9.1.2019 Artikkeli

Pauligin Out of Home -liiketoimintayksikön johtaja Marta Piigli ja operatiivinen johtaja Nikolai Raita iloitsevat tuoreen TellUs-henkilöstökyselyn tuloksista. Vuosittain toteutettavan tutkimuksen mukaan pauligilaiset kokevat, että ihmiset kohdataan yhtiössä yksilöinä ja heitä johdetaan hyvin. Piigli ja Raita pitävät tärkeänä, että pauligilaiset uskaltavat kertoa myös eriävistä mielipiteistä ja murheistaan työpaikalla.

Johtajan kaikkein tärkein tehtävä on luoda ilmapiiri, jossa ihmiset uskaltavat tuoda esille eriäviä mielipiteitä. Tätä mieltä on Pauligin Out of Home -liiketoiminnan operatiivinen johtaja Nikolai Raita.

”Avoin ilmapiiri sallii yksilöiden osaamisen parhaan hyödyntämisen. Kun työntekijä voi vapaasti ilmaista omia mielipiteitään, pystyy tiimi tekemään yhdessä parempia päätöksiä”, Raita tiivistää.

Out of Home -liiketoiminnan johtaja Marta Piiglin mielestä taas johtamisessa on aina kyse ihmisistä ja siitä, että johtaja luo olosuhteet, joissa tiimin jäsenet tunnistavat roolinsa ja pystyvät ja haluavat antaa parastaan. Nykyaikaisessa johtamisessa on Piiglin mielestä pitkälti kyse työn tarkoituksen ja merkitysten tunnistamisesta sekä työntekijöiden tukemisesta.

”Johtajan pitää ymmärtää ja tunnistaa asiat, jotka motivoivat ja energisoivat työntekijöitä. Johtajan täytyy myös pystyä kommunikoimaan tiimin suunta ja tarkoitus niin selkeästi, että jokainen tuntee paikkansa ja saa työnsä tarkoituksesta voimaa”, Piigli sanoo.

 

Kaukana kvartaaliajattelusta

Tuore TellUs-henkilöstökysely kertoo hyviä uutisia Pauligin johtamis- ja yrityskulttuurista:

vuosittain toteutettavan tutkimuksen mukaan pauligilaiset kokevat, että ihmiset kohdataan yhtiössä yksilöinä ja heitä myös johdetaan hyvin. Autoritäärinen johtamiskulttuuri on Pauligilla vieras.

Viimeisimmän TellUs-kyselyn vastausprosentti oli huimat 93,4. Kansainvälisessä vertailussa Pauligin johtajuusindeksi sekä ihmisten päätäntävaltaa kuvaava indeksi ovat kovalla tasolla. Pauligissa on tiimejä, jotka ovat saaneet jopa parhaan AAA-luokituksen. Paulig-konsernin  PeoplePower-luokitus oli AA. Eurooppalaisyrityksistä vain 38 prosenttia saavuttaa saman luokituksen.

Tämä kertoo johtamisen lisäksi omaa kieltään myös Pauligin kulttuurista. Mikä siinä on Piiglin ja Raidan mielestä erityistä?

”Paulig on perheyhtiö, joka myös tuntuu perheyhtiöltä. Aloittaessani Pauligilla todella yllätyin siitä, miten paljon työtä täällä tehdään sen eteen, että arvot toteutuvat käytännössä. Aikajänne työskentelyssä on myös selkeästi pidempi kuin pörssiyhtiössä – katsomme asioita pidemmälle kuin kvartaalin päähän. Tämä luo toimintaan vakautta sekä ihmisille oikeanlaista turvallisuudentunnetta. Pitkäjänteisyys luo perustan luovuudelle sekä hyvälle yrityskulttuurille”, Raita kertoo.

Piigli kertoo huomanneensa, että Pauligin pitkä historia ja kaunis tarina merkitsevät työntekijöille paljon. Yhtiö ei ole kuitenkaan juuttunut menneisyyteen vaan katsoo pitkälle tulevaisuuteen omat juurensa tiedostaen.

”Kaikkialla organisaatiossa tuntee, miten vahva yhdessä eteenpäin kulkemisen asenne ihmisillä on. Myös uudet työntekijät omaksuvat kulttuurin ja solahtavat tiimeihin sisälle nopeasti”, Piigli kertoo.

 

Toisiaan täydentävä parivaljakko

Piigli ja Raita ovat työpari, joka tekee keskenään tiiviistä yhteistyötä. Tiedustellaanpa, millaista heidän yhteistyönsä on. Millaisina johtajina he näkevät toisensa?

