6.11.2020 Tiedote
Paulig etenee vastuullisuusohjelmansa toteuttamisessa ja on saanut Vuosaaren kahvipaahtimorakennukselle hiilineutraaliudesta kertovan CarbonNeutral®-sertifikaatin. Vuosaaren paahtimo on Pauligin ensimmäinen hiilineutraali tuotantolaitos.  Paahtimorakennuksen päästöjä on vähennetty 98 prosenttia vuodesta 2014, ja loput päästöt kompensoidaan hiilensidontahankkeiden avulla. Pauligin tavoitteena on vähentää vuoteen 2030 mennessä oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia. Suunnitelman mukaan kaikki yrityksen tuotantolaitokset ovat hiilineutraaleja vuoden 2023 loppuun mennessä.   


 

”Paulig on yksi maailman vastuullisimmista kahvipaahtimoista, ja vuodesta 2018 lähtien kaikki käyttämämme kahvipavut ovat tulleet vastuulliseksi varmennetuista lähteistä. Nyt tehostamme ilmastotoimiamme, ja Vuosaaren paahtimo on ensimmäinen tuotantolaitoksemme, jossa on saavutettu hiilineutraalius. Näillä toimilla pääsemme askeleen lähemmäs ilmastotavoitteitamme ja annamme kahvin ystäville mahdollisuuden nauttia paitsi hyvästä makuelämyksestä myös vastuullisemmasta tulevaisuudesta”, kertoo viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Lipponen

Paulig valmistaa Vuosaaren paahtimossa 100 miljoonaa kahvipakettia vuodessa, ja tuotannossa on yli 200 erilaista tuotetta. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi Pauligin Vuosaaren paahtimolla on keskitytty energiatehokkuuteen, otettu käyttöön lämpöenergian talteenotto ja siirrytty hankkimaan biokaasua sekä uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä ja kaukolämpöä. Paahtimorakennuksen päästöjä on vähennetty 98 prosenttia vuodesta 2014. Jäljelle jäävät päästöt tuotannon jätteistä ja kylmälaitteiden kylmäaineiden vuodoista kompensoidaan kolmansien osapuolien verifioimissa metsähankkeissa  Kolumbiassa, Aasiassa ja Itä-Afrikassa. Vuosaaren paahtimorakennuksen CarbonNeutral®-sertifikaatin  myönsi Natural Capital Partners maailman johtavan The CarbonNeutral Protocol – hiilineutraaliusohjeiston mukaisesti.  

Pauligin lähivuosien tavoitteena on sertifioida hiilineutraaliksi kaikki kymmenen tehdastaan kuudessa eri maassa. Päästöjä vähennetään parantamalla energiatehokkuutta, lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja investoimalla mahdollisesti myös omaan uusiutuvan energian tuotantoon esimerkiksi aurinkopaneeleilla. 

Pauligin tavoitteena on myös vähentää koko arvoketjunsa päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Yritys tekee yhteistyötä toimittajiensa kanssa, jotta tavoitteeseen päästään. Yhteistyössä keskitytään ilmastoystävällisiin viljelykäytäntöihin, joiden avulla mahdollistetaan raaka-aineiden pienempi ilmastovaikutus sekä edistetään viljelijöiden sopeutumista ilmastonmuutokseen. 

Huhtikuussa 2020 Paulig julkisti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuvan kunnianhimoisen vastuullisuusohjelmansa, joka ulottuu vuoteen 2030. Ohjelmassa on kolme painopistealuetta ja niille tavoitteet. 

1. Tuotteet ja palvelut, jotka edistävät ihmisten ja maapallon terveyttä sekä hyvinvointia: Vuoteen 2030 mennessä 70 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee tuotteista ja palveluista, jotka edistävät ihmisten ja maapallon terveyttä ja hyvinvointia.  

2. Ilmastotoimet ja kiertotalous: Vuoteen 2030 mennessä Paulig vähentää oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia ja arvoketjunsa päästöjä 50 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Pauligin tieteeseen perustuvat tavoitteet ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymiä, ja ne vastaavat toimia, joita tarvitaan ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi alle 1,5 °C:seen. Paulig on myös siirtynyt käyttämään hiilineutraaleja kuormalavoja. Pauligin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki pakkaukset voidaan kierrättää ja ne valmistetaan uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista. 

3. Oikeudenmukainen ja osallistava toimintatapa: Pauligin tavoitteena on olla oikeudenmukainen ja osallistava kumppani sekä työnantaja. Kaikki Pauligin kahvit hankitaan vastuulliseksi varmennetuista lähteistä, ja yhtiö aikoo laajentaa tätä työtä myös muihin raaka-aineisiin. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 100 prosenttia riskialueilta tulevista raaka-aineista on peräisin vastuulliseksi varmennetuista lähteistä.  

 

Mediayhteydenotot:   

Anu-Maaria Vaalama  
Viestinnästä ja yritysbrändistä vastaava johtaja      
Puh: +358 40 766 78 34   
anu-maaria.vaalama@paulig.com 


Kysymyksiä ja vastauksia Vuosaaren paahtimon hiilineutraaliuuteen liittyen 

Lataa korkearesoluutiokuvat