10.5.2021 Artikkeli

Pauligin tavoitteena on vähentää yrityksen omasta toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 80 % ja arvoketjusta aiheutuvia päästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä. Myös logistiikalla on tavoitteen saavuttamisessa oma, tärkeä osansa. Pauligin logistiikkajohtaja Rogier Verkarre kertoo, että nopein ja tehokkain tapa vähentää logistiikan päästöjä on vähentää kuljetuksia missä se on mahdollista ja sen jälkeen keskittyä optimointiin.

Kun yritys asettaa itselleen määrätietoisia ilmastotavoitteita, niiden täyttämiseen on osallistuttava kaikilla rintamilla aina tuotannosta ja toiminnasta kuljetukseen ja toimitusketjuun.

Maailmanlaajuisesti logistiikka on kuitenkin melko pieni osa elintarviketeollisuuden kokonaispäästöistä, mutta prosenttiosuus vaihtelee tuotteittain. Koska tavaraa liikkuu koko ajan enemmän, myös kuljetusten maailmanlaajuiset päästöt ovat tulossa yhä merkittävimmiksi. Näin ollen ne ovat osaltaan haaste Pariisin sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle. Tämän kehityskulun kääntämiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja.

Siksi Pauligin logistiikkajohtaja Rogier Verkarre tiimeineen on viime aikoina keskittynyt yrityksen logistiikan päästöjen kartoittamiseen sekä laatinut suunnitelman niiden vähentämiseksi.

Osana vastuullisuustavoitteitaan Paulig on sitoutunut vähentämään logistiikan päästöjään 25 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2018 perustasosta.

Miten tähän tavoitteeseen päästään? Rogier Verkarren mukaan logistiikan päästöjen vähentäminen pitää sisällään kolme osa-aluetta – vaikka yleensä huomio kiinnittyykin vain niistä viimeiseen.

1. Arvioi jokaisen kuljetuksen välttämättömyys ja käytä muita ratkaisuja, jos se on mahdollista. Verkarren mukaan joskus jokin toinen ratkaisu voi olla paljon tehokkaampi ja sen ympäristövaikutukset paljon pienemmät.

"Esimerkiksi Belgiassa rakensimme jakeluvarastomme tuotantolaitoksen viereen ja liitimme rakennukset sillalla. Aiemmin tuotantopaikan ja kahden, kauempana sijaitsevan jakelukeskuksen välillä ajoi vuodessa 25 000 kuorma-autoa", hän kertoo.

2. Siellä, missä vähentäminen ei ole mahdollista, keskity optimointiin. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi joko kumppaniverkostoja hyödyntämällä tai kuormia optimoimalla: Yritys voi siirtyä käyttämään niitä alan toimijoita, jotka ovat jo optimoineet tietyn reitin (esim. junareitin tai lyhyen matkan meriliikenteen reitin). Myös tehtäviä ja kuormia voidaan yhdistellä. Sen sijaan, että kaksi eri reittiä menisi vastakkaisiin suuntiin, yksi reitti voisi huolehtia sekä saapuvasta että lähtevästä logistiikasta. Logistiikan optimointiin kuuluu myös älykäs tuotesuunnittelu, jotta enemmän tuotteita mahtuu lavalle tai kuorma-autoon.

Verkarren mukaan on tärkeää kattavasti koko toimitusketjua ja selvittää, mistä optimointimahdollisuudet löytyvät. Joskus käytössä on esimerkiksi vanhoja reittejä, jotka olivat joskus järkeviä, mutta eivät ole sitä enää.

"Paulig on kasvanut yritysostojen kautta, joten vanhoja reittejä tarkastelemalla olemme tehneet merkittäviä saavutuksia. Esimerkiksi Belgian Poco Loco oli alun perin Santa Marian toimittaja Ruotsiin, ja Santa Maria palveli Pauligin liiketoiminta-aluetta Venäjä & ympäröivät maat, pääasiassa Viron jakelukeskuksesta käsin. Niinpä logistiikka Belgiasta vei tuotteet Ruotsiin ja sieltä edelleen Viroon, jossa tuotteet merkittiin uudelleen ja lähettiin Venäjälle. Nyt tuotteet menevät suoraan Belgiasta Venäjälle. Näin vähensimme kustannuksia ja päästöjä, ja sen lisäksi myös Venäjän markkinoille saattamisen aikaa melkein puolittui”, hän kertoo.

