28.4.2021 Artikkeli

Työturvallisuuden kuuluisi olla ”osa yrityksen DNA:ta”. Silloin se on sisäistetty niin vahvasti, että se periytyy uusillekin työntekijöille osana yrityskulttuuria ja jokapäiväistä työtä. Näin uskoo Karen Bittner, Pauligin Head of E2E Supply Chain Excellence QEHS. Tänään maailman työturvallisuus- ja työterveyspäivänä Bittner kertoo ajatuksiaan työturvallisuuden johtamisesta ja yhteiskehittämisestä sekä Pauligin kunnianhimoisista työterveys- ja työturvallisuustavoitteista. 

Tänään 28.4. on maailman työturvallisuus- ja työterveyspäivä. Päivän otti käyttöön Kansainvälinen työjärjestö ILO, joka toimii YK:n alaisuudessa. Päivän tarkoituksena on edistää työtapaturmien ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisyä maailmanlaajuisesti sekä lisätä tietoisuutta hyvän työterveys- ja työturvallisuuskulttuurin luomisesta. 

Pauligilla tämä päivä on erityisen ajankohtainen Karen Bittnerille, joka  työskentelee näiden asioiden parissa päivittäin tehtävässä: Head of E2E Supply Chain Excellence QEHS. Hän aloitti  tässä tehtävässä vuonna 2019 ja on siitä asti työskennellyt Pauligin työturvallisuuskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Tämä tarkoittaa paitsi globaalia työterveys- ja työturvallisuusohjelmaa, myös kulttuurinmuutosta. 

”Konkreettisella tasolla meillä on kolme päätavoitetta: saavuttaa nolla työtapaturmaa, olla vastuullinen ja turvallinen työpaikka sekä juurruttaa työturvallisuus yrityksen DNA:han asti.”

Ajatus työturvallisuudesta yrityksen perimässä kiehtoo Bittneriä, sillä aiemmin urallaan hän on työskennellyt biokemistinä ja siten tutkinut myös DNA:ta. Nyt terveys- ja rokoteasioiden ollessa muutenkin pinnalla metafora tuntuu varsin ajankohtaiselta: 

”Kun onnistumme juurruttamaan ’työterveys- ja työturvallisuusgeenin’ yrityksemme perimään asti, turvalliset työskentelytavat tulevat meiltä luonnostaan osana jokapäiväistä työntekoa ja periytyvät myös uusille työntekijöille itsestään. Samalla asioita myös kehitetään eteenpäin. Näin työturvallisuus ei tunnu ylimääräiseltä lisätyöltä vaan se on luonnollinen osa kaikkea tekemistä ja myös osa maailmankuvaa. Työturvallisuus on sitä, että välittää sekä itsestään että ympärillä olevista ihmisistä”, hän kuvailee. 

Työturvallisuus edellyttää johtajuutta 

Pauligin työterveys- ja työturvallisuusstrategia sisältää kolme päätavoitetta: 

  • Saavuttaa nolla työtapaturmaa 
  • Olla vastuullinen ja turvallinen työpaikka  
  • Juurruttaa työturvallisuus yrityksen DNA:han  

Miten nämä tavoitteet käytännössä saavutetaan? Ennen kaikkea Karen Bittner korostaa johtajuuden merkitystä.  

”Yritysjohdon täytyy olla sitoutunut ja motivoitunut työturvallisuuden edistämiseen. Ja tämän täytyy näkyä myös teoissa, ei pelkästään sanoissa, sillä esimerkillään he inspiroivat muita. Odotukset täytyy myös tehdä erittäin selkeiksi eli pitää määritellä hyvin, mitä turvallinen käyttäytyminen tarkoittaa.” 

Näiden oppien mukaisesti Bittner ja hänen tiiminsä ovat kehittäneet Pauligille turvallisuussäännöt (Safety Rules), joihin kaikki työntekijät on perehdytetty. Seuraavana vuorossa on työpajoja samasta aiheesta. 

”Vaikka säännöt ovatkin kaikille samat, niiden käytännön sovellutukset voivat vaihdella eri työnkuvien kesken paljonkin. Esimerkiksi toimistotyötä tekevälle työturvallisuus voi tarkoittaa aivan eri asioita kuin vaikkapa työkoneiden läheisyydessä työskentelevälle tehdastyöntekijälle. Siksi seuraavassa vaiheessa työntekijät yhteiskehittävät turvallisuussääntöjen käytännön sovellutukset ja merkityksen oman työnkuvansa näkökulmasta”, Bittner sanoo ja huomauttaa, että yhteiskehittäminen myös sitouttaa työntekijöitä ja auttaa yritystä hyödyntämään koko henkilöstön näkemystä. 

