27.4.2020 Tiedote
Paulig on liittynyt maailman johtavan vastuullisuusjärjestelmän amforin jäseneksi. Jäsenyys tukee Pauligin vastuullisuustyötä ja mahdollistaa erityisesti toimitusketjun vastuullisuuden laaja-alaisen kehittämisen globaalilla tasolla. Pauligin tavoitteena on, että kaikki yhtiön riskialueilta tulevat raaka-aineet ovat vastuullisiksi varmennettuja vuoteen 2030 mennessä. Yksi Pauligin arvoista on yhdessä kasvaminen ja yhteistyö on keskeisessä roolissa myös vastuullisuustyössä. Paulig liittyi  amforin jäseneksi, koska se  mahdollistaa vaikuttamisen globaaliin päätöksentekoon ja edistää hyvinvointia toimitusketjussa tehokkaasti. 

”Meille amfori on tärkeä yhteistyöelin ja näen amforin kautta tehtävän yhteistyön ja yhteisen vaikuttamistyön merkittäväksi. Tätä kautta yritykset voivat saada aikaan positiivisia muutoksia globaaleissa toimitusketjuissa”, toteaa Lea Rankinen, Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja.

amforilla on lähes 2 500 jäsentä yli 40 maassa, ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli biljoona euroa. Yhteistyöllä yritykset edistävät ihmisten hyvinvointia, luonnon resurssien vastuullista käyttöä sekä avointa globaalia kauppaa.

Paulig on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen tulla vastuulliseksi edelläkävijäksi elintarviketeollisuudessa. Vuonna 2019 Pauligilla oli noin 650 suoraa toimittajaa ja raaka-aineita tuli yli 70 eri maasta.

”Haluamme tehdä entistä vaikuttavampaa vastuullisuustyötä. Pauligin kahvit hankitaan jo täysin vastuulliseksi varmennetuista lähteistä mutta olemme asettaneet riman vielä korkeammalle ja tavoitteenamme on, että kaikki riskialueilta tulevat raaka-aineemme ovat vastuullisiksi varmennettuja vuoteen 2030 mennessä. Tähän työhön tarvitsemme amforin kautta saatavia parhaita käytäntöjä, työkaluja ja yritysten yhteisiä hankkeita”, toteaa Lea Rankinen.

Kansainvälisenä ruoka-alan yrityksenä Paulig haluaa kannustaa kuluttajia tekemään kestävämpiä valintoja mausta tai helppoudesta tinkimättä. Pauligin vastuullisuusohjelma vuodelle 2030 perustuu kolmeen priorisoituun YK:n kestävän kehityksen tavoitteiseen: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (tavoite 8), Vastuullista kuluttamista ja tuotantotapoja (tavoite 12) ja Ilmastotekoja (tavoite 13).

 

Lue lisää amforista: 
https://www.amfori.org/

Lue lisää Pauligin vastuullisuustavoitteista ja pauliggroup.com

 

Lisätietoja

Lea Rankinen
Johtaja, Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteet
Paulig
Puh: +358 41 539 4609Lataa korkearesoluutiokuvat