1. Rekisterin rekisterinpitäjä

Tämän rekisterin rekisterinpitäjä on suomalainen yritys Paulig Oy (Y-tunnus 0112563-0), ja Pauligiin tällä hetkellä kuuluviin yrityksiin viitataan jäljempänä yhteisesti termillä ”Paulig”. Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Paulig Oy tytäryhtiöineen. 

Paulig Oy:n yhteystiedot yksityisyydensuojaa koskevissa asioissa: 

Paulig Oy / yksityisyydensuoja
Satamakaari 20
00980 Helsinki
SUOMI
privacy@paulig.com
Puh.: +358 9 319 81

Jos sinulla on Pauligin henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, huolenaiheita tai ideoita, ota meihin yhteyttä.

2. Määritelmät

Seuraavassa selitetään tärkeimmät tässä yksityisyydensuojassa käytettävät termit:  Tärkeimmät termit ovat seuraavat:
1.    Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan asiakasta, joka on ostanut tai tilannut jotain Pauligilta tai jolla on jokin muu olennainen yhteys Pauligiin, kuten uutiskirjeen tilaus tai digitaalisen kerhon tai kuluttajapaneelin jäsenyys.  Kuluttaja-asiakkailla tarkoitetaan asiakkaita, jotka ovat kuluttajia, eivät liiketoiminnan edustajia.  
2.    Potentiaalisella kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan ketä tahansa kuluttajaa, joka ei ole vielä tai enää aktiivinen asiakas.  Potentiaalisella kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan kuluttajaa, joka ei ole vielä tai enää aktiivinen asiakas.
3.    Yritysasiakkaalla tarkoitetaan sellaisen yrityksen tai julkisen tahon edustajaa, joka on ostanut tai tilannut jotain Pauligilta tai jolla on jokin muu olennainen yhteys Pauligiin.  Yritysasiakkailla tarkoitetaan asiakkaita, jotka ovat jonkin yrityksen tai julkisen tahon edustajia.
4.    Potentiaalisella yritysasiakkaalla tarkoitetaan mitä tahansa sellaisen yrityksen tai julkisen tahon edustajaa, joka ei ole vielä tai enää aktiivinen asiakas. Potentiaalisella yritysasiakkaalla tarkoitetaan sellaisen yrityksen tai julkisen tahon edustajaa, joka ei ole vielä tai enää aktiivinen asiakas.
5.    Eturyhmillä tarkoitetaan muun muassa toimittajien edustajia, lehdistöä, Pauligille palveluja tarjoavia tahoja ja muita sidosryhmiä sekä kaikkia Pauligin toimitiloissa vierailevia.  Eturyhmillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla on jonkinlainen muu yhteys Pauligiin, kuten toimittajasuhde. 
6.    Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä rekisteröity) liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti.  Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia sinuun liittyviä tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa tai joista olet tunnistettavissa (rekisteröity).
7.    Rekisteröidyn suostumuksella tarkoitetaan mitä tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen.  Suostumuksella tarkoitetaan mitä tahansa vapaaehtoisesti annettua ja yksilöityä tahdonilmaisua.
8.    Profiloinnilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia.

 

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme tietojasi ja millä perusteella?

Tämä yksityisyydensuoja kattaa kuluttajien, liiketoiminnan edustajien sekä erilaisten eturyhmien edustajien henkilötietojen käsittelyn. Tämä yksityisyydensuoja kattaa henkilötietojen käsittelyn kaikkiin Pauligin brändeihin liittyen (esim. PAULIG, SANTA MARIA, POCO LOCO ja RISENTA) sekä kaupan omiin tuotemerkkeihin liittyen. Tämä yksityisyydensuoja kattaa henkilötietojesi käsittelyn kaikkiin Pauligin liiketoimintoihin liittyen.
Seuraavassa kerromme tarkemmin eroista eri ryhmien välillä. Yhtä tai useampaa tehtävää ja tarkoitusta voidaan soveltaa samanaikaisesti.  Seuraavassa kerromme siitä, miten tietojen käsittely saattaa erota eri henkilöryhmien välillä. 

