Pauligis täiustame end pidevalt, otsides kirglikult uusi maitseid, lahendusi ja töövõtteid. Kuid me arvestame ka järgmise põlvkonnaga. Täpsemalt öeldes meie laste ja noortega. Kuna soovime aidata kaasa tulevaste põlvkondade heaolule, keskendume oma sponsorlusprogrammides täielikult neile.

Meie eesmärk on pikaajaline sponsorlus, mis võib olla osa meie korporatiivsest ja turunduskommunikatsioonist ning mis on kooskõlas meie jätkusuutlikkuse põhivaldkondadega.

Keskendume kolmele valdkonnale:

  • Abivajavate laste ja noorte toetamine
  • Tervislik eluviis
  • Keskkonnateadlikkus ja kliimaalgatused

Sponsorluse nõuded

Pauligi eesmärk on „Elu täis maitset“ ja me oleme pühendunud positiivse mõju avaldamisele nii inimestele kui ka planeedile. Selleks, et maksimeerida meie sponsorluse mõju, on meil rida kriteeriume, mis toetavad teid, kui kaalute meile taotluse saatmist.

  • Kas projekt vastab hästi Pauligi eesmärgile?
  • Kas teie organisatsioon on registreeritud heategevusorganisatsioonina või mittetulundusühinguna?
  • Kas projekt toetab lapsi ja noori?
  • Kas projekt sobib meie kolme valdkonda: abivajavate laste ja perede toetamine, tervislik eluviis või keskkonnateadlikkus ja -algatused?
  • Kas projekt toetab meie jätkusuutlikkuse põhivaldkondi: inimeste ja planeedi tervis ja heaolu, õiglane ja kaasav töökorraldus või kliimameetmed ja ringlussevõtt?
  • Kas me saame kasutada oma toidualaseid teadmisi ja tooteid?
  • Kas me saame kaasata oma kirglikke Pauligi töötajaid?

Paulig ei toeta projekte, millel on negatiivne mõju keskkonnale või mida peetakse mingil viisil diskrimineerivaks.

Kas soovite esitada taotluse sponsorluseks

Sponsorluse taotluse esitamisel nõustute Pauligi privaatsuspoliitikaga.

Pauligi (kohv) või Poco Loco toodete annetuse saamiseks külastage nende veebisaite.

A teacher from Save the Children in a class room.

 

Päästke lapsed

Paulig on koos algatusega „Päästke India lapsed“ töötanud viimased neli aastat pidevalt selle nimel, et vürtse kasvatavas 30 India külas saaksid lapsed koolis käia ja omandada haridust, mis neile õigusega kuulub. Lisateave.

Paulig logotype in Pride colors

 

Helsinki Pride 

Inimõigused ja võrdõiguslikkus on Pauligi põhiväärtused. 2021. ja 2022. aastal on Paulig olnud Helsingi Pride’i partneriks, mis on Soome suurima seksuaal- ja sooliste vähemuste kultuuri- ja inimõiguste üritus. Lisateave

A child writing on a smartphone

 

SOS Lasteküla 

Paulig on allkirjastanud uue kolmeaastase lepingu SOS Lastekülaga. Paulig jätkab lastekaitseorganisatsiooni põhipartnerina Soomes ning toetab Läksyapu teenuse arendamist ja Apuu vestlusplatvormi toimimist. Lisateave.