Pauligin vuosikertomus 2022 julkaistiin 31.3.2023 yhdessä vastuullisuusraportin kanssa. Raportissa kuvataan yksityiskohtaisesti edistymistämme kohti Pauligin 2030 vastuullisuusohjelman tavoitteita.

 

Vuoden 2022 kohokohtia:

 • Olemme vähentäneet omien toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä 18,5 % vuoden 2018 lähtötasosta. Tavoitteemme on vähentää omien toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä 80 % ja arvoketjumme päästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä.
 • Lyhyen aikavälin tavoitteemme on, että kaikki tehtaamme ovat hiilineutraaleja vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuoden 2023 alkuun mennessä yhdestätoista tehtaastamme seitsemällä oli rakennuksen hiilineutraaliudesta kertovan CarbonNeutral®-sertifikaatti. 
 • Käynnistimme kahvin alkuperämaissa uusia ilmastohankkeita edistääksemme vastuullisempia viljelymenetelmiä. Hankkeet toteutetaan yhtesityössä Pauligin kumppanien ja kahvinviljelijöiden kanssa.
 • Paulig otti tuotekehitys- ja innovaatioprosesseissa käyttöön viitekehyksen ravitsemustavoitteilleen ja sen avulla ohjataan tuotekehityksen painopistealueita. Viitekehyksen avulla määritellään, mitä tarkoitamme ihmisten “terveyden mahdollistavilla” tuotteilla. Vuoden 2022 lopussa 46 % liikevaihdostamme tuli “ihmisten terveyden” mahdollistavista tuotteista.
 • Kokosimme Suomen peruskouluille materiaalipaketin, jonka avulla lisätään tietämystä ruokahävikistä.
 • Laajensimme mausteiden vastuulliseen hankintaan keskittyvää hanketta. Vuoden 2022 lopussa 51 % kuudesta, hankkeen piiriin kuuluvasta mausteesta hankittiin ulkopuolisten toimijoiden varmentamista vastuullisista lähteistä. Kuusi maustetta ovat mustapippuri, sipuli, intialaiset chilit, kurkuma, kumina ja oregano.
Paulig Vuosikertomus 2022

Tulossa seuraavaksi:

 • Päivittämällä vastuullisuusohjelmamme varmistamme, että se kuvaa liiketoiminnallemme merkityksellisiä vastuullisuuteen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sekä vastaa eri sidosryhmiemme odotuksia.
 • Tavoitteemme on saada kaikille tehtaillemme kuudessa eri maassa rakennuksen hiilineutraaliudesta kertova CarbonNeutral®-sertifikaatti vuoden 2023 loppuun mennessä.
 • Laajennamme yhteistyötä toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa vastuullisempien, ilmastomyönteisten  viljelymenetelmien käyttöön ottamiseksi kahvin ja vehnän arvoketjuissamme. Lisäksi pyrimme vähentämään logistiikkaan liittyviä päästöjä 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.
 • Olemme käynnistäneet uuden strategisen hankkeen osana tavoitettamme puolittaa arvoketjumme elintarvikejätteen määrä vuoteen 2030 mennessä. Työ aloitettiin vuoden 2023 alkupuolella keskittyen ensin omiin toimintoihimme ja varastoihimme.
 • Tavoitteemme on, että vuonna 2030 70 % liikevaihdostamme tulee ihmisten ja maapallon terveyttä ja hyvinvointia edistävistä tuotteista. Tätä varten alamme kehittää viitekehystä, jonka avulla pystymme arvioimaan ja tunnistamaan tärkeimmät maapallon hyvinvointia edistävät asiat.
 • Jatkamme mausteiden arvoketjujemme vastuullisuuden kehittämistä ja laajennamme ulkopuolisen varmentamisen kattavuutta. Tavoitteemme on varmentaa hankkeen piirissä olevien kuuden mausteen vastuullisuus vuoteen 2025 mennessä. Samalla jatkamme muiden mausteiden ja yrttien vastuullisuuden varmentamisen laajentamista ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Jatkamme koko yhtiötä koskevan ihmisoikeuksien hallintamallin ja due diligence  -huolellisuusvelvoiteprosessin kehittämistä. Tavoitteenamme on varmistaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikissa toiminnoissamme ja arvoketjussamme sekä vastata kasvaviin ihmisoikeuksiin ja ympäristöasioihin liittyviin due diligence vaatimuksiin.

Pauligin vastuullisuusraportit:

Paulig Group GHG Inventory Report 2023

Lue lisää

Paulig's Annual Report cover 2023
Pauligin vuosikertomus 2022 (englanniksi)
Paulig Sustainability Approach FI
Pauligin vastuullisuusohjelma 2030