31.3.2023 Pressiteade
Pauligi tulu kasvas 2022. aastal 14% ja ületas esimest korda miljardi euro piiri. Tulu suurenemise taga oli hinnatõus ja uuendusmeelse Hispaania krõpsude ja snäki ettevõtte Liveni omandamine. Ent üleilmne toorme, energia, transpordi ja muude kuluartiklite kallinemine, mida Ukraina sõda omakorda kiirendas, vähendas tegevuse kasumlikkust.

 

Võrreldav ärikasum oli 44,2 miljonit eurot, 2021. aastal oli see 95,3 miljonit eurot. Võrreldava ärikasumi vähenemise suurim mõjutegur oli toorkohvi märkimisväärne hinnatõus. IFRS-i ärikasum oli 5,8 miljonit eurot, sinna hulka on arvestatud sidusettevõtte FUCHS aktsiate mahakandmine ja Vene turult lahkumine. Veelgi enam – finantsinvesteeringute halvad tulemused mõjusid halvasti puhaskasumile, mis oli –19,9 miljonit eurot.  

2022. aasta põhinäitajad 

  • Pauligi tulu oli 1105,5 miljonit (966,3)   
  • 52% (54%) kogutulust pärines Põhjamaadest ja 48% (46%) muudest riikidest 
  • Võrreldav ärikasum oli 44,2 miljonit (95,3), mis moodustas tulust 4% (9,9%)   
  • IFRS-i ärikasum oli 5,8 miljonit (95,3) 
  • Puhaskasum oli –19,9 miljonit (85,3)  

„2022. aasta oli Pauligile mitmes mõttes ajalooline. Ettevõtte tulu ületas esimest korda miljardi euro piiri, me ostsime ja loovutasime ettevõtteid ning avasime väga keerulisel aastal Belgias uue tehase. Kuigi meie tulu kasvas arvukate hinnatõusude taustal märkimisväärselt, jõudis üleilmne inflatsioon meist ette, tuues kaasa eelmise aastaga võrreldes halvema kasumlikkuse. Me püüdleme endiselt kasvu poole ja ootame, et 2023. aastal paraneksid nii tulu kui ka kasumlikkus,“ teatas Pauligi tegevjuht Rolf Ladau

Tex Mex toodete ja snäkkide kategooria kasvu kiirendamiseks Euroopas omandas Paulig uuendusmeelse Hispaania snäki ettevõtte Liven. Selleks, et tugevdada oma kohta Euroopa Tex Mex toodete turuliidrina, avas Paulig Belgias uue tortillatehase. 

Paulig loobus Gold&Greeni kaubamärgist, selle intellektuaalomandist ning teadus- ja arendustegevusest. Pärast Ukraina sõja puhkemist tegi Paulig strateegilise otsuse Venemaa turult väljuda ja müüs oma ettevõtte Venemaal mais 2023.

Tugev kasv Tex Mex toodete kategoorias 

Tex Mex-i kategoorias kasvas müük 2022. aastal 10,2%. Pauligil on eesmärgiks oma Euroopa Tex Mex-i äri kahekordistada ja uus tortillatehas Belgias koos Liveni omandamisega tugevdab meie positsiooni Euroopa Tex Mex toodete turuliidrina ning toetab ka snäki kategooria kasvu.  

Kohvi kategooria müük kasvas 16,4%. Ettevõte jätkas uuendustega rakendamisega ja tõi turule uusi sortimendivalikuid. Pauligi Mundo kohvid said ettevõtte esimese tootena süsinikuneutraalsuse sertifikaadi. Soomes ja Baltimaades jäi kohvi kogu müügikäive eelmise aastaga võrreldes väiksemaks, peamiselt selle kategooria keeruliste turuolude ja suure inflatsiooni tõttu. 

Maitseainete kategoorias vastas müük ootustele. 

Jätkusuutlikkuse saavutused 

Paulig tegi 2022. aastal suuri edusamme ettevõtte ambitsioonikate ja ÜRO säästva arengu eesmärkidel põhinevate jätkusuutlike eesmärkide saavutamiseks. Ettevõte on endale eesmärgiks seadnud oma süsinikheitmeid 2030. aastaks väärtusahelas vähendada 50% võrra ja enda tegevustes 80% võrra võrreldes 2018. aastaga.   

Paulig tegi olulisi samme 2022. aastal ka oma väärtusahela CO2-heitkoguste vähendamiseks. Nisu väärtusahela CO2-heitkoguste vähendamiseks jätkus koostöö Rootsi ettevõtte Lantmänneniga. 2022. aastal alustati ka mitme kliimaprojektiga kohvi päritoluriikides, mille eesmärgiks on kaasa aidata keskkonda hoidvamate põllundusviiside kasutuselevõtule. Nendele projektidele aitavad kaasa nii Paulig, tema partnerid kui kohvikasvatajad ise.  

Oma tootmises keskendus Paulig süsinikuneutraalsuseni jõudmisele. 2022. aasta lõpuks oli CarbonNeutral®-hoone sertifikaadi saanud Pauligi seitse tehast 11-st. Veelgi enam, ettevõte vähendas tootmistegevuse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2018. aasta väärtusega võrreldes 18,5%. 

Pauligi eesmärk on, et 70% ettevõtte netomüügitulu tuleks toodete ja teenuste pealt, mis tagavad inimeste ning planeedi tervise ja heaolu. Seoses selle eesmärgiga avaldasime 2022. aasta alguses toitumise raamdokumendi, mis on lõimitud tootearenduse ja innovatsiooniga ning põhineb pakendi esikülje toitumisteabe edasiarendusel Nutri-Score-iga. Pauligi tooteportfelli on hinnatud antud raamdokumendi suhtes.  

2022. aastal hakkas Paulig välja töötama ettevõtteülest inimõiguste hoolsuskohustuse täitmise korda. Selle raamdokumendi eesmärk on tagada inimõiguste kaitse ettevõtte tegutsemiskohtades ja väärtusahelas.  

Pauligi aastaaruanne, sh finantsaruanded ja jätkusuutlikkuse aruanne, avaldati 31.03.2023.  

 

Lisateave:  

Margit Palm  
Pauligi Baltikumi kommunikatsioonijuht 
+372 5904 8554  
margit.palm@paulig.com   

 

Pauligist:  

Paulig on toidu- ja joogivaldkonnas tegutsev pereettevõte, mis arendab jätkusuutlikku toidukultuuri – sellist, mis on hea nii inimestele kui ka planeedile. Paulig pakub maitseelamusi: kohvid ja joogid, Tex Mex ja vürtsid, suupisted ja taimsed valikud. Ettevõtte kaubamärgid on Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco ja Zanuy. Pauligi müügitulu 2022. aastal oli 1,1 miljardit eurot. Ettevõttes on kokku 2300 töötaja 13 riigis, kes töötavad selle nimel, et elu oleks tulvil maitseid – For a life full of flavourwww.pauliggroup.com 

Téléchargez des images haute résolution