9.5.2023 Tiedote
Pauligin pääomasijoitushautomo PINC on sijoittanut ruotsalaiseen Improvin’-kasvuyritykseen. Yritys on kehittänyt tekoälyä hyödyntävän päästövähennystyökalun, jonka avulla elintarvikeyritykset voivat yhdessä toimittajiensa kanssa mitata ja vähentää alkutuotannon päästöjä sekä parantaa luonnon monimuotoisuutta. Sijoitus tukee Pauligin tavoitetta kehittää ruokakulttuuria, joka edistää ihmisten ja maapallon hyvinvointia. 

Useita ilmastotavoitteita asettaneita elintarvikealan yrityksiä yhdistää yksi asia – niiden arvoketjuista syntyviä epäsuoria päästöjä on vaikea mitata, todentaa ja siten myös vähentää (Scope 3). Epäsuorat päästöt muodostavat noin 90 % arvoketjun päästöistä (1). Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.  

Tammikuussa 2023 astui voimaan myös EU:n kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) (2), joka asettaa standardit yritysten kestävyysraportoinnille. Standardien mukaisesti yritysten tulee raportoida arvoketjujensa päästöt (Scope 3).  

Improvin’in päästövähennystyökalu yksinkertaistaa merkittävästi monimutkaista tehtävää automaattisten satelliittitietojen ja käyttäjäystävällisten käyttöliittymien avulla. Sen avulla on myös helppo aloittaa työ ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Olemme testanneet työkalua muutamien vehnäntoimittajiemme kanssa ja he kehuvat sitä parhaaksi kokeilemakseen, mikä näkyy myös yrityksen vetovoimassa. Tämän vuoksi päätimme sijoittaa. Päätökseen vaikutti myös mahtava tiimi, jonka juuret ovat viljelijäperheissä”, sanoo Marika King, PINCin johtaja. 

Improvin’in päästövähennystyökalu yhdistää elintarvikeyritykset, jalostajat ja maanviljelijät. Se mahdollistaa arvoketjujen kasvihuonekaasupäästöjen tehokkaan ja skaalautuvan mittaamisen, raportoinnin ja vähentämisen. Yrityksen tähän mennessä tekemät yhteistyösopimukset asiakkaiden kanssa kattavat yli 500 000 hehtaaria ja 10 000 maanviljelijää Ruotsissa ja muualla Euroopassa. 

Tuemme elintarvikealaa sen vastuullisuuspyrkimyksissä tarjoamalla työkalun, joka selvästi helpottaa päästöjen mittaamista ja raportointia ja siten tukee päästöjen vähentämistä sekä luonnon monimuotoisuuden parantamista. Olemme innoissamme saadessamme mukaan PINCin toimialaosaamista. Sijoitus edistää laajentumistamme koko Euroopassa, alkaen Saksasta, Belgiasta, Ranskasta ja Alankomaista”, sanoo Niklas Wallsargård, Improvin’in toimitusjohtaja ja perustaja. 

Improvin’in teknologia yhdistää kaukokartoituksen skaalautuvuuden ja viljelijöiden syöttämien tietojen tarkkuuden. Asiakkaat saavat varmennettuja Scope 3 -päästölaskelmia maankäyttöalueiden tarkkuudella keräämättä tietoja manuaalisesti. Varmennus tehdään hyödyntämällä korkean kuvaustiheyden ja -resoluution satelliittikuvia yhdessä koneoppimisalgoritmien kanssa.   
 
3,5 miljoonan euron sijoituskierrosta johtivat ilmastoteknologiarahasto Pale Blue Dot ja toimitusketjuihin erikoistunut yhdysvaltalainen VC Dynamo Ventures. PINCin lisäksi kierrokseen osallistui myös FoodBridge

Pauligin tavoitteena on vähentää arvoketjunsa kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 tasosta.  

PINCistä 

PINC on Pauligin pääomasijoitushautomo, joka sijoittaa varhaisessa vaiheessa oleviin, tavalla tai toisella ruoan tulevaisuuden parissa toimiviin startup-yrityksiin. PINCin tavoite on auttaa Pauligia uudistumaan ja menestymään sekä tehdä maapallosta maukkaampi ja kestävämpi paikka elää.   

Pauligista 

Paulig on perheomisteinen elintarvikeyritys, joka rakentaa uutta ja vastuullista ruokakulttuuria – sekä ihmisille että maapallolle. Pauligilta saa kaikkea maistuvaa: kahvia ja kylmiä juomia, Tex Mex- ja snacks -tuotteita, mausteita sekä kasvipohjaisia vaihtoehtoja. Yrityksen brändejä ovat Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco ja Zanuy. Vuonna 2022 Pauligin liikevaihto oli 1.1 miljardia euroa. Yrityksen palveluksessa on 2 300 intohimoisesti työhönsä suhtautuvaa työntekijää 13 eri maassa. Heillä kaikilla on yhteinen tavoite – ”For a life full of flavour”. www.pauliggroup.com

Improvin’ista 

Improvin' on ruotsalainen kasvuyritys, jonka kehittämällä työkalulla elintarvikeyritykset voivat mitata ja vähentää alkutuotannossa syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä ja ympäristön kuormitusta yhdessä tuottajiensa kanssa. Improvin'in digitaalisen infrastruktuurin avulla elintarvikealan toimijat voivat sisällyttää kestävän kehityksen osaksi olemassaolevia hankintaprosessejaan ja varmistaa, että heidän kestävän kehityksen raportointinsa täyttää lainsäädännölliset vaatimukset alkutuotannon päästöjen mittaamisen ja seuraamisen osalta.

Lisätietoja:   

Janna Viisterä     

Viestintäpäällikkö 

janna.viistera@paulig.com   

+358 40 862 00 55       

Lähteet:

1. CDP Technical Note: Relevance of Scope 3 Categories by Sector  

2. Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) on valtuutettu kehittämään EU:n kestävyysraportointistandardit (European Sustainability Reporting Standards, ESRS), joiden on määrä valmistua kesäkuuhun 2023 mennessä. Lue lisää täältä.  

Lataa korkearesoluutiokuvat