2.12.2020 Artikkeli

Pauligin tuotteiden arvoketjussa raaka-aineiden viljelyn ympäristövaikutukset ovat ylivoimaisesti arvoketjun suurimmat. Siksi konsernin uusi vastuullisuusohjelman ilmasto- ja kiertotalous -teeman vetäjä Anna-Leena Teppo aikookin ensimmäisenä keskittyä työssään tuotannon alkupäähän. Tavoitteena on syventää yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Sen ansiosta viljelijät saavat koulutusta ja samalla jaetaan ilmastoviisaan viljelyn oppeja.   

"Alun perin työskentelin kestävän kehityksen parissa yleisemmällä tasolla. Joitakin vuosia sitten tein päätöksen, että haluan alkaa aktiivisesti kehittää tietämystäni nimenomaan ilmastoon ja kiertotalouteen liittyvistä asioista. Maailma on mielestäni lähestymässä niiden suhteen kriittistä vaihetta", kertoo Pauligin uusi vastuullisuusohjelman päällikkö Anna-Leena Teppo. Hänen toimenkuvansa fokusalue ovat ilmastotoimet ja kiertotalous. Teppo aloitti Pauligilla elokuussa 2020. 

Tepon mukaan siirtyminen hiilineutraaliin kiertotalouteen on keskeinen teema seuraavien 10–15 vuoden aikana, ja sen onnistunut toteuttaminen on ratkaisevan tärkeää yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta. 

Paulig on yksi elintarviketeollisuuden edelläkävijäyrityksistä, ja ilmastotyö alkoikin jo vuosia ennen Anna-Leena Tepon nimittämistä tähän uuteen ilmastopainotteiseen tehtävään. Esimerkiksi Helsingin Vuosaaressa oleva Pauligin paahtimo on saavuttanut hiljattain hiilineutraaliuden. Tähän kuuluivat paahtimon päästöjen vähentäminen jopa 98 prosentilla vuodesta 2014 alkaen sekä kiintoisa hukkalämmön talteenottoratkaisu, jossa paahtimon tuottama lämpö syötetään Helsingin kaukolämpöverkkoon asuntojen lämmittämistä varten. 

Vuosaaren paahtimo onkin erinomainen esimerkki uuden sukupolven kiertotalousratkaisuista. 

"Töiden aloittaminen Pauligilla oli mielenkiintoista ja vauhdikasta: pääsin saman tien tositoimiin. Vuosaaressa suurin osa työstä oli jo tehty liittyessäni mukaan. Pääsin auttamaan projektin viimeistelyssä – sertifioimme paahtimon CarbonNeutral®-rakennukseksi ja kompensoimme jäljelle jäävät päästöt metsiensuojeluun ja uudelleenmetsitykseen keskittyvillä hankkeilla”, Anna-Leena Teppo sanoo. 

 

Kaikki ovat sitoutuneet muutokseen 

Anna-Leena Tepon vastuulla on Pauligin vastuullisuusohjelman ilmasto- ja kiertotalousteema. Käytännössä tämä tarkoittaa Pauligin päästövähennyssuunnitelmien kehittämistä ja toteuttamista samoin kuin päästölaskelmiin ja muihin ympäristövaikutuksiin liittyvien käytäntöjen ja standardien kehittämistä. 

Osana tätä suunnitelmaa Paulig aikoo tehdä kaikista tuotantolaitoksistaan hiilineutraaleja vuoteen 2023 mennessä. Konsernin kokonaistavoite tavoite on vähentää Pauligin omasta toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia ja arvoketjusta aiheutuvia päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Pauligin ilmastotavoitteet ovat tieteeseen perustuvia ja Science Based Targets initiativen (SBTi) hyväksymiä. 

Anna-Leena Teppo oli tietoinen Pauligin kunnianhimoisista ilmastotavoitteista jo ennen kuin aloitti uudessa työssään. Työt aloitettuaan hän vaikuttui erityisesti siitä, miten sitoutuneita työntekijät ovat tavoitteisiin. 

"Yrityksessä on todella sisäistetty tämä tavoite tulla kestävän kehityksen edelläkävijäksi vuoteen 2030 mennessä. Ihmiset ovat motivoituneita tekemään tästä totta. Se on ollut todella innostavaa huomata." 

Laatiessaan Pauligin vastuullisuuden etenemissuunnitelmia Teppo ja hänen kollegansa tarkastelevat tärkeimpien tuotteiden koko arvoketjua. Tarkoitus on keskittyä päästöjen vähentämiseen ensin niillä osa-alueilla, joilla vähennyksillä saadaan aikaan suurin vaikutus. Käytännössä tämä tarkoittaa keskittymistä arvoketjun alkupäähän eli raaka-aineiden viljelyyn. 

"Usein ihmiset ajattelevat, että pakkauksella tai kuljetuksella on suurin ympäristövaikutus. Niiden osuus kokonaisvaikutuksesta on kuitenkin yleensä alle 5–10 prosenttia. Siksi meidän on keskityttävä tuotannon alkuvaiheisiin, joissa olemme riippuvaisia tiiviistä yhteistyöstä toimittajien ja viljelijöiden kanssa. Viljelijöitä täytyy tukea antamalla heille koulutusta ja jakamalla ilmaston kannalta järkevän maatalouden oppeja." 

Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti tämä voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että maaperään lisätään ravinteita rikastuttavaa ja lannoituksen tarvetta vähentävää biohiiltä. 

Anna-Leena Teppo 2

Ura: Anna-Leena Tepolla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Vaasan yliopistosta laskentatoimessa ja rahoituksessa sekä tohtorin opinnot meneillään. Ennen Pauligia hän työskenteli S-ryhmässä, Marimekolla ja konsulttina. Hän kehitti kestävän kehityksen ja kiertotalouden tuntemuksensa työnsä kautta työskennellen ilmasto- ja kiertotalousasioiden strategisen kehittämisen, tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten arvioinnin sekä yritystasolla tehtävän ilmastoraportoinnin parissa. 

Perhe ja harrastukset: Anna-Leena Tepon perheeseen kuuluu hänen puolisonsa ja 1,5-vuotias lapsi. Lapsiarjen ja nykytilanteen rajoitusten vuoksi hänellä ei ole viime aikoina ollut erityisesti mahdollisuuksia keskittyä omiin harrastuksiin. Teppo kuitenkin juoksee ja pyöräilee säännöllisesti. Kotona hän katsoo mielellään elokuvia ja tv-sarjoja. Tällä hetkellä työn alla on The Crownin uusin tuotantokausi. 

Viimeisin kirja, jonka luit: Antti Holman Kaikki elämästä(ni). Hauskasti kirjoitettu teos häpeästä, joka on muuten vaikea aihe!