Paulig avaldas 2020. aasta majandusaasta aruande koos jätkusuutlikkuse aruandega. Jätkusuutlikkuse aruanne on esimene omataoline pärast seda, kui Paulig avalikustas eelmisel aastal oma uued ÜRO säästva arengu eesmärkidel põhinevad jätkusuutlikkuse fookusvaldkonnad.

Paulig Sustainability report infograph


Saavutused aastal 2020:

 • Vähendasime kasvuhoonegaaside heitkoguseid oma tegevuses 18% võrreldes 2018. aasta lähteandmetega. Meie eesmärk on vähendada 2030. aastaks oma tegevusest tingitud heitkoguseid 80% ja kogu väärtusahelas 50%.
 • Meist sai esimene toidu- ja joogitootja Soomes, kelle kliimaeesmärgid on kinnitatud teaduspõhiste sihtide algatuse Science Based Targets initiative poolt.
 • Kohvitehas Soomes Vuosaaris sai meie esimese tootmisüksusena CarbonNeutral® sertifikaadi.
 • Kõik meie tootmisüksused Soomes, Rootsis, Eestis, Belgias ja Suurbritannias ostavad 100% taastuvenergiat.
Vuosaari roastery carbon neutral


Tulemas:

 • Plaanime muuta kõik kümme tootmisüksust kuues riigis aastaks 2023 süsinikuneutraalseks.
 • Jätkame energiatõhususe parandamist ja heitkoguste vähendamist, näiteks soojuse taaskasutamise, protsesside optimeerimise ja taastuvenergia kasutamise kaudu.
 • Uurime võimalusi investeerida oma taastuvenergia tootmisesse. Meie Belgia tehasesse paigaldati 2020. aastal 1900 päikesepaneeli hinnangulise võimsusega 655 000 kWh.
Paulig Sustainability Approach EN


Jätkusuutlikkuse programmis on kolm fookusvaldkonda, millele on aastaks 2030 seatud ambitsioonikad eesmärgid:

 1. 70% ettevõtte müügikäibest tuleb toodetest ja teenustest, mis toetavad inimeste ja planeedi tervist ja heaolu.
   
 2. Paulig vähendab ettevõtte tegevusest tingitud kasvuhoonegaaside hulka 80% ja väärtusahelast tingitud kasvuhoonegaaside hulka 50% võrra. Kõik ettevõtte pakendid saab ringlusesse võtta ja need valmistatakse taastuvatest või taaskasutatavatest materjalidest.
   
 3. Hangime 100% suurema ohutasemega piirkondadest pärit toorainest väliste partnerite poolt kontrollitud jätkusuutlikest allikatest.
Paulig's Annual Report 2020


Aruandlus:
 

Loe edasi

Paulig's Annual Report 2020
Pauligi majandusaasta aruanne 2020 (in English)
Paulig Sustainability Approach EN
Loe lähemalt meie jätkusuutlikkuse eesmärkide kohta