3.1. Kuluttaja-asiakkaat ja yritysasiakkaat 

Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen 

Paulig voi käyttää henkilötietojasi tarjotessaan sinulle tuotteita ja palveluja esimerkiksi, kun ostat tuotteitamme, käytät digitaalisia palvelujamme, tilaat uutiskirjeitämme tai osallistut koulutuksiimme ja muihin tapahtumiin.  Voimme käyttää tietojasi tarjotaksemme sinulle tuotteita ja palveluja.

Asiakassuhteen hallinta, analysointi ja kehittäminen

Paulig voi käyttää henkilötietojasi asiakassuhteen hallintaan, analysointiin ja kehittämiseen sinun ja edustamasi tahon kanssa.  Voimme käyttää henkilötietojasi asiakassuhteen hallintaan, analysointiin ja kehittämiseen.

Viestintä kanssasi

Paulig voi käyttää henkilötietojasi viestintään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle kutsuja, tärkeitä varoituksia ja muita vastaavia tuotteisiimme, palveluihimme, kuluttajapaneeleihimme tai markkinatutkimukseen liittyviä ilmoituksia sekä pyytääkseen sinulta tuotteitamme ja palvelujamme koskevaa palautetta.  Voimme käyttää henkilötietojasi viestintään kanssasi.

Markkinointi sinulle

Paulig voi ottaa sinuun yhteyttä parantaakseen asiakaskokemustasi Pauligin kanssa kertomalla sinulle uusista tuotteista, palveluista tai kampanjoista. Paulig voi käyttää henkilötietojasi yksilöidäkseen tarjontaa ja tarjotakseen sinulle olennaisempaa sisältöä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi suositusten antamista sekä räätälöidyn sisällön ja mainonnan näyttämistä palveluissamme (kuten verkkosivustoilla, sovelluksissa ja markkinointisähköposteissa) sekä kolmannen osapuolen palveluissa (kuten sivustojen mainospalkeissa). 

Voimme ottaa sinuun yhteyttä kertoaksemme uusista tuotteista, palveluista tai kampanjoista. 

Voimme käyttää henkilötietojasi yksilöidäksemme tarjontaamme ja tarjotaksemme sinulle olennaisempaa sisältöä. 

Tuotteiden ja palvelujen hallinta ja kehittäminen

Paulig voi käyttää henkilötietojasi hallitakseen ja kehittääkseen Pauligin liiketoimintaa, mukaan lukien sen tuotteita ja palveluja.  Voimme käyttää henkilötietojasi hallitaksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme.
Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen seuraaviin perusteisiin (yhtä tai useampaa tarkoitusta voidaan soveltaa samanaikaisesti): Henkilötietojesi käsittely perustuu seuraaviin lainmukaisiin perusteisiin:

a)    Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi omasta pyynnöstäsi.

-    Käsittely on tarpeen solmimamme sopimuksen perusteella.
b)    Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esimerkiksi velvoite pitää kirjaa kirjanpitolain perusteella). -    Meillä on oikeudellinen velvoite käsitellä tietojasi.
c)    Käsittely on tarpeen Pauligin oikeutettujen etujen turvaamiseksi. -    Meillä on yrityksenä oikeutettuja etuja.
d)    Olet antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn. -    Olet antanut meille suostumuksen.
Pauligin tai edellä olevassa kohdassa c) viitatun kolmannen osapuolen oikeutettuja etuja voivat olla muun muassa seuraavat: Oikeutettuja etujamme voivat olla esimerkiksi markkinointi, liiketoiminnan kehittäminen ja väärinkäytösten tutkinta. 
 • oikeus edistää Pauligin tuotteiden ja palvelujen myyntiä suoramarkkinoinnin avulla, mukaan lukien profilointi markkinointi- ja myyntitarkoituksia varten
 
 • liiketoiminnan kehittäminen
 
 • mahdollisten väärinkäytösten tutkinta
 

3.2. Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat ja potentiaaliset yritysasiakkaat 

Markkinointi sinulle

Paulig voi ottaa sinuun yhteyttä mainostaakseen tuotteitaan ja palvelujaan tai kutsuakseen sinut kuluttajapaneeliin. Paulig voi käyttää henkilötietojasi yksilöidäkseen tarjontaa ja tarjotakseen sinulle olennaisempaa sisältöä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi suositusten antamista sekä räätälöidyn sisällön ja mainonnan näyttämistä palveluissamme (kuten verkkosivustoilla, sovelluksissa ja markkinointisähköposteissa) sekä kolmannen osapuolen palveluissa (kuten sivustojen mainospalkeissa). 

