4.4.2022 Pressiteade
2021. aastal tegi Paulig suuri edusamme oma ambitsioonikate jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisel. Paulig võttis kasutusele toitumisalaste eesmärkide tugiraamistiku, et selle abil hinnata enam kui 3500 toodet ja suunata tootearendust veelgi tervislikuma tooteportfelli suunas. Samuti alustas Paulig kestliku viljeluse koostööd Lantmänneniga ja tutvustas Soome majapidamistele mõeldud toidujäätmete kalkulaatorit. Neli Pauligi tootmisüksust said CarbonNeutral® sertifikaadi.

Paulig avaldas 2021. majandusaasta ja jätkusuutlikkuse aruande (inglise keeles).

2021. aastal kasvas müük kõigis ettevõtte põhikategooriates: kohv, Tex Mex ja maitseained. Seega on Pauligil eeldused müüki ja rahvusvahelist kasvu veelgi kiirendada. Jätkusuutlikkus on Pauligi arengustrateegia lahutamatu osa. Eesmärk on olla oma valdkonnas jätkusuutlikkuse eestvedaja. 

„Lõppenud aasta oli meie jätkusuutlikkuse programmi elluviimise teine aasta ja näeme, et meie tegevus jätkusuutlikkuse vallas annab hoogu uudsetele lahendustele ja soodustab ning võimaldab äritegevuse kasvu. Üheks näiteks on äsjaloodud toitumisalaste eesmärkide tugiraamistik, mille abil tahame pakkuda tarbijatele veelgi tervislikumaid tooteid ja teenuseid. Ka edaspidi keskendume tegevustele, millel on positiivne mõju inimestele ja planeedile,“ ütles Pauligi jätkusuutlikkuse ja avalike suhete direktor Lea Rankinen

Oleme Pauligis määranud jätkusuutlikkuse fookusvaldkonnad ja eesmärgid 2030. aastaks:  

  1. 70% Pauligi müügikäibest moodustavad tooted ja teenused, mis toetavad inimeste ja planeedi tervist ning heaolu. 

  1. Vähendame kasvuhoonegaaside heitkoguseid oma tegevuses 80% ja väärtusahelas 50% võrreldes 2018. aasta lähteandmetega. Kõik meie pakendid on ringlussevõetavad ja valmistatud taastuvatest või ringlussevõetud materjalidest. 

  1. 100% kõrgema ohutasemega piirkondadest pärit toorainest tuleb väliste partnerite poolt kontrollitud jätkusuutlikest allikatest. 

Arendame veelgi tervislikumaid tooteid 

Selleks, et 2030. aastal tuleks 70% Pauligi müügitulust toodetest ja teenustest, mis toetavad inimeste ning planeedi tervist ja heaolu, loodi Pauligis 2021. aastal toitumisalaste eesmärkide tugiraamistik. See defineerib, mida tähendab tervist toetav toode ja tugiraamistiku abil hindab Paulig oma tootevalikust üle 3500 toote ning määrab fookusvaldkonnad edaspidiseks. 2020. aastal moodustas tervist toetavate toodete osakaal 49% Pauligi müügitulust  ja see on ettevõtte jaoks baasnäitajaks (ei sisalda kohvi). 

Tugiraamistik põhineb sõltumatute teadlaste poolt välja töötatud ja Euroopa Liidus kõige laialdasemalt kasutataval oleval toitumisalasel märgistusel Nutri-Score. Pauligi tugiraamistikus arendati Nutri-Score'i kriteeriume nii, et need vastaksid veelgi paremini toitumissoovitustele ja arvestaksid kõiki toiduaineid, mille abil saab välja töötada tervislikumaid tooteid. Tugiraamistik on edaspidi osa ettevõtte tootearendus- ja innovatsiooniprotsessist ning pidevalt jälgitakse ka Euroopa Liidu õigusakte.  

Kuus Pauligi tootmisüksust on süsinikuneutraalsed 

2021. aastal sai neli Pauligi tootmisüksust CarbonNeutral®-i sertifikaadi. Nüüd on üheteistkümnest tootmisüksusest kuuel süsinikuneutraalsuse sertifikaat. Ettevõtte eesmärk on muuta kõik tehased 2023. aasta lõpuks süsinikuneutraalseks. Lisaks on seatud eesmärgiks, et 2030. aastaks on kõik ettevõtte pakendid ringlussevõetavad ja valmistatud taastuvatest või ringlussevõetud materjalidest. Praegu on fookus sellel, et kõik pakendid oleksid 2025. aastaks ringlussevõetavad. Hetkel on 85% Pauligi tarbijapakenditest ringlussevõetavad.  
  
Oktoobris 2021 teatas Paulig kestliku viljeluse koostööst Põhja-Euroopa põllumajanduskooperatiivi Lantmänneniga. Pauligile tarnitud nisujahust saab aastas küpsetada 400 miljonit Santa Maria tortiljat ja selle keskkonnamõju on tänu kestlikele viljelusmeetoditele 30 protsenti väiksem. 

Need algatused toetavad ettevõtte eesmärki vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid oma tegevuses 80% ja väärtusahelas 50% võrreldes 2018. aasta baasandmetega. 

56 000 Soome leibkonda on kasutanud toidujäätmete kalkulaatorit  

Toidukadu ja toidujäätmed tekivad toiduainete väärtusahela kõikides osades. Uuringud näitavad, et kodumajapidamises läheb raisku koguni kolmandik toidust. 2021. aastal innustas Paulig Soome leibkondi toidujäätmeid ja toiduraiskamist vähendama ja tutvustas koostöös Soome loodusvarade instituudiga (LUKE) loodud toidujäätmete kalkulaatorit, mille abil on tänaseks üle 56 000 inimese arvutanud oma toidujäätmete kogust. Pauligi eesmärk on vähendada 2030. aastaks oma väärtusahelas toidu raiskamist ja toidujäätmeid 50% võrra. 

2021. aastal viisid Paulig ja Helsingi Ülikooli jätkusuutlikkuse teaduse instituut (Institute of Sustainability Science, HELSUS) ellu uuringu, mille käigus uuriti toidukadu Pauligi toorainete tarneahelas. Uuringu eesmärk oli välja selgitada toidukao põhjused ja leida uusi viise toidukao vähendamiseks. 

Loe rohkem Pauligi jätkusuutlikkuse programmi kohta.

Lisainfo  

Anu-Maaria Vaalama, Director, Corporate Communications and Brand    

anu-maaria.vaalama@paulig.com, +358 40 766 78 34  

Pauligist 

Paulig on toidu- ja joogivaldkonnas tegutsev pereettevõte, mis arendab jätkusuutlikku toidukultuuri – sellist, mis on hea nii inimestele kui ka planeedile. Paulig pakub maitseelamusi: kohv ja muud joogid, tex-mex ja vürtsid, suupisted ning taimsed tooted. Ettevõtte kaubamärgid on Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green, Liven ja Poco Loco. Pauligi netomüügitulu oli 2021. aastal 966 miljonit eurot. Ettevõttes on kokku üle 2400 töötaja 14 riigis, kes töötavad selle nimel, et elu oleks täis maitseid. www.pauliggroup.com/et  

Download high resolution images