Pauligin vuosikertomus 2023 julkaistiin 22.3.2024 yhdessä vastuullisuusraportin kanssa. Raportissa kuvataan yksityiskohtaisesti edistymistämme kohti Pauligin 2030 vastuullisuusohjelman tavoitteita.

Vuoden 2023 kohokohtia:

 • Vähensimme omien toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä 22 % vuoden 2018 lähtötasosta. Tavoitteemme on vähentää omien toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä 80 % ja arvoketjumme päästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä.
 • Otimme osana tuotekehitys- ja innovaatioprosessejamme käyttöön ravitsemustavoitteiden viitekehyksen, jonka avulla ohjaamme kehityksen painopistealueita. Viitekehyksen avulla määrittelemme, mitä tarkoitamme ihmisten “terveyttä edistävillä” tuotteilla. Vuoden 2023 lopussa 45 % liikevaihdostamme tuli viitekehyksemme mukaisesti terveyttä edistävästä tuotteista.
 • Laajensimme mausteiden vastuulliseen hankintaan keskittyvää hankettamme. Vuoden 2023 lopussa 71 % hankkeen piiriin kuuluvista mausteista oli peräisin ulkopuolisten tahojen vastuullisiksi varmentamista lähteistä. Olemme keskittyneet kuuteen mausteeseen: mustapippuri, sipuli, intialainen chili, kurkuma, kumina ja oregano. 
 • Lisäsimme luonnon osaksi vastuullisuusohjelmamme painopistealueita. Haluamme ryhtyä voimakkaampiin toimiin luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja muihin luontovaikutuksiin puuttumiseksi. Teemme jo nyt yhteistyötä kumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi tukemalla kestäviä viljelymenetelmiä ja uudistavaa viljelyä.  
 • Lanseerasimme ainutlaatuisen ilmastorahaston vauhdittaaksemme päästövähennyksiä arvoketjussamme. Vuonna 2023 rahaston arvo oli 2,7 miljoonaa euroa ja se kohdennettiin päästövähennyksiin tähtääviin projekteihin vehnän ja kahvin arvoketjuissa, kuljetuksissa ja omissa toiminnoissamme.
 • Julkaisimme yrityksenlaajuiset DEI-periaatteet vahvistaaksemme ja edistääksemme monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja inkluusiota työpaikalla. 
 • Toimme markkinoille Santa Maria -vehnätortillat, joilla on jopa 50 prosenttia pienemmät ilmastovaikutukset. Tämä on jatkoa yhteistyöllemme Lantmännenin kanssa vastuullisempien viljelymenetelmien edistämiseksi. Tortillat leivotaan kestävämmin viljellystä vehnäjauhosta, ja RISE-tutkimuslaitoksen toteuttaman elinkaarianalyysin mukaan yhdessä arvoketjun muiden toimien kanssa näin saavutettiin jopa 50 pienemmät ilmastovaikutukset  vuoteen 2012 verrattuna.
 • Osana ihmisoikeuksien kehittämistyötämme kartoitimme ihmisoikeusriskejä  yritystasolla. Kartoituksen avulla pystyimme tunnistamaan ja priorisoimaan merkittävimmät riskit ja suunnittelemaan seuraavat kehitysaskeleet.
 • Osallistuimme COP28-ilmastokonferenssiin tavataksemme keskeisiä globaaleja sidosryhmiä, vaihtaaksemme kokemuksia ja oppeja vastuullisuustoimiin liittyen sekä ajaaksemme päätöksiä muilta toimijoilta, kumppaneilta ja toimittajilta sekä poliittisilta päättäjiltä.
 • Järjestimme yhdessä Euroopan johtavan ruokainnovaatiotoimijan EIT Food:in kanssa webinaarin ruokahävikistä, kooten keskeisiä päättäjiä ja alan edustajia keskustelemaan tärkeästä aiheesta. Webinaarissa käsiteltiin ruokahävikin vähentämiseen liittyviä innovaatioita ja uusia ratkaisuja, yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä korostettiin sääntelyn merkitystä muutoksen vauhdittajana.  
Vuosikertomus kansi 2023

Tulossa seuraavaksi:

 • Jatkamme systemaattista työtämme päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteenamme on, että kaikki tehtaamme kuudessa maassa saavuttavat rakennuksen hiilineutraaliudesta kertovan CarbonNeutral®-sertifikaatin vuoden 2025 loppuun mennessä.
 • Laajennamme yhteistyötä toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa edistääksemme vastuullisempien viljelymenetyelmien käyttöönottoa kahvin ja vehnän arvoketjuissa.
 • Jatkamme työtämme kohti  tavoitettamme puolittaa ruokahävikki arvoketjussamme vuoteen 2030 mennessä.
 • Tavoitteemme on, että 70 % liikevaihdostamme vuonna 2030 tulee ihmisten ja maapallon terveyttä ja hyvinvointia edistävistä tuotteista. Saavuttaaksemme tavoitteemme alamme kehittää viitekehystä tunnistaaksemme ja arvioidaksemme maapallon terveyttä edistävät painopistealueet. Keskeisimmät tuotteemme on arvioitu viitekehyksen pilottiprojektissa ja aloitimme laajennetten pilotin sadan suosituimman tuotteemme osalta. 
 • Jatkamme vastuullisuuden varmentamisen kehittämistä mausteiden arvoketjuissa. Tavoitteenamme on, että valitut mausteemme ovat täysin peräisin ulkopuolisten tahojen vastuullisiksi varmentamista lähteistä vuoteen 2025 mennessä. Samalla jatkamme vastuullisuuden varmentamisen laajentamista koskemaan myös muita mausteita ja yrttejä. 
 • Jatkamme ihmisoikeuksien hallintamallin ja due diligence -prosessin kehittämistä yritystasolla varmistaaksemme ihmisoikeuksien kunnioittamisen omissa toiminnoissamme ja arvoketjussamme sekä vastataksemme kasvaviin ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskeviin due diligence -vaatimuksiin.
 • Valmistelemme tieteeseen perustuvien tavoitteiden asettamista luontotoimille, jotta voimme vahvistaa luonnon monimuotoisuuden ja vesivarojen suojelua sekä sisällyttää nämä paremmin nykyisiin ja tuleviin ilmastotoimiimme. 
 • Jatkamme ilmastopäästöjen vähentämistä vehnän ja kahvin arvoketjuissa, kuljetuksissa ja omissa toiminnoissamme vuosittaisilla hankkeilla, jotka toteutetaan yhdessä toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa. Hankkeet rahoitetaan ilmastorahastostamme.

Pauligin vastuullisuusraportit:

Paulig Group GHG Inventory Report 2023

Lue lisää

Paulig's Annual Report cover 2023
Pauligin vuosikertomus 2023 (englanniksi)
Paulig Sustainability Approach FI
Pauligin vastuullisuusohjelma 2030