Voimme ottaa sinuun yhteyttä kertoaksemme uusista tuotteista, palveluista tai kampanjoista. 

Voimme käyttää henkilötietojasi yksilöidäksemme tarjontaamme ja tarjotaksemme sinulle olennaisempaa sisältöä. 

Viestintä kanssasi

Paulig voi käyttää henkilötietojasi viestintään, esimerkiksi pyytääkseen sinulta palautetta aiemmasta toiminnastamme kanssasi.  Voimme käyttää henkilötietojasi viestintään kanssasi.

Tuotteiden ja palvelujen hallinta ja kehittäminen

Paulig voi käyttää henkilötietojasi hallitakseen ja kehittääkseen Pauligin liiketoimintaa, mukaan lukien sen tuotteita ja palveluja.  Voimme käyttää henkilötietojasi hallitaksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme.
Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen seuraaviin perusteisiin (yhtä tai useampaa tarkoitusta voidaan soveltaa samanaikaisesti): Henkilötietojesi käsittely perustuu seuraaviin lainmukaisiin perusteisiin:
a)   Käsittely on tarpeen Pauligin oikeutettujen etujen turvaamiseksi. -    Meillä on yrityksenä oikeutettuja etuja.
b)    Olet antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn. -    Olet antanut meille suostumuksen.
Pauligin oikeutettuja etuja, joihin viitattiin edellä kohdassa a), voivat olla muun muassa seuraavat: Oikeutettuja etujamme voivat olla esimerkiksi markkinointi, potentiaalisten asiakkaiden asiakaspalvelu ja liiketoiminnan kehittäminen.
 • oikeus edistää Pauligin tuotteiden ja palvelujen myyntiä suoramarkkinoinnin avulla, mukaan lukien profilointi markkinointi- ja myyntitarkoituksia varten
 
 • asiakaspalvelu potentiaalisille asiakkaille
 
 • liiketoiminnan kehittäminen
 

3.3. Eturyhmät

Eturyhmillä tarkoitamme muun muassa lehdistön edustajia, Pauligille palveluja tarjoavien tahojen edustajia ja muiden sidosryhmien edustajia sekä Pauligin toimitiloissa vierailevia. 

Suhteen hallinta, analysointi ja kehittäminen

Paulig voi käyttää henkilötietojasi suhteen hallintaan, analysointiin ja kehittämiseen sinun ja edustamasi tahon kanssa.  Voimme käyttää henkilötietojasi suhteemme hallintaan, analysointiin ja kehittämiseen.

Viestintä kanssasi

Paulig voi käyttää henkilötietojasi viestintään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle uutisia, varoituksia ja muita suhteeseemme liittyviä ilmoituksia.  Voimme käyttää henkilötietojasi viestintään kanssasi.

Tuotteiden ja palvelujen hallinta ja kehittäminen

Paulig voi käyttää henkilötietojasi hallitakseen ja kehittääkseen Pauligin liiketoimintaa, mukaan lukien sen tuotteita ja palveluja.  Voimme käyttää henkilötietojasi hallitaksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme.
Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen seuraaviin perusteisiin (yhtä tai useampaa tarkoitusta voidaan soveltaa samanaikaisesti): Henkilötietojesi käsittely perustuu seuraaviin lainmukaisiin perusteisiin:
a)    Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi omasta pyynnöstäsi. -    Käsittely on tarpeen solmimamme sopimuksen perusteella.
b)    Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esimerkiksi velvoite pitää kirjaa kirjanpitolain perusteella). -    Meillä on oikeudellinen velvoite käsitellä tietojasi.
c)    Käsittely on tarpeen Pauligin oikeutettujen etujen turvaamiseksi. -    Meillä on yrityksenä oikeutettuja etuja.
d)    Olet antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn. -    Olet antanut meille suostumuksen.
Pauligin oikeutettuja etuja, joihin viitattiin edellä kohdassa c), voivat olla muun muassa seuraavat: Oikeutettuja etujamme voivat olla esimerkiksi markkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen.
 • oikeus mainostaa Pauligin liiketoimintaa lehdistötiedotteiden avulla
 
