15.2.2024 Pressiteade
Pauligi müügitulu suurenes 2023. aastal 5,6% ja võrreldav EBITDA(1) 57,2% võrreldes 2022. aastaga. Seda ajendasid jätkuv müügikasv, suurepärane sooritus ja soodne ärikeskkond.

2023. aasta põhinäitajad võrreldes eelmise aastaga 

  • Pauligi müügitulu suurenes 5,6% võrra 1167,6 miljoni euroni (1105,5 mln eur)  
  • 49% (2022. aastal 52%) kogutulust pärines Põhjamaadest ja 51% (48%) muudest riikidest  
  • Võrreldav EBITDA(1) kasvas 57,2% võrra ja oli kokku 137,2 miljonit eurot (87,3), moodustades 11,8% müügitulust (7,9%)    
  • IFRS-i(2) ärikasum kasvas 90,1 miljoni euroni (5,8)  
  • Puhaskasum oli 89,1 miljonit eurot (-19,9)   
  • Äritegevuse rahavood (IFRS) kasvasid 104,0 protsenti ja moodustasid 125,9 miljonit eurot (61,7). 

Oleme väga rahul oma 2023. aasta märkimisväärselt paranenud finantstulemustega.Tänu erinevate meetmete kasutuselevõtuga meie meeskondade poolt nii meie äris kui tegevustes, saavutasime tugeva kasvu nii käive kui kasumi numbrites, vaatamata keerulisele turuolukorrale“, nendib Rolf Ladau, Pauligi tegevjuht.  

„Meie kaubamärgid ja kategooriad köidavad tarbijaid ning pakuvad tugevat alust jätkuvaks kasvuks. Nii Tex Mexi kui ka kohvi kategooriad saavutasid häid tulemusi ning Hispaania snäkiettevõte Liven, mille ostsime 2022. aastal, edukas integreerimine snäki kategoorias on suurendanud me müüki ja loonud uusi võimalusi.“  

„Pauligi käibekasvu ajendasid nii meie kaubamärkide äri kui ka kliendibrändid. Majanduslanguse tõttu teevad tarbijad aina rohkem kuluteadlikumaid valikuid, seega olid 2023. aastal tingimused eriti soodsad jaekaupmeeste omabrändide toodete jaoks. Pauligi käibekasv kliendibrändide ärist kasvas ja moodustab praegu umbes 40 protsenti ettevõtte kogutulust.“  

2023. aastal jätkas Paulig oma äri tugevdamist ja tegi strateegilisi investeeringuid jätkuvaks kasvuks. Paulig loovutas oma vähemusosaluse maitseainete ettevõttes Fuchs Group ja müüs maha oma külmade kohvijookide kaubamärgi Frezza. Paulig tugevdas oma kohalolekut Euroopas ja avas Austrias Viinis kontori eesmärgiga kiirendada veelgi Tex Mexi äri kasvu. Lisaks investeeris Paulig Hispaanias uude snäki tootmisliini, et mitmekesistada oma tooteportfelli ja luua uuenduslikumaid, jätkusuutlikumaid ja kliendi vajadustele kohandatuid snäkke. 

Sel aastal võtame jätkuvalt sihiks jätkusuutliku kasumliku kasvu ja otsime samuti mitte-orgaanilisi kasvuvõimalusi. Meie visioon on olla populaarse toidukultuuri kujundaja. Asetame oma uuendatud kasvustrateegias tarbijad keskmesse, soovides pakkuda neile maitsvaid ja mugavaid toidukontseptsioone ja kogemusi, mis on head nii inimestele kui ka planeedile.“ 

Suured sammud jätkusuutlikkuse ambitsioonide suunas  

Paulig tegi 2023. aastal suuri edusamme ettevõtte ambitsioonikate, ÜRO säästva arengu eesmärkidel põhinevate kestlikkuseesmärkide saavutamiseks. Paulig kavatseb vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaase oma tegevuses 80% võrra ja väärtusahelas 50% võrra võrreldes 2018. aasta algtasemega. Paulig vähendas oma tegevusest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitmeid 22% võrra võrreldes 2018. aasta algtasemega. 

Paulig asutas ka ainulaadse kliimafondi, et kiirendada oma väärtusahela kliimameetmeid. Fondist eraldatakse igal aastal vahendeid valitud projektidele eesmärgiga vähendada heitkoguseid nisu ja kohvi väärtusahelates, logistikas ja Pauligi enda tegevustes. Paulig kasutab sisemist süsinikuhinna mehhanismi, et hinnata aastaseks CO2 heitkoguste vähendamise eesmärgiks vajalikku eelarvet. 

Paulig tõi turule uuendatud Santa Maria nisutortillad, millel on kuni 50% väiksem kliimamõju (3). Väiksema süsinikujalajäljega tortillad saavutati jätkusuutlikuma nisujahu kasutuselevõtuga ja pakendamise ning tootmise kliimamõju vähendamise teel. Paulig jätkas oma kliimaprojektide elluviimist ka kohvi päritoluriikides. 

Paulig on pühendunud õiglasele ja kaasavale tööviisile kogu ettevõtte väärtusahelas. 2023. aastal käivitas Paulig kontserniülese DEI (ingl. k Diversity, Equity and Inclusion) poliitika, et tugevdada oma pühendumust mitmekesisusele, õiglusele ja kaasatusele.  

Pauligi aastaaruanne koos finantsaruannete ja jätkusuutlikkuse aruandega avaldatakse 2024. a märtsis, 12. nädalal.  

Käesolevas väljaandes esitatud teave on auditeerimata. 

(1) Kasum enne intresse, makse ja kulumit.   

(2)Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid 

(3)Vastavalt RISE (Rootsi teadusinstituutide) 2023. aastal läbi viidud elutsükli analüüsile tekitab Santa Maria originaal-nisutortillade (keskmised, 8 tk) 1 kg pakk alates põllumajandusest kuni turuni 0,54 kg CO2-heitmeid. See tähendab kuni 50% vähenemist võrreldes 2012. aastal läbi viidud uuringuga. Tooteid müüakse Põhja- ja Baltimaade turgudel. 

Lisateave 

Margit Palm    
Pauligi Baltikumi kommunikatsioonijuht   
+372 5904 8554    
margit.palm@paulig.com 

Pauligist 

Paulig on toidu- ja joogivaldkonnas tegutsev pereettevõte, mis arendab jätkusuutlikku toidukultuuri – sellist, mis on hea nii inimestele kui ka planeedile. Paulig pakub erinevaid maitseelamusi: kohvid, Tex Mex, maailmaköögid, maitseained, snäkid ja taimsed valikud. Ettevõtte kaubamärgid on Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco ja Zanuy. Pauligi müügitulu 2023. aastal oli ligikaudu 1,2 miljardit eurot. Ettevõttes on kokku 2300 töötaja 13 riigis, kes töötavad selle nimel, et elu oleks tulvil maitseid – For a life full of flavour. www.pauliggroup.com; https://paulig.ee/ee; https://www.santamariaworld.com/ee/; https://pauligpro.com/ee.

Download high resolution images