4.4.2022 Press release
I 2021 gjorde Paulig betydelig fremskritt med ambisiøse bærekraftmål. Et ernæringsmessig rammeverk ble opprettet for å evaluere over 3500 produkter fra Paulig og veilede fokusområder for produktutvikling mot en enda sunnere portefølje. Paulig inngikk også et bærekraftig partnerskap med Lantmännen, et samvirket styrt av gårdbrukere, og lanserte en kalkulator for matsvinn for finske husholdninger. Fire ekstra av Pauligs anlegg ble sertifisert som CarbonNeutral®, i tillegg til enda et anlegg tidlig i 2022.

Paulig har utgitt årsrapporten sammen med bærekraftrapporten for 2021.  
 

2021 ble Pauligs beste år til dags dato. Selskapets driftsresultat fortsatte å vokse og omsetningen økte med 5,1 prosent, med en positiv innvirkning fra omsetningsvekst i alle store kategorier: kaffe, Tex Mex og krydder. Dette betyr at Paulig er godt utstyrt for videre økt omsetning og internasjonal vekst. Les mer om det i Pauligs oppslagstavle for resultater. Bærekraft en en viktig del av Pauligs vekststrategi. Målet er å bli bransjeledende på bærekraft. 

«Nå i vårt andre år med tiltak for bærekraftmål, er det tydelig at Pauligs bærekraftige innsats skaper en drivkraft for unike løsninger, noe som også fremmer og skaper grobunn for selskapets vekst. Ett eksempel er et nytt ernæringsmessig rammeverk. Det fungerer som en veileder i Pauligs videre fornyelse mot sunnere produkter og tjenester for forbrukere. Vi vil nå fokusere videre på tiltakene med størst positiv virkning på mennesker og planeten», sier Lea Rankinen, Director Sustainability & Public Affairs i Paulig.  

Det er tre fokusområder med relaterte ambisjoner for bærekraftmålet som fører frem til 2030:

  1. 70 % av Pauligs nettosalg kommer fra produkter og tjenester som styrker helsen og velværet til mennesker og planeten. 
  2. Selskapet vil redusere drivhusgassutslipp med 80 % i egen drift og i verdikjeden med 50 %. Dette er med grunnlag i tallene fra 2018. All emballasje fra selskapet vil kunne resirkuleres og fremstilles av fornybare eller resirkulerte materialer. 
  3. Alle råvarer fra høyrisikoområder kommer fra bærekraftige kilder som er verifisert av eksterne parter.

Ernæringsmessig rammeverk for bedre helse

Paulig har skapt et ernæringsmessig rammeverk som en del av satsingen mot at i 2021 skal 70 % av salget fra produkter og tjenester skal komme fra de som legger til rette for helse og velvære blant mennesker og planeten. Rammeverket definerer et produkt som «tilrettelegger for helse» og baner vei for evaluering av mer enn 3500 produkter fra Pauligs portefølje, noe som viser konturen av fremtidens fokusområder. I 2020 kom 49 % av Pauligs salg fra produkter som er sunne for mennesker, noe som er selskapets grunnlinje for å beregne porteføljen for mat- og forskjellige drikkevarer.

Rammeverket baseres på Nutri-Scores oppføring av næringsmidler på emballasjen, utviklet av uavhengige forskere, og vanlig i bruk i EU. I Pauligs ernæringsmessig rammeverk, er kriteriene for Nutri-score satt for å stemme enda bedre overens med kostveiledninger og tar med i beregning all slags mat som kan bidra til sunnere produkter. Rammeverket blir nå en del av selskapets produktutvikling og innovasjonsprosesser for å veilede arbeidet videre fremover, mens det holdes øye med EUs forskrifter.

6 av 11 fabrikker er nå karbonnøytrale 

Paulig fikk fire ekstra sertifiseringer som CarbonNeutral® i 2021, etter en ekstra kom til i tidlig 2022, og nå samsvarer seks av Pauligs elleve produksjonsanlegg. Selskapets kortsiktige mål er å gjøre alle fabrikker karbonnøytrale innen utgangen av 2023. Innen 2030 skal alt av selskapets emballasje kunne resirkuleres og lages av fornybare eller resirkulerte materialer. Pauligs første fokus er at all emballasje skal være resirkulerbar innen 2025. 85 % av Pauligs emballasje til forbrukere er i dag resirkulerbar. 

I oktober meldte Paulig også om inngått partnerskap med Lantmännen, et nord-europeisk samvirket styrt av gårdbrukere. Hvetemelet som leveres til Paulig er nok til å bake 400 millioner årlige tortillaer for Santa Maria, og gir opptil 30 % mindre drivhusgassutslipp per enhet i volum.  

Disse tiltakene støtter selskapet ambisjon om å redusere drivhusgassutslipp i egen drift med 80 % og i verdikjeden med 50 %. Dette er med grunnlag i tallene fra 2018.

56 000 finske husholdninger har brukt kalkulatoren for matsvinn 

Matsvinn og matavfall genereres i alle stadier av verdikjeden for mat, og husholdningens andel av matsvinn er betydelig – minst en tredjedel, ifølge forskning. Paulig inviterte finske husholdninger i 2021 til å bli med på tiltaket om å redusere matsvinn og matavfall. Paulig og Natural Resources Institute Finland (LUKE) lanserte en kalkulator for matsvinn, og så langt har mer enn 56 000 personer kalkulert nivået på eget matavfall. Pauligs har et mål om å redusere matsvinn og matavfall med 50 % innen 2030. 

I 2021 lansert vi en basisstudie for å forske på matsvinn i vår forsyningskjede for råmaterialer sammen med Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS) på universitetet i Helsinki. Forskningens mål er å fastslå den nåværende status for matsvinn i oppstrøm og finne nye metoder for å redusere matsvinn i råvarenes forsyningskjede.

Pauligs årsrapport gis ut, sammen med bærekraftrapporten, i dag den 4. april 2022. Årsrapporten utgis på følgende tre språk: engelsk, finsk og svensk.

Koblinger:

For ytterligere informasjon, kontakt:  

Anu-Maaria Vaalama 
Director, Corporate Communications and Brand  
anu-maaria.vaalama@paulig.com  
+358 40 766 78 34 

 

Om Paulig:  

Som et familieeid selskap innen mat- og drikkevarer dyrker Paulig en ny, bærekraftig matkultur som er bra for både mennesker og planeten. Paulig leverer alt som smaker godt av kaffe og drikkevarer, Tex Mex og krydder, snacks og plantebaserte produkter. Selskapets merkevarer er: Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green, Poco Loco og Liven. Pauligs omsatte for EUR 966 millioner i 2021. Selskapet har over 2400 engasjerte ansatte i 14 ulike land som deler et formål for et liv fylt av aroma. 

www.pauliggroup.com   

Download high resolution images