31.12.2019 Artikkeli

Paulig tekee vastuullisuustyötä pitkäjänteisesti ja panostaa pieniin sekä suuriin ilmastotekoihin. Vuosikymmenen vaihtuessa on hyvä katsoa hetkeksi taaksepäin ja tiivistää, millaisia konkreettisia harppauksia viimeisiin kymmeneen vuoteen on mahtunut. Tiesitkö esimerkiksi, että Paulig oli vuonna 2018 maailman ensimmäinen toimija, joka toi uusiutuvat raaka-aineet kahvin vakuumipakkauksiin? Nostimme esiin viisi vastuullisuustekoa kuluneen vuosikymmenen varrelta.

Kahvi 100 % vastuulliseksi varmennetuista lähteistä

Paulig teki vuonna 2014 lupauksen, että vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki yhtiön käyttämät kahvipavut hankitaan vain vastuulliseksi varmennetuista lähteistä. Lupaus lunastettiin vuosi sitten, ja tänä päivänä Paulig käyttää tuotteissaan vain Reilu kauppa- ja Luomu- tai UTZ-vastuullisuussertifioitua kahvia sekä vastuulliseksi varmennetuista kumppanuushankkeista ostettua kahvia.

Tavoitteeseen pääseminen edellytti pitkäjänteistä yhteistyötä ja vuoropuhelua Pauligin kumppaneiden ja kahvinviljelijöiden kanssa.

”Kun teimme tämän lupauksen vuonna 2014, oli tilanne se, ettei kaikkea käyttämäämme korkealaatuista kahvia ollut saatavilla vastuulliseksi varmennettuna. Lisäsimme viiden vuoden aikana kumppaneidemme kanssa valikoimiimme sertifioituja kahveja, kehitimme toimitusketjuja, varmensimme raakakahvin hankintalähteitä ja perustimme uusia kumppanuushankkeita alkuperämaissa. Olemme hankintaperiaatteellamme edelläkävijä yhtenä ensimmäisistä suurista paahtimoista kahvialalla”, kertoo Katariina Aho, joka johtaa Pauligilla muun muassa kahvin hankintaa.

Paulig on vuosien varrella auttanut kumppanuushankkeidensa kautta yli 100 000 kahvinviljelijää. Kumppaneita ovat muun muassa International Coffee Partners, Coffee & Climate, Reilu kauppa ja kahvinvientiyritykset.

Varastoinnovaatio vähensi 365 tonnia vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä

Pauligin varastoinnovaatio Poco Loco -tuotantolaitoksen liepeillä Belgian Roeselaressa on vähentänyt rekkakuljetuksien määrää 25 000:lla vuodessa. Hiilidioksidipäästöissä tämä merkitsee 365 tonnin vuosittaista vähenemistä. Innovaation ytimenä on tuotantolaitoksen ja varaston välille rakennettu sadan metrin mittainen silta. Raaka-aineet siirtyvät sillan yli automaattisia kuljetuslinjoja pitkin varastosta tuotantolaitoksiin ja valmiit tuotteet taas samaa reittiä takaisin varastorakennukseen.

Varaston lähelle on mahdollista hankkia tulevaisuudessa myös tuulimylly, mikä tekisi varastosta sataprosenttisesti hiilidioksidivapaan.

Biokaasusta voimaa tehtaisiin

Uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen panostaminen on vahva osa Pauligin kokonaisvaltaista vastuullisuustyötä. Kuluneen vuosikymmenen aikana Paulig on hyödyntänyt erityisesti biokaasua enenevissä määrin toiminnassaan. Merkittävä askel tässä otettiin elokuussa 2015, kun Paulig siirtyi paahtamaan kaiken kahvin Vuosaaren paahtimolla biokaasulla. Tämän myötä kasvihuonepäästöjä saatiin leikattua jopa 90 % eli lähes 2700 tonnia vuodessa.

Tänä päivänä biokaasulla pyörivät Pauligin kaikkien Suomen kahvipaahtimoiden lisäksi myös Pauligin mauste- ja tortillatehtaat Ruotsissa. Keväällä 2019 Suomen parhaaksi paahtimoksi valittu käsityöläispaahtimo Robert Paulig Roastery on hyödyntänyt toiminnassaan myös itsetuotettua aurinkoenergiaa vuodesta 2018 alkaen.

Paulig Vuosaari roastery

Alkusyksystä 2019 uutisoitiin myös energiayhtiö Helenin ja Pauligin yhteisestä pilotista, jossa hukkalämpö valjastetaan hyötykäyttöön Pauligin kahvipaahtimolla Vuosaaressa. Paahtimoon rakennetaan lämmöntalteenottojärjestelmä, jonka avulla omien tarpeiden yli jääneet hukkalämmöt voidaan kierrättää Helenin lämpöverkkoon. Lämpöä voidaan kerätä uudenlaisella teknisellä ratkaisulla talteen niin paljon, että määrä vastaa 1000 kerrostalokaksion vuotuista lämmöntarvetta. Uusi lämmöntalteenottojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2020 alkupuolella.

