Paulig avaldas oma 2022. aasta majandusaasta aruande koos jätkusuutlikkuse aruandega 31. märtsil 2023. Aruandes kirjeldatakse, missuguseid samme oleme astunud oma 2030. aastaks seatud ambitsioonikate jätkusuutlikkuse eesmärkide poole.

Paulig on avaldanud oma majandusaasta aruande 2022 koos  jätkusuutlikkuse aruandega. Aruandes kirjeldatakse üksikasjalikult meie edusamme Pauligi jätkusuutlikkuse programmi 2030 suunas.


2022. aasta tipphetked:

 • Vähendasime oma tegevusest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 18,5% võrra võrreldes 2018. aasta algtasemega. Meie eesmärk on 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid oma tegevuses 80% ja väärtusahelas 50% võrra. 
 • Meie lühiajaline eesmärk on 2023. aasta lõpuks muuta kõik meie tootmisüksused süsinikuneutraalseks. 2023. aasta alguseks on meie seitse tootmisüksust üheteistkümnest saanud süsinikuneutraalse hoone sertifikaadi CarbonNeutral®. 
 • Algatasime kliimaprojektid kohvi päritoluettevõtetes, et soodustada kliimasäästlike põllumajandustavade rakendamist. Need on Pauligi, tema partnerite ja kohvikasvatajate ühisettevõtmised. 
 • Rakendasime tootearenduse suunamiseks Paulig Nutrition KPI raamistikku tootearenduse- ja innovatsiooniprotsessides. Raamistik määratleb, mida me mõistame inimese tervist toetava toote all. Inimese tervist toetavad tooted moodustasid 2022. aasta lõpus 46% meie müügil olevatest toodetest. 
 • Lõime Soome põhikoolidele õppematerjalid, et laiendada teadmisi toidu raiskamise kohta. 
 • Laiendasime maitseainete säästvalt hankimise ulatust. 2022. aasta lõpuks oli kuue peamise maitseaine hankimise mahust 51% väliselt kinnitatud jätkusuutlikuks. Need kuus maitseainet on must pipar, sibul, india tšilli, kurkum, köömen ja pune. 
 • Paulig on avaldanud oma aastaaruande koos 2022. aasta jätkusuutlikkuse aruandega. Aruandes kirjeldatakse üksikasjalikult meie edusamme Pauligi jätkusuutlikkuse lähenemisviisi 2030 suunas.

Järgmised sammud:

 • Uuendame Pauligi jätkusuutlikkuse programmi 2030. aastaks, et see kajastaks meie äritegevuse jaoks olulisi jätkusuutlikkuse riske ja võimalusi ning vastaks meie erinevate huvipoolte ootustele. 
 • Meie eesmärk on, et kõik meie tootmisüksused kuues riigis saaksid süsnikuneutraalse hoone sertifikaadi CarbonNeutral® 2023. aasta lõpuks. 
 • Laiendame koostööd oma tarnijate ja partneritega, et võtta kohvi ja nisu väärtusahelates kasutusele kliimasäästlikud põllumajandustavad. Samuti töötame selle nimel, et 2025. aastaks vähendada logistikast tulenevaid heitkoguseid 25% võrra. 
 • Oleme loonud uue strateegilise algatuse, et 2030. aastaks vähendada toiduraiskamist meie väärtusahelas poole võrra. Tööga alustasime 2023. aasta alguses, keskendudes oma tegevusele ja ladudele. 
 • Et jätkata teekonda eesmärgini, mille kohaselt tuleb 2030. aastal 70% ettevõtte müügikäibest toodetest ja teenustest, mis toetavad inimeste ja planeedi tervist ja heaolu, hakkame välja töötama raamistikku, et hinnata ja määratleda fookusvaldkondi, mis toetavad planeedi tervist. 
 • Jätkame maitseainete väärtusahelate jätkusuutlikkuse väliskontrolli arendamist, eesmärgiga saavutada 2025. aastaks kuue peamise maitseainete täielik jätkusuutlikkus. Laiendame väliskontrolli teistele vürtsidele ja maitsetaimedele. Jätkame kogu ettevõtet hõlmava inimõiguste juhtimismudeli ja hoolsuskohustuse täitmise protsessi arendamist, et tagada inimõiguste austamine meie tegevuses ja väärtusahelas ning täita üha kasvavaid inimõiguste ja keskkonnaalase hoolsuskohustuse nõudeid. 
Paulig's Annual Report 2022


Aruandlus:
 

Scope 3 GHG Inventory

Loe edasi

Paulig's Annual Report 2022
Pauligi majandusaasta aruanne 2022
Paulig Sustainability Approach SE
Loe lähemalt meie jätkusuutlikkuse eesmärkide kohta