14.5.2021 Pressiteade
Gold&Green Foodsi tehasele Soomes Järvenpääl on antud CarbonNeutral® sertifikaat. Pauligi eesmärk on muuta 2023. aastaks kõik oma kümme tootmisüksust süsinikuneutraalseks. Gold&Green Foods kuulub Pauligi kontserni ja on pühendunud kestlikule tegevusele ning Pauligi pikaajaliste eesmärkide, sealhulgas teaduspõhiste kliimaeesmärkide saavutamisele. Pauligi eesmärk on vähendada 2030. aastaks oma tegevusest tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80% võrra 2018. aastaga võrreldes. See verstapost on osa tööst, mis jätkub ühise eesmärgi nimel – olla toiduainetööstuses kestlikkuse eestvedaja.


 

„Kliimameetmed on hädavajalikud ning toiduainetööstusel on väärtusahela heitkoguste vähendamisel oluline roll. Oma tegevuse süsinikuneutraalsuse saavutamisega suudame muutusi tõhusalt eest vedada,“ ütleb Lea Rankinen, Pauligi jätkusuutlikkuse ja avalike suhete juht.

Paulig ja Gold&Green Foods on astunud kestliku tegevuse teekonnal sammu edasi: Gold&Green Foodsi Soomes Järvenpääl asuvale tehasele on Natural Capital Partners poolt antud juhtiva üleilmse CO2-neutraalse raamistiku CarbonNeutralProtocol alusel CarbonNeutral® sertifikaat. 

2020. aastal läks Järvenpää tehas üle taastuvale tuuleenergiale, mis vähendas tootmisel tekkivaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 96%. Ülejäänud heitkogused, mis on tingitud veekasutusest, külmaainete leketest ja tootmisjäätmetest, korvatakse sertifitseeritud metsakaitse- ja metsauuendamisprojektide rahastamisega Columbias, Indoneesias ja Ida-Aafrikas.

Gold&Green Foodsi eesmärk on olla kliimamuutuste vastaste meetmete eestvedaja ning ettevõte otsib pidevalt võimalusi planeeti tulevaste põlvkondade jaoks veel tõhusamalt hoida. Lisaks sertifikaadile jätkab Gold&Green Foods tööd, et muuta oma tegevus energiatõhusamaks, suurendada ringlussevõtu määra ning vähendada pidevalt toidukadu. Koos partnerite ja tarnijatega otsitakse võimalusi vähendada ka väärtusahela esimeste osade kliimamõju.

„Gold&Green on asutatud 2015. aastal ja ettevõtte visioon on luua inimestele ja planeedile tervislikum tulevik. Kestlik tegevus on algusest peale olnud meie olemasolu põhjus. Vajadus muuta toiduvalikut on saanud ilmselgeks, kuna inimesed on mõistnud toidu tohutut mõju endale ja planeedile. Meie tootevalik on 100% taimne ning me jätkame nii inimeste kui ka planeedi jaoks üha paremate uudistoodete väljatöötamist ja arendamist,“ ütleb Maija Itkonen, Gold&Green Foodsi asutaja ja juht. 

 

Rohkem infot: 

 

Paulig grupi ambitsioonikad jätkusuutliku tegevuse eesmärgid 

2020. aasta aprillis teatas Paulig 2030. aastani kestvast auahnest kavast, mis põhineb ÜRO kestliku arengu eesmärkidel. Ettevõte on valinud kolm keskset valdkonda järgnevate eesmärkidega:

1. Tooted ja teenused, mis toetavad inimeste ja planeedi tervist ning heaolu: 2030. aastaks moodustab ettevõtte müügikäibest 70% tooted ja teenused, mis toetavad inimeste ja planeedi tervist ning heaolu.

2. Kliimamuutuse-vastased meetmed ja ringmajandus: 2030. aastaks vähendab ettevõte 2018. aastaga võrreldes enda tegevusest tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80% ja väärtusahelast tekkivaid heitmeid 50% võrra. Teaduspõhiste eesmärkide algatus (Science Based Targets Initiative) on Pauligi teaduspõhised eesmärgid heaks kiitnud ning need on kooskõlas muutustega, mis on vajalikud, et soojenemine jääks tunduvalt alla 1,5 ºC. Paulig on hakanud kasutama ka CO2-neutraalseid kaubaaluseid. Paulig on seadnud eesmärgiks kasutada 2030. aastaks oma pakendites ringlusse võetavaid ja taastuvaid või ringlusse võetud materjale.

3. Õiglased ja kaasavad töömeetodid: ettevõtte eesmärk on olla õiglane ja kaasav partner ning tööandja kogu väärtusahela ulatuses. Kogu Pauligi kohv on juba praegu täielikult pärit tõendatult kestlikest allikatest ning ettevõte soovib laiendada seda lähenemist ka teistele toorainetele. Eesmärk on, et 2030. aastaks on suurema ohutasemega piirkondadest tulev tooraine täielikult pärit allikatest, mille kestlikkus on tõendatud.

 
 
Lisainfo:  

 

Laura Toppinen  

Communications Manager, Gold&Green Foods  
+358 406207183  

laura.toppinen@goldandgreenfoods.com

 

Lea Rankinen  

Director, Sustainability and Public Affairs, Paulig Group  
Tel. +358 41 539 4609  

lea.rankinen@paulig.com