30.6.2023 Tiedote
Kansainvälinen elintarvikeyritys Paulig on päivittänyt vastuullisuuden painopistealueensa ja lisännyt luonnon osaksi vuoteen 2030 ulottuvaa kunnianhimoista vastuullisuusohjelmaansa. Paulig on sitoutunut vähentämään ilmastovaikutuksia omassa toiminnassaan sekä arvoketjussaan ja ryhtyy nyt vaikuttavimpiin tekoihin myös luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Paulig on jo aloittanut yhteistyön kumppaneidensa ja toimittajiensa kanssa estääkseen ja vähentääkseen luontokatoa arvoketjussaan. Seuraava askel on määritellä luontotoimille tieteeseen perustuvat tavoitteet. 

Kansainvälisenä elintarvikealan yrityksenä olemme riippuvaisia luonnosta. Ilman sen monimuotoisuutta ei ole raaka-aineita, joista valmistaa herkullisia makuja tulevaisuudessa. Meidän mielestämme luontokato ja ilmastonmuutos on ratkaistava yhdessä. Kun määrittelemme konkreettiset tieteeseen perustuvat tavoitteet luontotoimille osana vastuullisuusohjelmaamme, juurrutamme luonnon monimuotoisuuden nykyisiin ja tuleviin ilmastotoimiimme”, sanoo Pauligin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Lipponen.

Ruoan tuotanto ja raaka-aineiden viljely kuluttavat maata, ravinteita ja vesivarantoja. Ne edistävät rehevöitymistä ja maaperän happamoitumista sekä vaikuttavat luontokatoon. Paulig haluaa olla osa ratkaisua ja etsii kaiken aikaa uusia innovatiivisia tapoja luontokadon estämiseksi ja vähentämiseksi sekä kumotakseen toimintansa haitalliset vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle. Työ tieteeseen pohjautuvien luontotavoitteiden asettamiseksi on jo aloitettu. 

Meidän on ymmärrettävä tuotteidemme ja niiden arvoketjujen vaikutukset, jotta voimme edistää vastuullisia ratkaisuja. Pauligin toiminnassa kahvin, vehnän ja maissin arvoketjuilla on suurimmat vaikutukset sekä ilmastoon että luonnon monimuotoisuuteen. Tämä tieto auttaa meitä suuntaamaan toimiamme oikein ja luomaan viitekehyksen eri hankkeille”, Lipponen kertoo. 

Paulig on aiemmin osallistunut yritysten testiryhmään, joka pilotoi Science Based Targets -verkoston ohjeistusta tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden määrittelemiseksi. Pilottihankkeen järjesti Finnish Business and Society (FIBS)  yritysvastuuverkosto ja tulevaisuuteen suuntautunut ajatuspaja Sitra

Monia hankkeita käynnissä

Paulig tekee jo nyt yhteistyötä kumppaneidensa ja toimittajiensa kanssa luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi tukemalla vastuullisia viljelykäytäntöjä, uudistavaa viljelyä ja kiertotaloutta.

Vastuullisuuden integroiminen liiketoimintaan jatkuu

Lanseerattuaan vastuullisuusohjelmansa vuonna 2020 Paulig on edennyt merkittävästi kohti vuodelle 2030 asetettuja tavoitteita. Yritys on esimerkiksi vähentänyt omien toimintojensa kasvihuonekaasupäästöjä 18,5 % vuoden 2018 tasosta, ja seitsemän Pauligin yhdestätoista tehtaasta on saanut rakennuksen hiilineutraaliudesta kertovan CarbonNeutral®-sertifikaatin. Lisäksi yritys on käynnistänyt ilmastohankkeita vähentääkseen kasvihuonekaasupäästöjä kahvin ja vehnän arvoketjuissa. Tulevina vuosina Paulig jatkaa vastuullisuuden integroimista liiketoimintaansa ja on asettanut uusia periaatteita varmistaakseen kunnianhimoisten pitkän aikavälin tavoitteidensa saavuttamisen.

Oikeudenmukainen ja osallistava toimintatapa -painopistealueella Paulig on lisännyt tavoitteisiinsa läpinäkyvyyden parantamisen ja elämiseen riittävän palkan takaamisen keskeisissä arvoketjuissaan. Lisäksi yritys haluaa parantaa henkilöstön inklusiivisuutta. Vuoden 2023 kesäkuussa Paulig lanseerasi uudet monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkusiivisuus (DEI) -periaatteensa.

Ihmisten ja maapallon terveys ja hyvinvointi -painopistealueella Paulig aikoo asettaa kategoriakohtaisia ravitsemustavoitteita ja kannustaa vastuulliseen kuluttamiseen kuluttajabrändiensä kautta.  

Paulig päivittää myös ilmastotavoitteensa SBTi-verkoston uuden metsiä, maankäyttöä ja maanviljelyä koskevan Forest, Land and Agriculture (FLAG) -ohjeistuksen perusteella. 

Lisätietoa Pauligin vastuullisuusohjelmasta vuodelle 2030.

Lisätietoja: 
Anu-Maaria Vaalama   
Viestinnästä ja yritysbrändistä vastaava johtaja    
+358 40 766 78 34    

Pauligista  

Paulig on perheomisteinen elintarvikeyritys, joka rakentaa uutta ja vastuullista ruokakulttuuria – sekä ihmisille että maapallolle. Pauligilta saa kaikkea maistuvaa: kahvia ja kylmiä juomia, Tex Mex- ja snacks -tuotteita, mausteita sekä kasvipohjaisia vaihtoehtoja. Yrityksen brändejä ovat Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco ja Zanuy. Vuonna 2022 Pauligin liikevaihto oli 1,1 miljardia euroa ja konsernin palveluksessa on 2 300 työntekijää 13 eri maassa. He kaikki panostavat lupaukseen ”For a life full of flavour”. www.pauliggroup.com   

Lataa korkearesoluutiokuvat