25.2.2021 Pressiteade
Pauligi tootmisüksused Rootsis said CarbonNeutral® sertifikaadi. Santa Maria maitseaineid ja tortiljasid ning Risenta müslit tootvad tehased on suurimad omataolised Rootsis. Tehaste heitkoguseid on alates 2014. aastast vähendatud 98% võrra. Pauligi eesmärk on vähendada aastaks 2030 oma tegevusest tulevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80% võrra. 2023. aastaks plaanib Paulig muuta kõik oma tootmisüksused süsinikuneutraalseks.

„Soovime arendada nii inimeste kui ka planeedi seisukohast uut kestlikku toidukultuuri. Tehaste süsinikuneutraalsuseni jõudmine näitab, et oleme oma CO2 jalajälge vähendanud. Usume, et sel on oluline roll parema maailma loomisel, kus meie eesmärk on tuua rohkem inimesi taimse toidu juurde,“ rääkis Pauligi Skandinaavia ja Kesk-Euroopa äripiirkonna juht Henrik Samuelson.

Tehaste sertifitseerimine on üks osa ettevõtte jätkusuutliku tegevuse programmist aastani 2030. Programm põhineb ÜRO kestliku arengu eesmärkidel. Kliimaeesmärgid on saanud heakskiidu teaduspõhiste sihtide algatuselt Science Based Targets.

„Toiduainetööstus on kestlike kliimalahenduste loomisel määrav tegija ja suudab praegust olukorda oluliselt mõjutada. Sügisel, kui Science Based Targets meie kliimaalastele eesmärkidele heakskiidu andis, olid meie eesmärgid seni kõige ambitsioonikamad. Meie soov Pauligis ongi saada kestliku tegevuse eestvedajaks toiduainetööstuses," selgitas Pauligi jätkusuutlikkuse ja avalike suhete direktor Lea Rankinen.

Mölndali tehases toodab Paulig maitseaineid Santa Maria kaubamärgi all, samuti Risenta kaubamärgi müslit, pähklisegusid, sojaubadest pastatooteid ja muud. Landskronas valmistatakse aga Santa Maria tortiljasid. Mölndalis toodetakse igal aastal ligikaudu 130 miljonit toodet ja Landskronas ligikaudu 400 miljonit tortiljat.

Tehaste süsinikuneutraalseks muutmiseks on Paulig muu hulgas investeerinud energiatõhususse ja soojustagastusse, samuti teinud otsuse eelistada biogaasi, taastuvenergiat ja kaugkütet. Tänu nendele algatustele on tehaste heitkogused vähenenud alates 2014. aastast 98% võrra.

Ülejäänud heitkogused – veekasutus, tootmisjäätmed, külmutusseadmetest lekkivad külmaained –kompenseeritakse kolmandate osapoolte poolt sertifitseeritud metsandusprojektide kaudu ColombiasAasias ja Ida-Aafrikas.

Kümme tehast kuues riigis 2023. aastaks süsinikuneutraalseks

Mölndalis ja Landskronas asuvad tehased said CarbonNeutral® sertifikaadi, mida väljastab juhtiva üleilmse süsinikuneutraalsuse raamistiku CarbonNeutral Protocol alusel organisatsioon Natural Capital Partners. Novembris 2020 pälvis sertifikaadi Pauligi kohvitehas Vuosaaris Soomes.

Paulig kavatseb 2023. aastaks muuta süsinikuneutraalseks kõik oma kümme tehast kuues riigis. Heitkoguste vähendamiseks parandab ettevõte kõigi tehaste energiatõhusust ja suurendab taastuvenergia osakaalu. Kaalumisel on ka investeeringud kohapealse taastuvenergia tootmisse, näiteks päikesepaneelide paigaldamise teel.

Lisaks oma tegevuse süsinikuneutraalseks muutmisele teeb Paulig koostööd tarnijatega selle nimel, et vähendada ka väärtusahelas tekkivaid heitkoguseid. Eesmärk on vähendada väärtusahelast tulevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 50% võrra, juurutades jätkusuutlikke taimekasvatusmeetodeid, mis võimaldavad kasvatada väiksema kliimamõjuga tooraineid ja aitavad tulevastel põllumajandustootjatel kliimamuutustega paremini hakkama saada.

Pauligi ambitsioonikad jätkusuutliku tegevuse eesmärgid

Aprillis 2020 tegi Paulig teatavaks ÜRO kestliku arengu eesmärkidel põhinevad 2030. aastani ulatuvad eesmärgid. Ettevõte on valinud kolm valdkonda ning keskendub järgmiste eesmärkide saavutamisele.

  1. Tooted ja teenused, mis toetavad inimeste ja planeedi tervist ja heaolu. Pauligi eesmärk on, et aastal 2030 tuleb 70% ettevõtte müügikäibest toodetest ja teenustest, mis toetavad inimeste ja planeedi tervist ja heaolu.
     
  2. Kliimamuutuste vastased meetmed ja ringmajandus. Võrreldes 2018. aastaga vähendab Paulig 2030. aastaks oma tegevusest tingitud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80% võrra ja väärtusahelast tingitud heitkoguseid 50% võrra. Pauligi teaduspõhised eesmärgid on saanud heakiidu algatuselt Science Based Targets ja need on vastavuses vähendusmeetmetega, mis on vajalikud selleks, et hoida üleilmne temperatuuritõus alla 1,5 °C. Lisaks muule on Paulig võtnud kasutusele süsinikuneutraalsed kaubaalused ja seadnud eesmärgiks kasutada 2030. aastaks ringlussevõetavaid, taastuvaid või ringlusse võetud pakkematerjale. 
     
  3. Õiglased ja kaasavad töömeetodid. Paulig soovib olla õiglane ja kaasav partner ja tööandja kogu väärtusahela ulatuses. Pauligi kohv on juba praegu pärit 100% tõendatud jätkusuutlikest allikatest ja laiendame seda lähenemist ka teistele toorainetele. Eesmärk on, et aastaks 2030 hangime 100% suurema ohutasemega piirkondadest pärit toorainest tõendatud jätkusuutlikest allikatest.

Lae alla kõrge resolutsiooniga pildid