3. Hyödynnä uutta teknologiaa ja menetelmiä, kun niitä tulee saataville. Tämä on se osa-alue, joka yleisesti ottaen saa eniten huomiota. Esimerkiksi sähkö- ja kaasuajoneuvot sekä itseohjautuvat kuorma-autot vähentävät päästöjä tulevaisuudessa. Verkarre uskoo, että tulevaisuudessa uudella teknologialla on myös keskeinen asema logistiikan optimoinnissa. Älykkäästi suunnittelemalla kuljetuksia voidaan keskittää hiljaisempaan yöaikaan, ja itseohjautuvat autot tai droonit voidaan ottaa käyttöön niin sanotulle viimeisen kilometrin kuljetukselle.  

"On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että tällä osa-alueella olemme riippuvaisia teknologian kehityksestä ja kustannustehokkuudesta. Uusia ratkaisuja odotellessamme voimme saavuttaa paljon keskittymällä kahteen muuhun osa-alueeseen", Verkarre korostaa.

 

Nopeista voitoista järjestelmälliseen lähestymistapaan

Miten nämä osa-alueet ovat konkretisoituneet Pauligin suunnitelmiin? Rogier Verkarre sanoo, että kun päästövähennystavoite oli ensin määritelty, hän ja hänen tiiminsä keskittyivät ensin tarpeettomien reittien poistamiseen ja nykyisten optimointiin.

"Aloitimme ”nopeista voitoista” eli muutoksista, jotka on helppo tehdä ja joilla saadaan vaikutus aikaan nopeasti. Esimerkiksi optimoimme reitin Venäjän markkinoille ja yhdistimme kaikki Pauligin Keski-Euroopan tuotteet yhteen keskusvarastoon. Tänä vuonna olemme sitten siirtyneet järjestelmälliseen lähestymistapaan", Verkarre sanoo.

Pauligissa tämä järjestelmällinen lähestymistapa kulkee nimellä Logistics Excellence. Tässä koko yrityksen kattavassa ohjelmassa tarkastellaan Pauligin logistiikkaa mahdollisimman laajasti ja pyritään kartoittamaan parannusmahdollisuuksia vaiheittain.

"Arvostan suuresti sitä, miten Pauligin johto haluaa viedä yritystä eteenpäin paitsi logistiikassa, myös muilla osa-alueilla. Pauligin johtajuudessa yhdistyvät yrityksen pitkien juurten vaaliminen, määrätietoinen tavoitteenasettelu sekä huolellinen suunnittelu. Varsin usein kunnianhimoiset tavoitteet johtavat liian hätäiseen toteutukseen, mutta Pauligin toimintamalli on pitkäjänteinen. Sen ansiosta saamme aikaan varmasti enemmän tuloksia", Verkarre toteaa.

 

Ura: Rogier Verkarrella on tuotantotalouden maisterintutkinto, jossa hän erikoistui biokemiaan ja elintarvikkeiden jalostukseen, sekä MBA-tutkinto ja maisterintutkinto toimitusketjun hallinnasta. Hän siirtyi aluksi Poco Locon palvelukseen toimitusketjun johtajan roolissa ja sitten Pauligille, kun se osti Paco Locon vuonna 2010. Ennen Poco Locoa Verkarre työskenteli Latexcon palveluksessa, viimeksi konsernin tuotantojohtajana.

Harrastukset: Kolmen tyttären isänä Verkarre viettää nykyään suurimman osan ajastaan perheensä kanssa. Hän on myös pitkäaikainen karateharrastaja, ja hänellä on kolmannen asteen musta vyö. Muutama vuosi sitten hän kirjoitti tutkielman karaten vaikutuksesta työelämään. Verkarren mielestä karate auttaa ennen kaikkea kahdessa asiassa: se energisoi ja toimii hyvänä väylänä stressinpurkuun, sekä opettaa sinnikkyyttä ja sisua.

Viimeisin kirja, jonka luit: Daniel Kahnemanin Ajattelu, nopeasti ja hitaasti.