18.11.2020 Tiedote
Paulig on yksi Energianerokas 2020 -kilpailun voittajista ainutlaatuisella hukkalämmön talteenottoprojektillaan. Vuosaaren kahvipaahtimossa kerätään talteen niin paljon hukkalämpöä, että sillä voisi lämmittää 1 000 kerrostalokaksiota vuoden ajan. Kilpailun järjestivät työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva.  

”Tuotamme vuodessa 100 miljoonaa kahvipakettia. Meille on tärkeää säilyttää asemamme yhtenä maailman vastuullisimmista kahvipaahtimoista. Vuosaaren paahtimomme julistettiin äskettäin hiilineutraaliksi tuotantolaitokseksi. Tämä saavutus vaati investointeja ja innovaatioita. Sen vuoksi on hienoa, että yksi merkittävä hankkeemme huomioitiin Energianerokas 2020 kilpailussa”, iloitsee Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen

Energiayhtiö Helen ja Paulig aloittivat vuonna 2019 edelläkävijäprojektin, jossa kierrätetään paahtoprosessissa syntyvää hukkalämpöä. Talteenotetulla lämmöllä lämmitetään Vuosaaren paahtimoa, ja ylimääräinen lämpö ohjataan Helenin kaukolämpöverkkoon. Paahtimon hukkalämmön talteenottoratkaisu on ainutlaatuinen pääkaupunkiseudulla.  

”Ratkaisu on erittäin tärkeä siksi, että sillä voidaan kerätä talteen paljon energiaa. Vastuullisuus on yksi liiketoimintamme kulmakivistä, ja olen ylpeä, että keksimme idean lämmöntalteenotosta Vuosaaren paahtimolla. Aloitimme teknisen ratkaisun rakentamisen kumppanimme Helenin kanssa viime vuonna, ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä”, kertoo Pauligin kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Timo Tuukkanen

Helenin liiketoiminnan kehityspäällikkö Jouni Kivirinne jatkaa: “Löysimme Pauligin kanssa yhteisen intressin vastuullisuuden saralla. Helenin Avoin kaukolämpö toi yksinkertaisen mallin tähän merkittävään energiatehokkuustoimenpiteeseen: saamme muutoin hukkaan menevät lämmöt hyötykäyttöön kaupungin kattavan lämpöverkon ansiosta. Yhdistämällä voimat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi saamme parhaat ratkaisut käyttöön ja saavutamme hiilineutraaliustavoitteet.” 

Pauligin ja Helenin yhteisprojekti on erinomainen esimerkki energiatehokkuusyhteistyöstä, jonka avulla molemmat yritykset vähentävät päästöjään ja säästävät rahaa. Lämmöntalteenottohanke on osa Pauligin pitkän tähtäimen vastuullisuustyötä. Pauligin Vuosaaren paahtimossa käytetään uusiutuvista energianlähteistä tulevaa sähköä, biokaasua ja kaukolämpöä. Näin paahtimorakennuksen päästöjä on onnistuttu vähentämään 98 prosentilla vuodesta 2014, ja jäljelle jäävät päästöt tuotannon jätteistä ja kylmälaitteiden kylmäaineiden vuodoista kompensoidaan kolmansien osapuolien verifioimien Kolumbiassa, Aasiassa ja Itä-Afrikassa toteutettavien metsänhoitohankkeiden kautta. 

Lahjoitus SOS-Lapsikylän Apuu-chatin tukemiseksi 

Lämmöntalteenottohankkeella ei paranneta vaan ympäristön tilaa, vaan se mahdollistaa myös yhteiskuntavastuun. Paulig on yksi SOS-Lapsikylän pääyhteistyökumppaneista ja halusi laittaa hyvän kiertämään. Paulig lahjoittaa hukkalämmön hyödyntämisestä syntyvästä säästöstä 10 000 euroa SOS-Lapsikylän Apuu-chat-palvelun tukemiseen. Apuu-chat on SOS-Lapsikylän chat-palvelu lapsille, jotka kokevat olonsa turvattomaksi tai uhatuksi kotona ja tarvitsevat apua.  


 

Lisätietoja: 

Lea Rankinen, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Paulig Group 
Puh: +358 41 539 4609 
lea.rankinen@paulig.com 

Lataa korkearesoluutiokuvat