24.9.2020 Artikkeli

Paulig tukee EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa eli Green Dealia ja kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, jotka tukevat Euroopan talouden osallistavaa elpymistä. Vastuullisena elintarvikeyhtiönä Paulig osallistuu EU:n ilmastotavoitteita koskevan suunnitelman toteuttamiseen. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä eli ylittää nykyinen vähintään 40 prosentin tavoite. Korkeammalle asetettu tavoite on myös Pauligin etu, koska se edistää tasapuolisten toimintaedellytysten luomista. Pauligin erittäin kunnianhimoisen, vuoteen 2030 ulottuvan vastuullisuusohjelman ilmastotavoitteet perustuvat tieteeseen.

Maailmanlaajuiset ympäristöhaasteet ovat valtaisat, ja koronaviruskriisistä huolimatta meidän on yhdistettävä voimamme, jotta ilmastoneutraaliuden tavoite EU-tasolla olisi mahdollista saavuttaa. Elintarviketeollisuus voi olla merkittävä osa globaaleja ilmasto- ja terveysratkaisuja. Vastuullisuuden edelläkävijänä Paulig kantaa vastuunsa tulevista sukupolvista ja edistää ruoan vastuullista tulevaisuutta.
”Me Pauligilla olemme erittäin tyytyväisiä Euroopan komission ehdotukseen entistä kunnianhimoisemmista ilmastotavoitteista ja tuemme kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa”, toteaa Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen. 

”Uskomme, että yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden avulla meidän on mahdollista saada aikaan enemmän. Siksi Paulig tukee Pellolta pöytään -strategiaa ja elpymistä koronakriisistä vihrein keinoin.”

EU-tason ilmastotavoitteet ovat myös Pauligin etu

Korkeammalle asetettu tavoite on myös Pauligin etu, koska se edistää tasapuolisten toimintaedellytysten luomista. Yritysten merkitys on keskeinen siirryttäessä kohti ilmastoneutraalia maailmaa. Pauligin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ovat Science Based Target -aloitteen hyväksymiä, ja Paulig on päättänyt sitoutua rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun korkeintaan 1,5 asteeseen omassa toiminnassaan ja arvoketjussaan. Verrattuna vuoden 2018 lähtötasoon, Pauligin tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä vähentää oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä (scope 1 ja 2) 80 prosenttia ja arvoketjunsa päästöjä 50 prosenttia. ”Haluamme inspiroida kaikkia yrityksiä nostamaan omaa vaatimustasoaan näyttämällä, että 1,5 °C:n sitoumuksen mukainen liiketoimintamalli on mahdollinen. Haluamme myös olla mukana nostamassa tieteeseen perustuvia tavoitteita liike-elämän standardiksi”, Lea Rankinen kertoo.

Paulig pyrkii myös kehittämään entistä vastuullisempia tuotteita ja palveluita asiakkailleen ja kuluttajille. Paulig tekee yhteistyötä nykyisten toimittajiensa ja kumppaniensa kanssa vastuullisten viljelykäytäntöjen edistämiseksi, etsii uusia raaka-aineita ja kehittää kiertotaloutta tukevia uusia liiketoimintamalleja.  

Pakkausten kehittäminen on edelleen yksi Pauligin keskeisistä painopistealueista, ja tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki Pauligin pakkaukset ovat kierrätettäviä ja valmistetaan uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista. Yhtiö aikoo edelleen lisätä uusiutuvan energian käyttöä sekä parantaa energiatehokkuutta ja kierrätysastetta.  

”Päästöjen vähentäminen on hyödyllistä ja mahdollista vain, mikäli sen perustana on halu tehdä yhteistyötä ja rakentaa tulevaisuutta seuraavia sukupolvia varten”, Lea Rankinen toteaa lopuksi. 
 

Sust approach master