8.3.2021 Artikkeli

Pauligin menestys perustuu arvopohjaiselle ja inklusiiviselle kulttuurille. Pauligin arvot   Kasvamme Yhdessä, Tavoittelemme Parasta ja Pysymme Uteliaina  kuvaavat yritystä, ohjaavat pauligilaisten päivittäistä työtä ja vaikuttavat päätöksentekoon sekä yksilö- että yritystasolla. Arvoja juhlitaan joka vuosi arvosankareiden kautta. He ovat valittuja työntekijöitä, jotka nostavat Pauligin arvot eloon omassa arkipäivässään.   

“Olen ylpeä arvosankarinimityksestä ja se oli iso yllätys minulle. Järjestin pieniä sosiaalisia tempauksia virtuaalisissa tiimikokouksissa koronan ensimmäisen aallon aikana. Ilmeisesti niitä arvostettiin. Minulle arvomme Kasvamme Yhdessä merkitsee paljon, ja sen vuoksi teen työtä sen eteen, että meidän tiimimme kasvaa yhdessä”, sanoo yksi arvolähettiläs, Silje Skifjell Norjasta. 

Pauligilla on pitkät perinteet arvojen juhlinnassa. Arvosankarit valitaan vuosittain ja heidän nimityksensä julkaistaan arvopäivänä, joka on Pauligin arvoille omistettu erityinen päivä. “Joka vuosi työkaverit etsivät joukostaan arvosankareita, joita me sitten juhlistamme yhdessä. Nämä henkilöt näyttävät esimerkkiä siitä, kuinka arvojamme eletään jokaisena päivänä”, sanoo Anu Pires, SVP, Human Resources. ”Tänä vuonna saimme noin 30 ehdotusta arvosankareiksi eri maista.”  

Pauligin arvosankarit valitaan arvotarinoiden kautta. Tänä vuonna juhlitaan viittä henkilöä: Patryk Erfan (tuotannon työntekijä Belgiasta), Simon Solway (maajohtaja UK:sta), Silje Skifjell (myynnin tuen asiantuntija Norjasta), Anne-Lié Palm (tuotantosuunnittelija Ruotsista) ja  Els Bogaert (tuotannon esimies Belgiasta). 

Katso heidän arvotarinansa: