Paulig publisert sin årsrapport 31.mars 2023 sammen med sin bærekraftsrapport for 2022Rapporten beskriver selskapets framskritt mot Pauligs bærekraftmål for 2030.

 

Årets høydepunkt 2022:

 • Vi har kuttet utslipp av drivhusgasser fra egen drift med 18,5 % i forhold til utgangspunktet i 2018. Målet er å redusere utslipp av drivhusgasser fra egen drift med 80 % og med 50 % fra vår samlede verdikjede innen 2030.
 • På kort sikt har vi ambisjoner om at alle fabrikkene våre skal være karbonnøytrale innen utgangen av 2023. Allerede i starten av 2023 har elleve av fabrikkene våre blitt sertifisert som CarbonNeutral®.
 • Vi har lansert klimaprosjekter i kaffens opprinnelsesland for å fremme klimavennlige jordbruksmetoder. Disse prosjektene bygger på en felles innsats fra Paulig, Pauligs samarbeidspartnere og kaffebønder.
 • Vi implementerte Paulig Nutrition KPI Framework i produktutvikling og innovasjonsprosesser for å styre produktutviklingen. Rammeverket definerer hva vi mener med at et produkt er helsefremmende. I slutten av 2022 bestod 46 % av salget vårt av helsefremmende produkter.
 • Vi utviklet en pakke med undervisningsmateriell for grunnskoler i Finland for å opplyse om matsvinn.
 • Vi utvidet omfanget av programmet vårt for bærekraftig krydderanskaffelse. I slutten av 2022 ble 51 % av det totale kryddervolumet for de seks fremste krydderne eksternt vurdert som bærekraftige. De seks krydderne er sort pepper, løk, indisk chili, gurkemeie, spisskummen og oregano.
Paulig Annual report 2022

Kommer snart:

 • Vi oppdaterer Pauligs bærekrafttilnærming 2030 for å sikre at den tar høyde for bærekraftsrelaterte risikoer og muligheter og lever opp til forskjellige interessenters forventninger.
 • Målet vårt er at alle våre fabrikker i seks land blir CarbonNeutral®-sertifiserte innen utgangen av 2023.
 • Vi fortsetter arbeidet opp mot leverandører og partnere for å fremme klimavennlige jordbruksmetoder i verdikjedene for kaffe og hvete. I tillegg jobber vi med å redusere utslipp knyttet til logistikk med 25 % innen 2025.
 • Vi har lagt en ny strategi som skal hjelpe oss å nå målet om å halvere matsvinnet i verdikjeden vår innen 2030. Arbeidet startet tidlig i 2023 med fokus på egen drift og varelagre.
 • For å holde kursen mot målet om at 70 % av nettosalget i 2030 skal komme fra helse, velvære- og miljøfremmende produkter, er vi i gang med å utvikle et rammeverk for å evaluere og identifisere fokusområder som kan styrke selve jordklodens helse.
 • Vi fortsetter å utvikle ekstern kontroll av bærekraft i verdikjeden for krydder med mål om å forsikre oss om en bærekraftig forvaltning av våre seks viktigste kryddere innen 2025. Samtidig fortsetter vi å utvide omfanget av ekstern kontroll til andre krydder og urter. Vi videreutvikler kontinuerlig en menneskerettighetsorientert ledelsesmodell og aktsomhetsprosess for å sikre at menneskerettighetene respekteres i alle våre aktiviteter og gjennom hele verdikjeden vår og at vi lever opp til menneskerettighets- og miljørelaterte aktsomhetskrav som stadig styrkes.


Paulig's Sustainability Reports:
 

Scope 3 GHG Inventory

Vis mer

Paulig's Annual Report cover 2023
Paulig's Annual Report 2022
Paulig Sustainability Approach SE
Paulig's Sustainability Approach 2030