 • liiketoiminnan kehittäminen
 
Edellä mainitun lisäksi Paulig käyttää tietojasi tehtävästäsi riippumatta, mikäli katsomme, että se on tarpeen turvallisuussyistä tai mahdollisten petosten tai sopimustemme tai tämän yksityisyydensuojan rikkomusten tutkimiseksi. Voimme käyttää tietojasi aina, jos se on mielestämme tarpeen turvallisuussyistä tai jos tutkimme mahdollisia sopimustemme tai tämän yksityisyydensuojan rikkomuksia.

 

4. Millaisia tietoja voimme kerätä sinusta?

Pauligin rekisteri voi sisältää seuraavantyyppisiä tietoja ja kyseisiin tietotyyppeihin tehtyjä muutoksia:  Voimme käsitellä seuraavantyyppisiä tietoja:

4.1. Tiedot, joita voidaan kerätä kaikista rekisteröidyistä

Perustiedot kaikista rekisteröidyistä, kuten yhteystiedot, kiinnostuksenkohteesi ja valintasi, sekä tiedot, joita kerätään, kun käytät palvelujamme tai olet vuorovaikutuksessa kanssamme.  
 • etu- ja sukunimet
 
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja/tai postiosoite)
 
 • sukupuoli
 
 • kielivalinnat
 
 • tietojesi syöttöajankohta rekisteriin
 
 • kampanjat, mainostus ja muu sinulle suunnattu viestintä, sekä kyseisten tietojen käyttö, mukaan lukien osallistuminen tapahtumiin
 
 • kiinnostuksenkohteet ja muut tiedot tai antamasi kyselytiedot
 
 • suoramarkkinointivalinnat
 
 • henkilötietoihisi liittyvien oikeuksien käyttö (kuten oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen)
 
 • tiedot Pauligin digitaalisten palvelujen käytöstä sekä luomastasi digitaalisesta sisällöstä
 
 • automaattisesti kerätyt tiedot (kuten IP-osoite, laitteesi käyttöjärjestelmä, selaintyyppi ja kieli)
 
 • mobiililaitteen tunnistetiedot (kuten laitteesi yksilöllinen tunniste ja laitteesi nimi)
 
 • tallenteet asiakaspalvelupuheluista sekä sähköposti- ja chat-keskusteluista 
 

4.2. Kuluttaja-asiakkaat

 
Kohdassa 4.1. olevan luettelon lisäksi Paulig voi kerätä seuraavantyyppisiä tietoja:  Jos olet kuluttaja-asiakas, voimme kerätä tämäntyyppisiä lisätietoja: 
 • tilaus-, osto- ja palautehistoria
 
 • syntymäpäivä
 
 • sosiaalisen median käyttäjänimet 
 
 • toiminta Pauligin sosiaalisen median kanavilla tai niihin liittyen
 
 • allergiat, jos olet kuluttajapaneelin jäsen
 

4.3. Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat

 
Kohdassa 4.1. olevan luettelon lisäksi Paulig voi kerätä seuraavantyyppisiä tietoja:  Jos olet potentiaalinen kuluttaja-asiakas, voimme kerätä tämäntyyppisiä lisätietoja:
 • sosiaalisen median käyttäjänimet 
 
 • toiminta Pauligin sosiaalisen median kanavilla tai niihin liittyen
 

4.4. Yritysasiakkaat

 
Kohdassa 4.1. olevan luettelon lisäksi Paulig voi kerätä seuraavantyyppisiä tietoja:  Jos olet yritysasiakas, voimme kerätä tämäntyyppisiä lisätietoja:
 • titteli ja/tai työnkuvaus nykyisissä tai aiemmissa työtehtävissä, jotka liittyvät asiakassuhteeseen Pauligin kanssa
 
 • sen yksikön nimi ja liiketoimintatiedot, jossa työskentelet nykyisin tai jossa työskentelit aiemmin Pauligin asiakassuhteeseen liittyen
 
