13.3.2024 Pressiteade
Pauligi eesmärk on saada üheks kiiremini kasvavaks kasumlikuks toidu- ja joogiettevõtteks Euroopas ning toidutööstuse jätkusuutlikkuse teerajajaks. Selle eesmärgi saavutamiseks ja kasvu kiirendamiseks oleme uuendanud oma strateegiat, asetades selle keskmesse tarbijad, ning plaanides joondada oma organisatsiooni struktuur uue kasvustrateegiaga.

Kavandatud struktuur võimaldab meil optimeerida ressursside jaotamist, parandada kriitilise tähtsusega valdkondade suutlikkust, määrata selgemad vastutusalad ning tagada selgus ja kiirus otsuste tegemisel maatriksorganisatsioonis, mis viib ettevõtte kiirema kasvuni. Kavandatud organisatsioonilise struktuuri uuendamise tõttu alustab Paulig koostööalaseid läbirääkimisi, mille eesmärk ei ole vähendada töötajate arvu.  

Uus organisatsioon liidab kolm ärivaldkonda kaheks: kaubamärkide ärivaldkond ja kliendibrändide ärivaldkond. Lisaks jäävad Pauligil alles ülemaailmsed ärifunktsioonid, mis toetavad mõlemat ärivaldkonda.  

„Viimase viie aasta jooksul on Paulig läbi teinud olulise muutuse, oleme nüüdseks kasvav rahvusvaheline toidu- ja joogiettevõte, millel on tugevad kaubamärgid ja edukas omamärgitoodete äri. Plaanitud uus struktuur joondab Grupi struktuuri meie uue kasvustrateegiaga ja võimaldab organisatsiooni ressursse paremini jaotada. See aitab meil pikaajaliselt kasvada, avab uued võimalused ja loob väärtust meie klientidele, tarbijatele, töötajatele ja omanikele,“ ütles Pauligi tegevjuht Rolf Ladau.  

Sesoses kavandatud organisatsiooniliste muudatustega alustas Paulig täna Grupi-ülese kontori- ja juhtivtöötajaid puudutavate koostööalaste läbirääkimistega. Koostööalased läbirääkimised ei ole mõeldud töötajate arvu vähendamiseks. Kavandatud muudatused võivad aga kaasa tuua rollide muutusi ja teatud ametikohtade kaotamise. Hinnanguliselt mõjutab võimalik koondamine ettevõttes maksimaalselt 64 kontori- või juhtivtöötajat. Läbirääkimised ei puuduta ettevõtte tootmistöötajaid. Paulig plaanib uue organisatsiooni struktuuri rakendada alates 1. juunist 2024.    

Pauligil on ligikaudu 2300 töötajat 13 Euroopa riigis.   

Muudatused Pauligi juhtkonnas  

Kavandatud organisatsiooni muudatused mõjutavad Pauligi juhtkonna struktuuri ja koosseisu.  

Alates 1. juunist 2024 koosneb juhtkond järgmistest liikmetest:  

  • Rolf Ladau, president ja tegevjuht (Soome)  
  • Lenita Ingelin, kaubamärkide ärivaldkonna vanem asepresident (Rootsi)   
  • Henrik Samuelson, kliendibrändide ärivaldkonna vanem asepresident (Rootsi)  
  • Mariell Toiger, kontserni turunduse valdkonnajuht alates 1. aprillist 2024 (Eesti)  
  • Thomas Panteli, tarneahela ja hangete vanem asepresident (Taani)  
  • Kaisa Lipponen, kestlikkuse, tervise, ohutuse, keskkonna ja kommunikatsiooni valdkonna vanem asepresident (Belgia)  
  • Juha Väre, kontserni finantsvaldkonna juht, strateegia ja infotehnoloogia (Soome)  
  • Anu Pires, inimeste ja kultuuri valdkonna vanem asepresident (Soome)  
  • Sarah Tähkälä, õiguse valdkonna vanem asepresident (Soome)   

Muudatuste tõttu lahkub Arnauld Demoulin kliendibrändide vanem asepresidendi ametikohalt, et otsida uusi võimalusi väljaspool ettevõtet. Tema viimane tööpäev Pauligis on 31. mai 2024.    

„Pauligi juhtkonna nimel soovin tänada Arnauldi tema olulise panuse eest Pauligi kasvu ja kliendibrändide äritegevuse edendamise eest juhirollis. Soovime talle tulevikuks kõike paremat,“ ütles tegevjuht Rolf Ladau.  

Pressikontaktid: communications@paulig.com 

Pauligist 

Paulig on toidu- ja joogivaldkonnas tegutsev pereettevõte, kasvatades uut jätkusuutlikku toidukultuuri – sellist, mis on hea nii inimestele kui ka planeedile. Paulig pakub kõike maitsvat: kohvid, Tex Mex, maailmaköögid, maitseained ja snäkid. Ettevõtte kaubamärgid on Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco ja Zanuy. Pauligi müügitulu 2023. aastal oli ligikaudu 1,2 miljardit eurot. Ettevõttes on kokku 2300 kirglikku töötajat 13 riigis, kes kõik töötavad meie eesmärgi nimel, et elu oleks tulvil maitseid – For a life full of flavour. www.pauliggroup.com

Téléchargez des images haute résolution