1.7.2021 Artikkeli

Tällä viikolla vietämme vuosittaista Pride-viikkoa, jolloin juhlistamme ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. On hienoa, että meillä on yhteinen hetki, jolloin juhlimme sateenkaariperheitä ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, sillä vielä nykypäivänäkin näistä asioista vaietaan liian usein. Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus ovat tietysti tärkeitä vuoden jokaisella viikolla. Ne eivät ole mielipideasia, vaan nämä oikeudet kuuluvat meille kaikille. Me Pauligilla koemme, että näistä aiheista on tärkeää puhua julkisesti, jotta voimme edistää tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia omalta osaltamme ja tuoda näille aiheille näkyvyyttä. Haluamme myös kannustaa muita yhtiöitä keskustelemaan tasa-arvoasioista avoimesti.

On tärkeää, että yksilöiden lisäksi myös organisaatiot osallistuvat työhön sukupuolten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta. Kyse on niin merkityksellisistä aiheista, ettei vastuu näiden oikeuksien kunnioittamisesta voi jäädä yksilöille. Euroopan komissio on julkaissut HLBTIQ-ihmisten tasa-arvoa koskevan strategian 2020–2025, jossa esitellään poliittiset tavoitteet ja toimet, joilla sukupuolten tasa-arvoa voidaan merkittävästi edistää Euroopassa vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on Eurooppa, jossa kaikilla ihmisillä on sukupuolesta riippumatta vapaus seurata omaa polkuaan, yhtäläiset mahdollisuudet menestyä sekä tasa-arvoinen oikeus osallistua eurooppalaisen yhteiskuntamme toimintaan ja sen johtamiseen. 

Minusta on todella tärkeää, että kansainväliset instituutiot, kuten Euroopan komissio, tekevät määrätietoista työtä sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi. Vaikka maat, joiden lainsäädännössä kielletään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, sijaitsevat Euroopan ulkopuolella, epätasa-arvoa on yhä myös monissa Euroopan maissa. Euroopan komission mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sosiaalinen hyväksyntä oli laskenut yhdeksässä maassa Euroopassa

Komission strategian mukaan jäsenmaissa on jo tapahtunut parannuksia tasa-arvossa: esimerkiksi sosiaalista hyväksyntää kuvaava luku on kokonaisuudessaan noussut. Vuonna 2019 se oli 76 %, kun vuonna 2015 lukema oli 71 %. Paljon on vielä tehtävää asioiden edistämiseksi, mutta uskon, että pitkäkestoinen yhteistyö, johon valtiot sekä yritykset ovat sitoutuneet, voi tuottaa merkittäviä parannuksia. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen työelämässä kohtaama syrjintä Euroopassa on huolestuttavaa. Jopa 19 % homo- ja biseksuaaleista kokee syrjintää työelämässäTranssukupuolisten keskuudessa vastaava luku on 35 %. Luvut ovat huolestuttavia ja osoittavat, että meillä on Euroopassa vielä paljon parannettavaa. Työelämässä seksuaalinen identiteetti tai suuntautuminen ei saisi asettaa ketään epätasa-arvoiseen asemaan. Jo rekrytointivaiheessa työnantajayritys voi antaa itsestään moninaisen ja hyväksyvän kuvan, jolla kannustetaan hakijoita olemaan oma itsensä. Tällaisilla asioilla on mielestäni suuri vaikutus vähemmistöihin kuuluviin työntekijöihin. 

Mitä tulee työelämään, psyykkistä turvallisuutta ei voi liiaksi korostaa. Kaikilla on työelämässä samat oikeudet seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta, ja kaikilla meillä tulisi olla töissä turvallinen olo. Työelämässä tapahtuu yhä paljon syrjintää, ja moni pelkää näyttää oman, aidon itsensä. Haastavaa tästä tekee se, että syrjintää on monesti vaikea havaita, jolloin yksilö jää kärsimään siitä yksin. Mielestäni yrityksen ja sen johdon, ei yksilön, tulisi ottaa vastuu turvallisuudesta ja hyväksynnästä yrityskulttuurissa. Yhtiön käyttämä kieli ja viestintä vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisena työntekijät kokevat organisaation ilmapiirin. Yksilöltä vaaditaan kuitenkin paljon rohkeutta, jos kielen ja viestinnän taso organisaatiossa on syrjivä tai se ei ole riittävän inklusiivinen. 

Jokainen meistä on erilainen, mikä on upea asia. Kenenkään ei pitäisi joutua piilottelemaan itseään – ei töissä tai missään muuallakaan. Mielestäni ihmisten moninaisuus ja erilaisuus pitäisi nähdä erityisvoimana ja rikkautena. Meidän kaikkien tulisi pitää mielessä, ettei yhdenvertaisuus vie keneltäkään mitään pois, vaan antaa meille kaikille. Sen ansiosta ihmisten on mahdollista elää rohkeasti täyttä elämää. 

Tällä viikolla haluaisin juhlistaa yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia sekä sitä, miten paljon voimme yhdessä tehdä näiden asioiden eteen. Asioita on mahdollista muuttaa, jos vain niin haluamme. Voimme kaikki olla toistemme tukena. 

Lue lisää ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta:

Lea Rankinen, Director, Sustainability and Public Affairs

Lea Rankinen

Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Paulig

 

“Working together and sharing the same ambitions lead to a bigger impact.”