13.3.2024 Tiedote
Pauligin tavoitteena on tulla yhdeksi Euroopan nopeimmin kasvavista elintarvikealan yrityksistä ja alan vastuulliseksi edelläkävijäksi. Saavuttaakseen tavoitteensa ja vauhdittaakseen kasvua Paulig on uudistanut strategiansa, jossa kuluttajat ja asiakkaat ovat keskiössä. Nyt yritys suunnittelee organisaatiorakenteensa uudistamista tukemaan paremmin uutta kasvustrategiaa. 

Suunniteltu organisaatiorakenne mahdollistaisi resurssien paremman kohdistamisen, vahvistaisi kriittisiä kyvykkyyksiä ja selkeyttäisi vastuualueita. Lisäksi suunniteltu muutos varmistaisi nopean ja selkeän päätöksenteon matriisiorganisaatiossa, mikä mahdollistaisi nopeamman kasvun. Suunnitellun organisaatiomuutoksen vuoksi Paulig aloittaa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen tarkoituksena ei ole henkilöstön vähentäminen yritystasolla. 

Suunnitellussa organisaatiosssa nykyiset kolme liiketoiminta-aluetta yhdistyisivät kahdeksi: Brändit-liiketoiminta-alue ja Asiakkaiden tuotemerkit -liiketoiminta-alue. Lisäksi Pauligilla on jatkossakin globaalit toiminnot, jotka tukevat molempia liiketoiminta-alueita.  

"Viimeisen viiden vuoden aikana Paulig on käynyt läpi suuren muutoksen. Olemme nyt kasvava kansainvälinen elintarvikealan yritys, jolla on vahvoja brändejä ja menestyvä asiakkaiden omiin tuotemerkkeihin keskittyvä liiketoiminta. Suunnitellun muutoksen myötä organisaatiorakenteemme olisi linjassa uuden kasvustrategiamme kanssa ja resurssit voitaisiin kohdentaa paremmin. Tämä muutos mahdollistaisi pitkän aikavälin kasvun, osaamisen kehittämisen ja loisi arvoa asiakkaille, kuluttajille, työntekijöille ja omistajille", sanoo Pauligin toimitusjohtaja Rolf Ladau.  

Suunnitellun organisaatiomuutoksen toteuttamiseksi Paulig on tänään aloittanut toimihenkilöitä ja johtotehtävissä työskentelevää henkilöstöään koskevat yrityksen laajuiset muutosneuvottelut.  

Muutosneuvottelujen tarkoituksena ei ole henkilöstön vähentäminen yritystasolla. Suunnitellut muutokset voivat kuitenkin johtaa työtehtävien muutoksiin ja joidenkin tehtävien loppumiseen. Mahdollisten vähennysten arvioidaan olevan korkeintaan 64 toimihenkilöä tai johtotehtävissä toimivaa henkilöä globaalisti. Tavoitteena on, että uusi organisaatio tulee voimaan 1.6.2024.  

Pauligilla on noin 2 300 työntekijää 13 Euroopan maassa.  

Muutoksia Pauligin johtoryhmässä  

Suunnitellut organisaatiomuutokset vaikuttavat Pauligin johtoryhmän rakenteeseen ja kokoonpanoon. 1.6.2024 alkaen johtoryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet:  

  • Toimitusjohtaja Rolf Ladau (Suomi)  
  • Brändit-liiketoiminta-alueen johtaja Lenita Ingelin (Ruotsi)  
  • Asiakkaiden tuotemerkit -liiketoiminta-alueen johtaja Henrik Samuelson (Ruotsi)  
  • Markkinointijohtaja Mariell Toiger, 1.4.2024 alkaen (Viro)  
  • Toimitusketjusta ja hankinnasta vastaava johtaja Thomas Panteli (Tanska)  
  • Vastuullisuus-, HSE- ja viestintäjohtaja Kaisa Lipponen (Belgia)  
  • Talousjohtaja Juha Väre (Suomi)  
  • Henkilöstöjohtaja Anu Pires (Suomi)  
  • Lakiasiainjohtaja Sarah Tähkälä (Suomi)  

Muutosten seurauksena Arnauld Demoulin, SVP, Asiakkaiden tuotemerkit, jättää tehtävänsä ja siirtyy uusiin haasteisiin yrityksen ulkopuolelle. Hänen viimeinen työpäivänsä Pauligilla on 31.5.2024.  

Haluan Pauligin johtoryhmän puolesta kiittää Arnauldia hänen vahvasta työstään Pauligin kasvun edistämisessä ja Asiakkaiden tuotemerkit -liiketoiminnan johtamisessa. Toivotamme hänelle kaikkea hyvää uusiin haasteisiin”, sanoo Ladau.   

Median yhteydenotot
communications@paulig.com 

Pauligista  

Paulig on perheomisteinen elintarvikeyritys, joka rakentaa uutta ja vastuullista ruokakulttuuria – sekä ihmisille että maapallolle. Pauligilta saa kaikkea maistuvaa: kahvia, Tex Mex-, World Foods- ja snacks –tuotteita sekä mausteita. Yrityksen brändejä ovat Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco ja Zanuy. Vuonna 2023 Pauligin liikevaihto oli noin 1,2 miljardia euroa ja konsernin palveluksessa on 2 300 työntekijää 13 eri maassa. He kaikki panostavat lupaukseen ”For a life full of flavour”.  www.pauliggroup.com   

Lataa korkearesoluutiokuvat