Paulig avaldas 2021. aasta majandusaasta aruande koos jätkusuutlikkuse aruandega. Aruandes kirjeldatakse, missuguseid samme oleme astunud oma 2030. aastaks seatud ambitsioonikate jätkusuutlikkuse eesmärkide poole.

Paulig Sustainability report infograph


Saavutused aastal 2021:

 • Oleme vähendanud kasvuhoonegaaside heitkoguseid oma tegevuses 18% võrreldes 2018. aasta lähteandmetega. Meie eesmärk on vähendada 2030. aastaks oma tegevusest tingitud heitkoguseid 80% ja kogu väärtusahelas 50%.
 • Meie eesmärk on muuta kõik tehased 2023. aasta lõpuks süsinikuneutraalseks. 2022. aasta alguseks on kuus tootmisüksust üheteistkümnest CarbonNeutral sertifikaadiga. 
 • Astusime olulise sammu oma ambitsioonika eesmärgi suunas vähendada poole võrra heitkoguseid väärtusahelas, kui alustasime koostööd Rootsi põllumajanduskooperatiiviga Lantmännen. Pauligile tarnitud nisujahust saab aastas küpsetada 400 miljonit Santa Maria tortiljat ja selle keskkonnamõju on tänu kestlikele viljelusmeetoditele 30 protsenti väiksem.
 • Loodi Pauligi toitumisalaste eesmärkide tugiraamistik, mis defineerib, mida tähendab tervist toetav toode. Tugiraamistiku abil hindame oma tooteid ja määrame fookusvaldkonnad edaspidiseks. 
 • 2022. aasta alguses avaldasime Pauligi metsade hoidmise poliitika, millega kohustume oma jätkusuutlikkuse programmi raames tegema tarnijate ja partneritega koostööd, et meie tarneahelates ära hoida toorainega seotud metsade hävitamine.
 • Koostöös Helsingi ülikooli jätkusuutlikkuse teaduse instituudiga uuriti toidukadu toidutarneahelas. Tulemused aitavad meil mõista paljude toorainete (nt kohvi, nisu ja maitseainete) tootmise toidukao peamisi põhjuseid.
Vuosaari roastery carbon neutral


Tulemas:

 • Meie eesmärk on muuta kõik tootmisüksused kuues riigis 2023. aasta lõpuks süsinikuneutraalseks.
 • Jätkame koostööd oma tarnijate ja partneritega, et võtta kasutusele kliimanutikamad põllumajandustavad ning otsida uusi jätkusuutlikke tooraineid. Lisaks töötame selle nimel, et 2025. aastaks vähendada 25% logistikaga seotud heitkoguseid.
 • Liigume eesmärgi poole, et 2030. aastal tuleks 70% müügikäibest toodetest, mis toetavad inimeste ja planeedi tervist ja heaolu. Selleks jätkame toitumisalase tugiraamistiku arendamist, et hinnata ja tuvastada planeedi heaolu võimaldavad fookusvaldkonnad.
 • Maitseained on suuruselt teine kõrge riskiga piirkondadest pärit tootekategooria, mistõttu käivitasime strateegilise jätkusuutlikkuse algatuse, et arendada maitseainete väärtusahelate jätkusuutlikkuse kontrolli. 2021. aastal koostasime kolme olulisima maitseaine – must pipar, sibul ja India tšillid – väliste kontrollide tegevuskava ja järgmiste toorainete tegevuskavad valmivad veel sel aastal.
Ambitons

 

Jätkusuutlikkuse programmis on kolm fookusvaldkonda, millele on aastaks 2030 seatud ambitsioonikad eesmärgid:

 1. 70% ettevõtte müügikäibest tuleb toodetest ja teenustest, mis toetavad inimeste ja planeedi tervist ja heaolu.
   
 2. Paulig vähendab ettevõtte tegevusest tingitud kasvuhoonegaaside hulka 80% ja väärtusahelast tingitud kasvuhoonegaaside hulka 50% võrra. Kõik ettevõtte pakendid saab ringlusesse võtta ja need valmistatakse taastuvatest või taaskasutatavatest materjalidest.
   
 3. Hangime 100% suurema ohutasemega piirkondadest pärit toorainest väliste partnerite poolt kontrollitud jätkusuutlikest allikatest.
Paulig's Annual Report cover 2023


Aruandlus:
 

Loe edasi

Paulig's Annual Report cover 2023
Pauligi majandusaasta aruanne 2021 (in English)
Paulig Sustainability Approach SE
Loe lähemalt meie jätkusuutlikkuse eesmärkide kohta