Paulig avaldas oma majandusaasta aruande 22. märtsil 2024 koos 2023. aasta jätkusuutlikkuse aruandega. Aruandes kirjeldatakse üksikasjalikult meie edusamme Pauligi jätkusuutlikkuse programmi 2030 suunas.

2023. aasta tipphetked:

 • Vähendasime oma tegevusest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 22% võrra võrreldes 2018. aasta algtasemega. Meie eesmärk on 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid oma tegevuses 80% ja väärtusahelas 50% võrra. 
 • Rakendasime tootearenduse suunamiseks Paulig Nutrition KPI raamistikku tootearenduse- ja innovatsiooniprotsessides. Raamistik määratleb, mida me mõistame inimese tervist toetava toote all. 2023. aasta lõpus moodustasid 45% meie müügist tooted, mis vastavad meie inimeste tervist võimaldavatele kriteeriumitele.
 • Laiendasime maitseainete säästvalt hankimise ulatust. 2023. aasta lõpus oli 71% meie maitseainete tarnemahust jätkusuutlikult vertifitseeritud. Fookuses on kuus maitseainet: must pipar, sibul, india tšilli, kurkum, köömen ja pune. 
 • Uuendasime oma jätkusuutlikkuse fookusvaldkondi ja lisasime Pauligi jätkusuutlikkuse programmi 2030 osana loodushoiu. Soovime võtta jõulisemaid meetmeid bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks ja muude loodusega seotud mõjude käsitlemiseks. Hetkel on meil käimas erinevad projektid koostööpartnerite ja tarnijatega, mille eesmärk on parandada elurikkust, toetades säästvaid viljelusviise ja taastootvat põllumajandust.
 • Asutasime ainulaadse kliimafondi, et kiirendada süsinikheitmete vähendamist meie väärtusahelas. Fondi väärtuseks hinnati 2023. aastal 2,7 miljonit eurot ja see eraldati projektidele, mis on suunatud heitkoguste vähendamisele nisu ja kohvi väärtusahelates, logistikas ja Pauligi enda tegevuses.
 • Paulig käivitas kogu kontserni hõlmava mitmekesisuse, kaasamise ja võrdsuse (DEI) poliitika, et tugevdada oma pühendumust ja edendada veelgi mitmekesisust, võrdsust ja kaasatust töökohal.
 • Tõime turule uuendatud Santa Maria nisutortilla, millel on kuni 50% väiksem kliimamõju. See on jätk koostööle Lantmänneniga säästvamate viljelusmeetodite edendamiseks. Koos väärtusahela muudes osades võetavate meetmetega aitavad vähendamised kaasa kuni 50% väiksemale Santa Maria nisutortillade kliimamõjule võrreldes 2012. aastaga, nagu RISE elutsükli hinnangus hindas.
 • Osana meie inimõiguste juhtimise tööst viisime läbi kogu Gruppi hõlmava inimõiguste sõeluuringu. Selle töö kaudu suutsime tuvastada kõige olulisemad inimõigustega seotud riskid ja seada need olulisuse järjekorda, et saaksime kavandada töö järgmisi samme.
 • Liitusime COP28-ga, et ühenduda ülemaailmsete peamiste sidusrühmadega, vahetada jätkusuutlikkuse algatustest saadud teadmisi ning mõjutada otsuste vastuvõtmist rahvusvaheliste kolleegide, partnerite, tarnijate ja poliitiliste otsustajate seas.
 • Paulig ja Euroopa juhtiv toiduinnovatsiooni kogukond EIT Food korraldasid toidujäätmete teemalise veebiseminari, mis tõi kokku peamised otsustajad ja tööstuse esindajad, et arutada seda pakilist küsimust. Osalejad uurisid uuenduslikke lahendusi ja koostöötavasid ning rõhutasid poliitika olulisust muutuste käivitamisel.

Järgmised sammud:

 • Jätkame süstemaatilist tööd süsinikheitmete koguste vähendamisel. Meie eesmärk on, et kõik meie tehased kuues riigis saavutaksid süsnikuneutraalse hoone sertifikaadi CarbonNeutral® 2025. aasta lõpuks.
 • Laiendame koostööd oma tarnijate ja partneritega, et võtta oma kohvi ja nisu väärtusahelates kasutusele kliimanutikad põllumajandustavad.
 • Oleme loonud uue strateegilise algatuse, mis viib meid meie eesmärgi poole vähendada toidukadu meie väärtusahelas 2030. aastaks poole võrra. Plaanime ootele jäänud strateegilise algatuse taaskäivitada.
 • Jätkamaks meie ambitsiooni nimel tööd, et 2030. aastal moodustaksid 70% meie netokäibest inimeste ja planeedi tervist ja heaolu võimaldavad tooted, hakkame välja töötama raamistikku, mille abil hinnata ja tuvastada planeedi tervist võimaldavaid fookusvaldkondi. Algatatud on pilootprojekt põhitoodete ja 100 suurima (müügi)toote hindamiseks.
 • Jätkame oma maitseainete väärtusahelate jätkusuutlikkuse välise kontrolli arendamist eesmärgiga saada valitud maitseained täielikult verifitseeritud 2025. aastaks. Samal ajal jätkame väliskontrollide ulatuse laiendamist ka teistele maitseainetele ja ürtidele. Jätkame oma ettevõtteülese inimõiguste juhtimise mudeli ja hoolsusprotsessi arendamist, et tagada inimõiguste austamine meie tegevuses ja väärtusahelas ning täita kasvavaid inimõiguste ja keskkonnaalase hoolsuskohustuse nõudeid.
 • Bioloogilise mitmekesisuse ja veeressursside kaitsmise tugevdamiseks ja kaasamiseks meie praegustesse ja tulevastesse kliimaalgatustesse valmistume seadma loodustegevusele teaduspõhiseid eesmärke.
 • Jätkame kliimaemissioonide vähendamist nisu ja kohvi väärtusahelates, logistikas ja Pauligi enda tegevuses iga-aastaste projektide kaudu, mida viiakse ellu koos meie tarnijate ja partneritega. Projekte rahastatakse meie kliimafondist.
Paulig's Annual Report cover 2023


Aruandlus:
 

Scope 3 GHG Inventory

Loe edasi

Paulig's Annual Report cover 2023
Pauligi majandusaasta aruanne 2023
Paulig Sustainability Approach SE
Loe lähemalt meie jätkusuutlikkuse eesmärkide kohta