 • tilaus-, osto- ja palautehistoria
 
 • autotiedot
 

4.5. Potentiaaliset yritysasiakkaat

 
Kohdassa 4.1. olevan luettelon lisäksi Paulig voi kerätä seuraavantyyppisiä tietoja:  Jos olet potentiaalinen yritysasiakas, voimme kerätä tämäntyyppisiä lisätietoja:
 • titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä työtehtävässä
 
 • sen yksikön nimi ja liiketoimintatiedot, jossa työskentelet nykyisin
 
 • tiedot aiemmasta työsuhteestasi yrityksessä, joka on Pauligin asiakas
 

4.6. Eturyhmät

 
Kohdassa 4.1. olevan luettelon lisäksi Paulig voi kerätä seuraavantyyppisiä tietoja:  Jos olet eturyhmiemme kuluttaja-asiakas, voimme kerätä tämäntyyppisiä lisätietoja:
 • titteli ja/tai työnkuvaus nykyisissä tai aiemmissa työtehtävissä, jotka liittyvät asiakassuhteeseen Pauligin kanssa
 
 • sen yksikön nimi ja liiketoimintatiedot, jossa työskentelet nykyisin tai jossa työskentelit aiemmin Pauligin asiakassuhteeseen liittyen
 
 • sisältö, jota olet luonut Pauligiin liittyen (esimerkiksi kirjoittamasi uutisartikkelit)
 
 • terveydentilaa koskeva vahvistus vieraillessasi Pauligin tuotantotiloissa
 
 • autotiedot
 

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi?

5.1. Kaikkia rekisteröityjä koskevat lähteet

Paulig kerää henkilötietojasi suoraan sinulta, esimerkiksi seuraavista lähteistä:  Keräämme henkilötietojasi suoraan sinulta esimerkiksi digitaalisesta toiminnastasi ja asiakaspalveluyhteydenotoista. 
 • verkkosivulomakkeet (esim. kahvitestit, markkinointikampanjat, uutiskirjetilaukset, kilpailut, palautelomakkeet, osallistuminen tutkimuksiin) 
 
 • mobiilisovellukset 
 
 • tapahtumissa ja myymälöissä täytettävät lomakeasiakirjat 
 
 • puhelinkeskustelut, sähköpostiviestintä ja chat-keskustelut   
 
 • asiakaspalveluviestintä
 
Paulig kerää henkilötietoja teknisestä laitteesta, jota käytät viestintään Pauligin kanssa.  
Paulig voi saada ja päivittää rekisterinsä henkilötietoja viranomaisilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat henkilötietopalveluja. Voimme kerätä ja päivittää henkilötietojasi kyseisiä palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. 

5.2. Kuluttaja-asiakkaat

Paulig voi kerätä henkilötietoja Pauligin verkkokaupoista sekä Pauligin sosiaalisen median kanavista Pauligin liiketoimintakategorioihin liittyvän sisällön osalta. Voimme kerätä henkilötietojasi verkkokaupoistamme ja verkkokauppakumppaneiltamme sekä sosiaalisen median kanavista.
Paulig voi kerätä henkilötietoja Pauligin verkkokauppoihin liittyviltä maksupalveluntarjoajilta.   

5.3. Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat

Paulig voi kerätä henkilötietoja Pauligin sosiaalisen median kanavista Pauligin liiketoimintakategorioihin liittyvän sisällön osalta. Voimme kerätä henkilötietojasi sosiaalisen median kanavistamme.

5.4. Yritysasiakkaat

Paulig kerää henkilötietoja Pauligin verkkokaupoista. Voimme kerätä henkilötietojasi verkkokaupoistamme ja kollegoiltasi.
Paulig voi kerätä henkilötietoja yritysasiakkaalta, kun yrityksen edustaja antaa muiden työntekijöiden henkilötietoja Pauligille.  

5.5. Potentiaaliset yritysasiakkaat

Paulig voi kerätä henkilötietoja yritysten verkkosivustoilta, kaupparekisteristä, sosiaalisesta mediasta ja muista julkisista lähteistä.  Voimme kerätä henkilötietojasi julkisista lähteistä.

5.6. Eturyhmät

Paulig voi kerätä henkilötietoja organisaatioiden verkkosivustoilta, kaupparekisteristä, sosiaalisesta mediasta ja muista julkisista lähteistä.   Voimme kerätä henkilötietojasi julkisista lähteistä.