”Marta tulee hieman erilaisesta kulttuurista. On hauska nähdä, kun hän puhuu paljon ja tykkää ajatella asioita ääneen. Se kannustaa myös muita ihmisiä avautumaan vastaavalla tavalla. Tässä keskustelussa ei etsitä virheitä, vaan annetaan tilaa dialogille. Olen ollut urani aika myös johtoryhmissä, joissa etsitään virheitä ja tilanteita, joissa joku mokaa. Tällainen kulttuuri on onneksi meillä hyvin vierasta”, Raita kuvailee aisapariaan.

Piiglin mielestä Raidan ominaisuudet täydentävät mainiosti hänen omiaan.

”Nikolailta olen oppinut ottamaan askelen taaksepäin, etsimään ongelmanratkaisua sisältäpäin, sekä päätöksentekoa perusteelliseen analyysiin perustuen”, Piigli kertoo.

Mitä ajattelen työnantajastani?

Raita ja Piigli iloitsevat molemmat siitä, että ihmiset Pauligilla kokevat, että he voivat puhua huolistaan ja murheistaan.

Raita uskoo, että TellUs-tutkimuksen tulokset Pauligissa ovat niin hyvät, koska ihmiset uskovat, että vastaukset todella vaikuttavat toimintaan jatkossa. Kysely ei ole pelkkä suoritettava rituaali, vaan ihmisten toiveilla on aitoa vaikutusta yhtiön toimintaan.

Joissakin yrityksissä ajatellaan, että tämän kaltaiset suuret henkilöstökyselyt ovat vanhanaikaisia. Raita on tästä eri mieltä.

”Tärkeintä on totta kai kuunnella henkilöstöä joka päivä arjessa. Mutta tällaisten tutkimusten tarkoituksena ei ole olla se ainoa hetki, jolloin ihmisiä kuunnellaan. Kysely kannustaa henkilökuntaa hiljentymään ja keskittymään tämän kaltaisiin asioihin, käymään läpi ajatuksia omasta työstä ja työnantajasta. Mitä mieltä oikeasti olen asioista? Miten toivoisin, että toiminta kehittyisi? Tällaiselle mietinnälle täytyy olla työelämässä yhteinen pyhitetty hetki”, Raita toteaa.

TellUs-kyselyn tulokset analysoidaan Pauligilla tiimien sisäisissä workshopeissa. Konsernin HR-yksikkö on mukana tukemassa niiden tiimien kehitystyötä, joilla on enemmän toiminnan kehitystarpeita.

TellUsin johtamisindeksissä johtamisen laatua tarkastellaan kuuden eri kysymyksen avulla. Kysymykset koskevat muiden muassa työntekijöiden kokemaa arvostusta, luottamusta sekä oikeudenmukaisuuden tunnetta.

”Määrittelemme tiimikohtaisen kehitysalueemme ja jokaiselle tiimille rakennetaan myös toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle. Miten kehitämme niitä osa-alueita, joissa vielä on toivomisen varaa? Otteemme ei myöskään saa herpaantua niillä alueilla, joista voimme jo tänä päivänä olla onnellisia”, Piigli kertoo.

Johtajalta vaaditaan itsekriittisyyttä ja rehellisyyttä

Tiiminvetäjän tehtävä on näyttää selkeästi suuntaa työntekijöille. Häneltä voi myös hakea ratkaisuapua pattitilanteissa. Kun tiimi luottaa johtajan tukeen, se uskaltaa tarttua myös vaikeisiin asioihin.

”Johtamis- ja yrityskulttuurista on tullut yleisesti paljon ihmisläheisempää, kaikki lähtee ihmisistä”, Raita ja Piigli toteavat.

Millaisia johtamisoppeja he sitten itse noudattavat?

”Suurten strategisten muutosten keskellä viestinnällä on äärimmäisen tärkeä merkitys. Mutta usein unohtuu, että viestinnän pitää olla ymmärrettävää ja konkreettista. Kauniit sanat eivät auta, jos ihminen ei ymmärrä, mitä ne tarkoittavat hänen omassa työssään. Yksittäisiin johtamismottoihin en usko”, Raita kertoo.

Raidan mielestä itsereflektointikyky on johtajan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Piiglin mukaan tärkeimpiä ovat rehellisyys ja luottamus.

”Ennen kaikkea pitää olla rehellinen itselleen ja tiimilleen, luottaa itseensä ja tiimiinsä.  Kaiken viestinnän ja toiminnan täytyy olla rehellistä. Minäkään en usko yksittäisiin mottoihin, sillä tilanteet ja ihmiset vaihtelevat. Johtajan on tärkeä säilyttää leikkisyytensä ja heittäytyä muutosten virtaan”, Piigli lisää.