premium-kvaliteter. Pauligs kaffesalg økte med 8,6 prosent. I takt med økninger i globale grønne kaffepriser helt uten sidestykke, og etterfølgende økninger i utsalgspriser, fikk Paulig enda bedre markedsandel. Salg ute av hjemmet gjenvinnes gradvis etter koronarestriksjoner.  

Fremskritt for bærekraft 

I 2021 gjorde Paulig også betydelige fremskritt mot de ambisiøse bærekraftmålene, basert på FNs bærekraftmål.  Selskapets mål er å redusere forsyningskjedens drivhusgassutslipp med 50 prosent innen 2030. Dette er med grunnlag i tallene fra 2018. I 2020 gjorde selskapet redusert drivhusgassutslipp fra egen drift med 80 prosent til et mål for 2030. 

Paulig var banebryter på mange fronter i 2021. Selskapet har redusert drivhusgassutslipp fra egen drift med 18 prosent, og tidlig i 2022, var seks av ti Paulig anlegg sertifisert som CarbonNeutral®. Selskapets interne insentiv-system ble også en del av målet for karbonnøytral drift. Paulig inngikk et bærekraftig partnerskap med Lantmännen, det svenske samvirket styrt av gårdbrukere. Hvetemelet som brukes i tortillaer fra Pauligs Santa Maria er produsert i Sverige, og det vil gi opptil 30 prosent mindre drivhusgassutslipp per enhet i volum  

Paulig Nutrition KPI Framework ble laget for å forklare nærmere hva Paulig mener med et produkt som gir bedre helse for mennesker. Rammeverket brukes til å evaluere Pauligs produktportefølje og veilede fokusområdet for produktutvikling. 

Pauligs årsrapport utgis i april sammen med regnskapsoppgjør og bærekraftrapporten.  

Se videoen for å høre Rolf Ladau, Pauligs President og CEO, dele høydepunkter for 2021:


For ytterligere informasjon, kontakt: 
Anu-Maaria Vaalama  
Director, Corporate Communications and Brand   
anu-maaria.vaalama@paulig.com 
+358 40 766 78 34   
 

Om Paulig 
Som et familieeid selskap innen mat- og drikkevarer dyrker Paulig en ny, bærekraftig matkultur som er bra for både mennesker og planeten. Paulig leverer alt som smaker godt av kaffe og drikkevarer, Tex Mex og krydder, snacks og plantebaserte produkter. Selskapets merkevarer er: Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green, Poco Loco og Liven. Pauligs omsatte for EUR 966 millioner i 2021. Selskapet har over 2400 engasjerte ansatte i 14 ulike land som deler et formål for et liv fylt av aroma. 
www.pauliggroup.com

Download high resolution images