Vaikka Bittner tiimeineen johtaakin Pauligin työturvallisuuden kehittämistä, he eivät työstä asiaa yksin. Jokaisessa Pauligin toimipisteessä on omat vastuuhenkilöt työterveys- ja työturvallisuusasioita varten, ja yhdessä he kaikki muodostavat Pauligin työturvallisuus- ja työterveysyhteisön. Varsinkin nolla tapaturmaa -tavoitteen saavuttamisessa yhteistyö on suuressa roolissa.  

”Yhdessä näiden 25 asiaansa vihkiytyneen superosaajan kanssa me työskentelemme sen määrittelemiseksi, mitä työturvallisuuskulttuurimme tarvitsee ja miten kaikki toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla", Bittner kuvailee. 

Hän kertoo myös saaneensa kehitystyölleen Pauligin johtoryhmän täyden tuen. 

”Se on todella tärkeää, enkä pidä saamaani tukea itsestäänselvyytenä. Kuten sanottua, muutos tapahtuu johtajuuden kautta – ja myös minulla on johtajuus tukenani. Sillä on inspiroiva vaikutus. On hienoa nähdä, miten tavoitteet todellistuvat!” 

Bittner korostaa myös tehokkaan ja läpinäkyvän viestinnän merkitystä missä tahansa kulttuurinmuutoksessa, siis myös työterveys- ja työturvallisuusasioissa. Pauligilla työturvallisuusviestintä on rakennettu Yes, we care -sloganin ympärille. Bittnerin mukaan se kuvastaa itsestä ja muista ihmisistä välittämistä sekä sitä, että yrityksenä Paulig välittää työntekijöistään. 

 

Yes, we care

”Koska haluamme myös rakentaa oppimisen kulttuuria, suosimme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä myös virheiden tapahtuessa. Esimerkkinä tästä meillä on työssä tapahtunutta, työajan menetykseen johtanutta vahinkoa kuvaava Lost Time Accident (LTA)”, hän kertoo.  

”Se on intranetistä ja infotauluilta löytyvä laskuri, joka näyttää, kuinka monta päivää edellisestä LTA:sta on kulunut. Jos LTA tapahtuu, kirjoitamme vahingosta kuvauksen ja julkaisemme sen, jotta koko organisaatio voi oppia tehdystä virheestä.” 

 

Ura: Bittner on saanut koulutuksensa Chilessä ja Saksassa. Hän on alkujaan biokemisti ja opiskellut maisteriksi pääaineenaan terveysvaikutteiset elintarvikkeet. Hänellä on tohtorin tutkinto bioprosessoinnista. Ennen Pauligia hän työskenteli useille eri yrityksille mm. tutkimus-, kehitys- ja laadunhallintatehtävissä. Ennen Eurooppaan muuttamista vuonna 2008 Bittner työskenteli kansainväliselle yritykselle R&D and Quality Directorina ja asui in Yhdysvalloissa sekä Etelä-Amerikan eri maissa. Pauligilla hän aloitti vuonna 2009 laatupäällikkönä eräässä yrityksen tehtaista ja eteni eri toimenkuvien kautta nykyiseen rooliinsa vuonna 2019.  

Perhe: Bittnerin tausta on monikulttuurinen: hän on syntynyt Chilessä chileläiselle äidille ja saksalaiselle isälle, ja hänen isoäitinsä on italialainen. Nyt hän asuu Ruotsissa. Bittnerillä on neljä aikuista lasta ja ruotsalainen aviomies. Hän puhuu kuutta kieltä: espanjaa, saksaa, italiaa, englantia, ruotsia ja – kiitos Brasiliassa asumisen – myös portugalia.  

Harrastukset: Latinalaisamerikkalaisena Bittner rakastaa tietenkin tanssia. Lisäksi hän matkustelee ja harrastaa taichia. Hänen mukaansa taichi on terveyden kannalta erinomainen harrastus. Tämä "liikkuvaksi meditaatioksi” kutsuttu pehmeä laji auttaa rentoutumisessa sekä kehon ja mielen yhteistyön kehittämisessä. 
 
Viimeinen lukemani kirja: Yuval Noah Hararin kirjoittama 21 Lessons for the 21st Century sekä Jordan Petersonin teos  Beyond Order: 12 More Rules for Life.