6. Kenelle voimme siirtää ja luovuttaa henkilötietojasi?

Paulig ei myy, vuokraa tai muutoin paljasta henkilötietojasi Pauligin ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jäljempänä todeta toisin. Emme paljasta henkilötietojasi Pauligin ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jäljempänä todeta toisin.
Paulig voi jakaa henkilötietojasi valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka tuottavat Pauligille palveluja tässä yksityisyydensuojassa kuvattuihin tarkoituksiin, sovellettavan lainsäädännön puitteissa. Tähän voivat sisältyä esimerkiksi asiakaspalvelun ja ohjelmistopalvelujen tarjoaminen, henkilötietojen hallinta ja analysointi, markkinatutkimuksen tekeminen sekä markkinoinnin hallinta ja erilaisten kampanjoiden toteuttaminen.  Voimme jakaa henkilötietojasi valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka tuottavat meille palveluja tässä yksityisyydensuojassa kuvattuihin tarkoituksiin.
Paulig voi jakaa henkilötietojasi saadakseen maksun tuotteista ja palveluista, mukaan lukien erääntyneiden saatavien siirto tai myynti kolmansille osapuolille perintää varten.  Voimme jakaa henkilötietojasi perintätoimistoille. 
Koska Paulig suhtautuu vakavasti henkilötietojesi suojaamiseen, Paulig ei anna kyseisten yritysten käyttää tietojasi mihinkään muuhun kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen liittyviin tarkoituksiin, ja Paulig vaatii niitä suojaamaan henkilötietosi tämän yksityisyydensuojan mukaisella tavalla. Emme anna muiden yritysten käyttää henkilötietojasi muihin kuin sovittuihin tarkoituksiin.
Paulig voi jakaa henkilötietojasi tarkoin harkituille kolmansille osapuolille yhteisiin tai erillisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Voimme jakaa tietojasi kyseisiin tarkoituksiin periaatteessa vain silloin, kun kolmannen osapuolen tarkoitukset eivät ole ristiriidassa tässä yksityisyydensuojassa kuvattujen Pauligin tarkoitusten kanssa. Vain tarvittava vähimmäismäärä henkilötietojasi jaetaan kolmansille osapuolille.  Voimme jakaa henkilötietojasi tarkoin harkituille kolmansille osapuolille yhteisiin tai erillisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. 
Paulig voi jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai muun vastaavan viranomaisen määräyksellä.  Voimme jakaa henkilötietojasi oikeuden päätöksellä tai vastaavalla päätöksellä.
Paulig voi jakaa henkilötietojasi osana fuusiota, yritysostoa, yrityksen omaisuuserien myyntiä tai palvelun siirtoa toiselle palveluntarjoajalle. Tämä koskee myös sellaisia epätodennäköisiä tapauksia, joissa yrityksestä tulee maksukyvytön tai se menee konkurssiin tai joutuu selvitystilaan, jolloin henkilötietojasi voidaan siirtää toiselle taholle kyseisen menettelyn seurauksena. Voimme jakaa henkilötietojasi osana yritysfuusiota, yrityskauppaa tai vastaavaa toimintojen uudelleenjärjestelyä. 

7. Siirretäänkö tietojasi Euroopan unionin ulkopuolelle?

Pauligin palveluja voidaan tuottaa käyttämällä resursseja ja palvelimia, jotka sijaitsevat eri maissa ympäri maailmaa. Siksi Paulig voi siirtää henkilötietojasi sen maan ulkopuolelle, jossa käytät palvelujamme, esimerkiksi EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin maihin, joissa ei ole henkilötietoja suojaavaa lainsäädäntöä tai joissa on tietosuojan osalta erilaiset oikeudelliset säännöt.  Voimme käyttää eri maissa ympäri maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia, ja voimme siirtää henkilötietojasi sen maan ulkopuolelle, jossa käytät palvelujamme, myös EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin maihin.
Tällöin Paulig varmistaa, että kyseiseen siirtoon on oikeudelliset perusteet ja että henkilötiedoillesi tarjotaan riittävä suoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä asiaankuuluvien viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia (tarpeen mukaan) ja edellyttämällä muiden asianmukaisten teknisten ja organisatoristen tietoturvatoimenpiteiden käyttöä. Tämänkaltaisissa tapauksissa varmistamme henkilötietojesi asianmukaisen suojaamisen.

