5.10.2021 Artikkeli

Kolumbialaissyntyinen Esteban Faber on Pauligin raakakahvin hankintapäällikkö, jonka laaja kokemus kahvialalta kattaa paitsi ymmärryksen koko kahvin arvoketjusta, myös paljon kahvitiloilla vietettyjä hetkiä. Hän korostaa, että yrityksien hankinta- ja ostopäätöksillä on suuri vaikutus kahvitilojen arkeen. 

"Kahvinviljelijät ovat lähellä sydäntäni", sanoo Pauligin raakakahvin hankintapäällikkö Esteban Faber.  

"Kun on viettänyt aikaa ja illallistanut kahvitilan väen kanssa, ymmärtää, miten tärkeää on olla mukana varmistamassa viljelijöille mahdollisuudet kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan. On kaikkien etu ja tulevaisuuden kahvihetkien kannalta olennaista on, että viljelijöiden elinkeino pysyy elinvoimaisena." 

Esteban tuli Pauligille vuoden 2020 alussa, mutta koronapandemiatilanne viivästytti aloitusta Suomessa vuoteen 2021 asti. Nykyisessä roolissaan hankintapäällikkönä hän työskentelee osana raakakahvin hankinnan tiimiä ja on vastuussa Pauligin raakakahvin hankinnasta eri puolilta maailmaa, mukaan lukien Keski- ja Etelä-Amerikka sekä Afrikka.  

Vastuullisuudella on suuri merkitys Estebanin työssä: 100 % Pauligin kahvista on peräisin vastuullisesti varmennetuista lähteistä. Paulig käyttää yksinomaan Reilu kauppa -, Luomu- ja UTZ- tai Rainforest Alliance -vastuullisuussertifioitua kahvia sekä kolmannen osapuolen vahvistamaa, vastuulliseksi varmennetuista kumppanuushankkeista ostettua kahvia. Osana näitä kumppanuushankkeita Paulig on tähän päivään mennessä tukenut yli jo 100 000 kahvinviljelijää. Päämääränä on varmistaa, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia tuoretta kahvia – ja viljelijöillä on tässä keskeinen rooli, sillä jokaisen kahvipavun tarina alkaa heistä. 

Mutta vastuullisuusasioissahan valmista ei tule koskaan, joten työ jatkuu edelleen.

Mountains and grass

Kestävä kehitys tapahtuu aina yhteistyönä 

Esteban Faberilla on laajasti kokemusta kahvin hankinnasta jo yli vuosikymmenen ajalta kotimaastaan Kolumbiasta, jossa hän työskenteli kahvialalla. Tuona aikana Esteban vieraili monilla kahvitiloilla – ja jahka vallitsevat matkustusrajoitukset poistuvat, tämä jatkuu Pauliginkin leivissä. 

Esteban kuvailee elämän kahvitiloilla olevan työntäyteistä ja ihmisten intohimoisia, omistautuneita sekä ylpeitä kasvattamastaan kahvista. Monet heistä ovat itse viljelijöiden lapsia, jotka jatkavat perheyrityksen toimintaa. Yleensä viljelijä kasvattaa myös muita kasveja, kuten maissia tai papuja, elättääkseen perheensä kahvisatojen välissä.  

"Viljelijät työskentelevät aamusta iltaan. Suuri osa heidän työpäivistään kuluu seuraamalla satoa tarkkaan sen varmistamiseksi, että sato pysyy terveenä ja hyväkuntoisena ", hän kertoo. 

Kahvia ostavilla tahoilla on kahvitiloihin ja -viljelijöihin suuri vaikutus – niin Pauligin kaltaisilla yrityksillä kuin valintojaan supermarketissa aprikoivilla kuluttajillakin. Kaupan kahvihyllyllä kuluttaja voi tehdä joka kerta vastuullisen valinnan kiinnittämällä huomiota esimerkiksi kahvipaketista löytyviin tietoihin ja merkintöihin. 

"Kumppanuusohjelmiemme kautta olemme mukana tukemassa kahvitiloja monin konkreettisin keinoin. Tavoitteena on turvata liiketoiminnan jatkuvuus, parantaakannattavuutta sekä tuoda käytäntöön kestäviä viljelykäytäntöjä", Esteban sanoo. 

Farmer women

Hänen mukaansa riippuu pitkälti kahvitilasta ja sitä ympäröivästä paikallisesta yhteisöstä, mitä kumppanuushankeet tarkoittavat käytännössä. Käytännön tekeminen voi sisältää esimerkiksi koulun rakentamista, laitteiston lahjoittamista kahvitilalle, hyvien ja vastustuskykyisten kasvilajien käyttöä tai viljelijöiden kouluttamista lannoitteiden ja torjunta-aineiden optimaaliseen käyttöön, hyviin maatalouskäytäntöihin tai varainhoitoon. 

Esteban korostaa, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen on erittäin tärkeä asia kahvialalle, sillä kahvi kasvaa vain tietyillä leveys- ja pituusasteilla. Kun ilmasto lämpenee, viljelyä voi siirtää vain korkeammalla merenpinnasta sijaitseville alueille – ei eri pituusasteille, koska auringonvalon määrän täytyy pysyä samalla tasolla. Toisin sanoen tulevaisuudessa on yhä vähemmän maata , joka soveltuu kahvin kasvattamiseen.  

"Meidän kaikkien tulee tehdä yhteistyötä kahvinviljelyn ilmastovaikutusten vähentämiseksi ja auttaa viljelijöitä kohti kestävää ja ilmaston kannalta joustavampaa viljelyä", hän toteaa. 

Paulig on omalta osaltaan sitoutunut rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun enintään 1,5 °C:seen toiminnassaan ja arvoketjussaan. Kumppanuusohjelmat ja vastuullisemmat viljelykäytännöt ovat tässä keskeisiä. 

 

ESTEBAN FABER

Ura: Esteban Faberilla on kandidaatintutkinto kemian tekniikasta ja maisterintutkinto liikkeenjohdosta. Ennen Pauligille tuloaan hän työskenteli yli vuosikymmenen ajan Nestlellä. Merkittävän osan tästä ajasta hän työskenteli Nestlen raakakahvin laadunhallinnassa ja hankinnassa. 

Harrastukset ja perhe: Esteban muutti Suomeen vaimonsa Veronican ja heidän kahden kissansa Richard Parkerin ja Martinan kanssa. Jokainen heistä on sopeutunut hyvin uuteen kotimaahansa, jopa kissat. Estebanin harrastuksiin lukeutuvat matkustaminen ja ruoanlaitto, vaikka ensin mainittu onkin jäänyt viime aikoina luonnollisesti vähemmälle. 

Viimeinen lukemani kirja: Michael Brennerin Science and Cooking: Physics Meets Food, From Homemade to Haute Cuisine. Estebania kiinnostaa ruoanvalmistus fysiikan näkökulmasta.