Uusiutuvat raaka-aineet ensimmäisenä maailmassa kahvin vakuumipakkauksiin

Paulig on pienentänyt viime vuosina pakkausten hiilijalanjälkeä lisäämällä uusiutuvien, kasvipohjaisten materiaalien osuutta pakkauksissa. Vaikka pakkaus muodostaa tavallisesti vain muutaman prosentin tuotteen ympäristövaikutuksista, Paulig on pystynyt vähentämään kehitystyöllään pakkausten ilmastovaikutusta edelleen.

Yhtiö toi ensimmäiset uusiutuvat materiaalit kahvipakkauksiin keväällä 2018, kun Paulig Mundo -kahvit pakattiin 45-prosenttisesti kasvipohjaisista ja uusiutuvista lähteistä valmistettuun pakkausmateriaaliin.

”Kehitysaskel oli merkittävä, sillä olimme ensimmäinen toimija maailmassa, joka toi uusiutuvat raaka-aineet kahvin vakuumipakkauksiin. Vuoden 2019 lopussa osa kahvipakkauksista on valmistettu jo yli 50-prosenttisesti uusiutuvista, kasvipohjaisista ja fossiilittomista materiaaleista, minkä myötä pakkauksen hiilijalanjälkeä on saatu pienennettyä noin kolmannes”, Paulig-juomien strategisen pakkauskehityksen vetäjä Kati Randell kertoo.

Kati Randell bio packaging

 

Myös Pauligin ruokapakkausten kehitystyössä on otettu viime vuosien aikana isoja harppauksia. Paulig toi alkusyksyllä 2019 kauppoihin uudet Santa Maria -tortillapakkaukset, joissa muovi on osin korvattu paperilla ja hiilijalanjälki on tämän myötä 35 % tavallista pakkausta pienempi. Pakkausuudistuksen tuloksena Santa Maria -tortillapakkauksiin käytetään vuosittain 150 tonnia aiempaa vähemmän muovia, mikä vastaa 6 miljoonaa puolen litran muovipulloa.

Santa Maria -kookosmaitojen säilyketölkit vaihtuivat puolestaan syksyn aikana kartonkipakkauksiin, mikä vähensi tuotteen kasvihuonekaasupäästöjä 796 tonnilla. Samalla pakkauksen hiilijalanjälki pienentyi noin 80 %. Uudet kookosmaitopakkaukset on valmistettu 72-prosenttisesti kasvipohjaisista materiaaleista.

Santa Maria tortilla coconut milk
Pulled oats packaging

Gold&Green Foodsin Nyhtökaura-tuotepakkauksissa hyödynnetään kierrätysmateriaalia siltä osin kuin mahdollista, sillä Nyhtökaura-pakkausten rasia on valmistettu 90-100-prosenttisesti kierrätetystä muovipulloista ja valmistusprosessin jätemuovista, ja kartonkiosa 30-prosenttisesti valmistusprosessin jätekuiduista. Gold&Green Foodsin kylmäkassit on tehty puolestaan teollisuuden suursäkeistä, joissa kuljetettiin alun perin kauraa ja papuja tehtaalle.

Vaikka pakkauskehitys etenee suurin harppauksin, kehitystyön joka vaiheessa pidetään tiukasti mielessä tuotepakkauksen tärkein tehtävä: pakkauksen tulee varmistaa tuotteen ja sen maun säilyvyys. Tällöin se ehkäisee myös parhaiten ruokahävikin syntymistä.

Lapset ja nuoret Pauligin vastuullisuustyön keskiössä

Tulevaisuuden rakentaminen on ollut tärkeä osa Pauligin toimintaa jo yli 140 vuoden ajan. Paulig aloitti helmikuussa 2019 SOS-Lapsikylän pääyhteistyökumppanina ja on keskittynyt yhteistyön myötä erityisesti tukiperhetoiminnan vauhdittamiseen. SOS-Lapsikylä auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria ja pyrkii antamaan kaikille lapsille mahdollisuuden elää mahdollisimman tavallista lapsuutta perheessä ja turvallisessa ympäristössä. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tarjota lapsiperheille tarvitsemansa apu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Paulig on myös vuonna 2018 Helsinkiin avatun Uuden lastensairaalan perustajalahjoittaja, ja yhtiön Santa Maria -brändi on ollut Ruotsin Pelastakaa lapset ry:n kumppaniyritys vuodesta 2004 alkaen.

Lue lisää Pauligin vastuullisuustyöstä: https://www.pauliggroup.com/fi/vastuullisuus 

Kuvat: Paulig & SOS-Lapsikylä