8. Kuinka kauan käsittelemme tietojasi? 

Paulig voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin jäljempänä määritetään kunkin alaryhmän osalta. Jäljempänä ilmoitettujen aikojen lisäksi Paulig voi aina käsitellä henkilötietojasi esimerkiksi verotuksellisiin tai oikeudellisiin tarkoituksiin tai erityisen pitkän sitoumuksen nojalla niin pitkään kuin on tarpeellista ja perusteltua.  Voimme käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin jäljempänä määritetään. Lisäksi voimme aina käsitellä henkilötietojasi esimerkiksi verotuksellisiin tai oikeudellisiin tarkoituksiin niin pitkään kuin se on perusteltua.

8.1. Kuluttaja-asiakkaat

Paulig voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin asiakassuhde sinun ja Pauligin välillä on voimassa sekä suhteen päättymistä seuraavan kolmannen kalenterivuoden loppuun asti.  Voimme käsitellä kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa sekä suhteen päättymistä seuraavan kolmannen kalenterivuoden loppuun asti, minkä jälkeen voimme katsoa sinun olevan potentiaalinen kuluttaja-asiakas.
Kun edellä määritetty ajanjakso on kulunut, Paulig voi käsitellä osaa henkilötiedoistasi ja katsoa sinun olevan potentiaalinen kuluttaja-asiakas.   

8.2. Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat

Paulig voi käsitellä henkilötietojasi jatkuvasti, sillä Paulig pyrkii luomaan kanssasi asiakassuhteen. Kun asiakassuhde alkaa, käsittelyn kesto määrittyy edellä olevan kohdan 8.1. mukaisesti.  Voimme käsitellä henkilötietojasi jatkuvasti, kunnes mahdollinen asiakassuhde alkaa.  

8.3. Yritysasiakkaat

Paulig voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin asiakassuhde edustamasi yrityksen ja Pauligin välillä on voimassa sekä suhteen päättymistä seuraavan kuudennen kalenterivuoden loppuun asti.  Voimme käsitellä yritysasiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin asiakassuhde yrityksesi ja Pauligin välillä on voimassa sekä suhteen päättymistä seuraavan kuudennen kalenterivuoden loppuun asti, minkä jälkeen voimme katsoa sinun olevan potentiaalinen kuluttaja-asiakas.
Paulig voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin työskentelet sellaisessa yrityksessä, joka on Pauligin asiakas, sekä sen jälkeen kuudennen kalenterivuoden loppuun asti.   
Kun edellä määritetty ajanjakso on kulunut, Paulig voi käsitellä osaa henkilötiedoistasi ja katsoa sinun olevan potentiaalisen yritysasiakkaan edustaja.   

8.4. Potentiaaliset yritysasiakkaat

Paulig voi käsitellä henkilötietojasi jatkuvasti, sillä Paulig pyrkii luomaan asiakassuhteen edustamasi yrityksen kanssa. Kun asiakassuhde alkaa, käsittelyn kesto määrittyy edellä olevan kohdan 8.3. mukaisesti.  Voimme käsitellä henkilötietojasi jatkuvasti, kunnes potentiaalinen asiakassuhde alkaa.  

8.5. Eturyhmät

Paulig voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin kuulut johonkin Pauligin eturyhmään, kuten yhteistyökumppaneihin tai lehdistön edustajiin. Paulig voi käsitellä tuotteiden tai palvelujen toimittajaan tai sopimussuhteiseen yhteistyökumppaniin liittyviä henkilötietoja sopimussuhteen päättymistä seuraavan kuudennen kalenterivuoden loppuun asti. Voimme käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin olet jonkin Pauligin eturyhmän jäsen. Voimme käsitellä toimittajaan tai sopimussuhteiseen yhteistyökumppaniin liittyviä henkilötietoja sopimussuhteen päättymistä seuraavan kuudennen kalenterivuoden loppuun asti.

