Paulig har utgitt denne årsrapporten sammen med bærekraftrapporten for 2021. Rapporten beskriver selskapets framskritt mot Pauligs bærekraftmål for 2030.

Høydepunkter for 2021:

 • Vi har redusert drivhusgassutslippet med 18 % fra egen drift. Dette er med grunnlag i tallene fra 2018. For 2030 har Paulig en ambisjon om 80 % mindre drivhusgassutslipp fra egen drift og fra 50 % verdikjeden.
 • Vi har et kortsiktig mål om å gjøre alle Pauligs fabrikker helt karbonnøytrale innen utgangen av 2023. I starten av 2022 var seks av Pauligs elleve produksjonsanlegg sertifisert karbonnøytrale.
 • Vi tok et viktig steg i retning mot et halvert utslipp i verdikjeden da vi inngikk et bærekraftig partnerskap med Lantmännen, det svenske samvirket styrt av gårdbrukere. Hvetemelet som leveres til Paulig og blir til 400 tortillaer i året fra Santa Maria, vil utgjøre 30 % mindre drivhusgassutslipp per enhet i volum.
 • Vi skapte et Paulig Nutrition KPI Framework fordi vi ville utdype hva vi mener med at et produkt gir bedre helse for mennesker. Rammeverket har banet vei for ny gjennomgang av produktporteføljen og et nytt veikart for fremtiden.
 • I starten av 2022 kom vi med Paulig Deforestation Policy, og her forplikter vi oss til videre samhandling for bedre verdier i forbindelse med avskoging i forsyningskjeden, som en del av bærekraftmålet.
 • I samarbeid med Helsinki Centre of Sustainability Science har Paulig gjort en teoretisk studie av potensielt matsvinn i verdikjeden. Studien setter oss inn i de viktigste årsakene til matsvinn i produksjonen av mange råvarer, som kaffe, hvete og krydder.
   

Kommer snart:

 • Pauligs plan er at alle produksjonsanlegg i seks land skal bli karbonnøytrale innen 2023.
 • Vi fortsetter arbeidet for at leverandører og partnere skal tilpasse seg klimasmarte jordbruksmetoder, og vi er på utkikk etter nye og mer bærekraftige råvarer. Videre satser vi mot 25 % mindre utslipp innen logistikk før 2025.
 • På vei mot ambisjonen for 2030 om et nettosalg på 70 % fra produkter som legger til rette for helse og velvære hos mennesker og planeten, utvikler vi et rammeverk for å evaluere og identifisere fokusområder for en grønnere planet
 • Vi har innført et strategisk bærekrafttiltak for å utvikle den eksterne verifiseringen av bærekraft i verdikjedene for krydder, som er den nest største innkjøpskilden fra høyrisikoområder. I løpet av 2021 skapte vi et veikart for eksterne verifiseringer for de tre største krydderne: sort pepper, løk og indisk chili, mens et veikart for de neste råvarer skal komme i gang i 2022.
   

Det er tre fokusområder med relaterte ambisjoner for bærekrafttilnærmingen som fører frem til 2030:  

 1. 70 % av Pauligs nettosalg vil komme fra produkter og tjenester som styrker helsen og velværet til mennesker og planeten.  

 2. Selskapet vil redusere GHG-utslipp i sin egen drift med 80 % og i sin verdikjede med 50 % sammenlignet med 2018-baselinjen. All emballasje i selskapet vil kunne resirkuleres og vil være laget av fornybare eller resirkulerte materialer.  

 3. 100 % av råmaterialer fra høyrisikoområder vil komme fra bærekraftige kilder verifisert av eksterne parter.


Pauligs bærekraftrapporter:

 

Vis mer

Paulig's Annual Report cover 2023
Paulig's Annual Report 2021
Paulig Sustainability Approach SE
Pauligs Bærekrafttilnærming 2030