7.7.2020 Pressiteade
Jätkusuutliku tegevuse eestvedajana on Paulig esimese toiduaine- ja joogitootjana Soomes ning ühena esimestest maailmas seadnud kliimaeesmärgid, mis on  teaduspõhiste sihtide algatuse Science Based Targets poolt kinnitatud. Paulig on otsustanud toetada Business Ambition for 1,5 °C kampaaniat ning tegutseb oma tegevuses ja väärtusahelas selle nimel, et hoida ülemaailmne temperatuuritõus alla 1,5 kraadi. Pauligi eesmärk on vähendada 2030. aastaks oma tegevusest tingitud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80% ja väärtusahelast tingitud heitkoguseid 50% võrra. Need eesmärgid on osa Pauligi ambitsioonikast jätkusuutlikkuse programmist, mis avalikustati aprillis 2020.

Paulig toetab toidu jätkusuutlikku tulevikku

Toiduaine- ja joogitööstusel on maailma kliimalahendustes täita oluline roll ning seetõttu tuli Paulig sel kevadel välja ambitsioonikate jätkusuutlikkuse eesmärkidegaRahvusvahelise toiduaine- ja joogiettevõttena soovib Paulig pakkuda uusi maitseid ja innustada tarbijaid tegema jätkusuutlikumaid valikuid, seejuures maitseomadustes või mugavuses järeleandmisi tegemata.

„Maailm seisab silmitsi keskkonnaalaste väljakutsetega ja Paulig tunneb vastutust tulevaste põlvkondade ning toidu tuleviku ees. Võttes eesmärgiks teaduspõhised kliimameetmed, aitame kliimamuutusi leevendada ning toome tarbijate ja klientideni jätkusuutlikumad valikud,“ selgitas Pauligi kontsernijuht Rolf Ladau.

Pauligi ambitsioonikad kliimaeesmärgid

„Meil on erakordselt hea meel, et teaduspõhiste sihtide algatus Science Based Targets meie kliimaeesmärgid heaks kiitis. See süsteem toob selgust ja aitab meil kliimaalaseid tegevusi paremini juhtida, teades, et need on kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppes toodud 1,5 °C eesmärgiga. Tahame näidata, et 1,5 °C eesmärgiga ühilduv ärimudel on võimalik ja innustada seeläbi teisi ettevõtteid seadma ambitsioonikamaid sihte. Samuti soovib Paulig hoogustada teaduspõhiste sihtide juurutamist äritegevuses,“ rääkis Pauligi jätkusuutlikkuse ja avalike suhete direktor Lea Rankinen.

Enamus Pauligi kasvuhoonegaaside heitkogusest tuleb ettevõtte väärtusahelast ning on seotud toorainega. Paulig vähendab võrreldes 2018. aastaga väärtusahelast (scope 3) tulevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 50% võrra. Paulig jätkab koostööd praeguste tarnijate ja partneritega, et juurutada jätkusuutlikke taimekasvatusmeetodeid, leida uusi tooraineid ja partnereid ning otsida uusi ärimudeleid ringmajanduse paremaks toetamiseks. 

Pakendilahenduste arendamine on jätkuvalt üks Pauligi prioriteete. Meie eesmärk on, et aastal 2030. valmistatakse kõik Pauligi pakendid taastuvatest või taaskasutatavatest materjalidest, mida saab uuesti ringlusse võtta. 

Võrreldes 2018. aastaga vähendab Paulig ettevõtte tegevusest (scope 1 ja 2) tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 80% võrra. Ettevõte jätkab taastuvenergia osakaalu kasvatamist oma tegevuses ja parandab nii energiatõhusust kui ka ringlussevõtu määra.

Teedrajavad ettevõtted on teistele eeskujuks

Paulig kuulub nende rohkem kui 900 ettevõtte hulka, kes on seadnud teaduspõhised eesmärgid. Teaduspõhiste sihtide algatus Science Based Targets on andnud oma heakskiidu ligi 300 ettevõtte eesmärkidele. Toiduaine- ja joogitööstuses on sellised eesmärgid seadnud umbes 75 ettevõtet, millest 40 on saanud heakskiidu. Paulig on üks kaheteistkümnest toiduaine- ja joogitootjast maailmas, kelle heakskiidetud eesmärgid hõlmavad temperatuuritõusu piiramist 1,5 kraadini. Pauligi eesmärgid on kõige ambitsioonikamad, mis Science Based Targets algatuse kaudu seni määratud.

Science Based Targets algatusest

Teaduspõhiste sihtide algatus Science Based Targets on koostööprojekt, milles osalevad CDP, ÜRO ülemaailmne kokkulepe (United Nations Global Compact, UNGC), Maailma Loodusvarade Instituut (World Resources Institute, WRI) ja Maailma Looduse Fond (World Wide Fund for Nature, WWF). Algatus on osa kliimamuudatustega võitlevate ettevõtete ühenduse We Mean Business Coalition tegevuskavast. Ettevõtete teaduspõhised eesmärgid kasvuhoonegaaside heitekoguste vähendamiseks loetakse teaduspõhiseks, kui need ühilduvad sellega, mida uusim kliimateadus peab vajalikuks Pariisi kliimakokkuleppe täitmiseks – hoida ülemaailmne temperatuuritõus alla 2 °C ja võimalusel 1,5 °C piires.

Lisainfo: 

Lea Rankinen, jätkusuutlikkuse ja avalike suhete direktor, Paulig
Tel. +358 41 539 4609
lea.rankinen@paulig.com

http://sciencebasedtargets.org/

Lae alla kõrge resolutsiooniga pildid