9. Miten voit käyttää erityyppisiä oikeuksiasi? 

Kaikkia oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä Pauligin yksityisyydensuojatiimiin, jonka yhteystiedot on annettu edellä osiossa 1. Tiimi antaa sitten tarkempia ohjeita tietyn oikeuden käyttämiseen. Jos Pauligilla on perusteltua syytä epäillä pyynnön tehneen henkilön henkilöllisyyttä, Paulig voi pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi vahvistamiseksi. Kaikkia oikeuksia voi käyttää pyytämällä ohjeet Pauligin yksityisyydensuojatiimiltä. 
Paulig toimittaa sinulle tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty pyyntösi takia, kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella pyyntöjen monimutkaisuuden ja määrän mukaan. Toimitamme tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty, yleensä kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.

9.1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada Pauligilta vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada tietoa henkilötiedoistasi. Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötiedoista, joita käsittelemme.

9.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että Paulig oikaisee ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.  Sinulla on oikeus vaatia virheellisten henkilötietojen oikaisua.

9.3. Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus vaatia, että Paulig poistaa ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat henkilötiedot, mikäli jotain seuraavista perusteista sovelletaan:  Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, mikäli jotain seuraavista perusteista sovelletaan.
(a)    henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin  
(b)    peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta  
(c)    vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä  
(d)    henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti  
(e)    henkilötietosi on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan Pauligiin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi  
(f)    henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.  
Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta tietojen poistamiseen, jos käsittely on tarpeen: Sinulla ei ole oikeutta tietojen poistamiseen, jos käsittely on tarpeen:
(a)    sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi  
(b)    unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan Pauligiin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi  
(c)    oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

9.4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia Pauligia rajoittamaan käsittelyä seuraavissa tilanteissa:  Sinulla on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista seuraavissa tilanteissa:
(a)    kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Paulig voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden  
(b)    käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista  
(c)    Paulig ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi  
(d)    olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa päätöstä siitä, syrjäyttävätkö Pauligin oikeutetut perusteet omat perusteesi.  

9.5. Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointia, joka perustuu Pauligin oikeutettuihin etuihin. Paulig ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos Paulig voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää omat etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  Joissain tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. 
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.  Joissain tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
Huomaa, että tiettyjen palveluviestien vastaanottamista Pauligilta ei voi estää, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta turvallisuuteen liittyvät ja oikeudelliset ilmoitukset. Tiettyjen palveluviestien, kuten turvallisuuteen liittyvien ja oikeudellisten ilmoitusten, vastaanottamista meiltä ei voi estää.

9.6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat, Pauligille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:  Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:
(a)    käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja  
(b)    käsittely suoritetaan automaattisesti.  

10. Onko sinun annettava meille henkilötietosi?

Jos henkilötietosi ovat tarpeen, jotta Paulig voi täyttää solmimanne sopimuksen mukaiset velvoitteensa, henkilötietojesi antaminen on pakollista. Et voi esimerkiksi tehdä ostoksia Pauligin verkkokaupasta antamatta henkilötietojasi.  Jos henkilötietosi ovat meille tarpeen sopimuksellisten velvoitteidemme täyttämiseksi, sinun on annettava meille henkilötietosi. 

11. Miten voit perua antamasi suostumuksen?

Voit perua mahdollisen suostumuksen ottamalla yhteyttä Pauligin yksityisyydensuojatiimiin (yhteystiedot osiossa 1) tai käyttämällä Pauligin mahdollisesti tarjoamia sähköisiä menetelmiä.  Voit perua suostumuksesi ottamalla yhteyttä yksityisyydensuojatiimiimme käyttämällä mahdollisia sähköisiä menetelmiämme.

12. Teemmekö sinuun vaikuttavia päätöksiä automatisoiduin keinoin? 

Paulig ei tee pelkästään automatisoidun käsittelyn perusteella sellaisia päätöksiä, joilla on sinua koskevia oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muutoin vaikuttavat sinuun merkittävästi. Emme tee automatisoidusti sellaisia päätöksiä, joilla on sinua koskevia oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muutoin vaikuttavat sinuun merkittävästi.

13. Käsittelemmekö henkilötietojasi profilointitarkoituksiin?  

Paulig voi kohdistaa mainontaa (ja mitata sen vaikutuksia) verkkosivustojensa ja sovellustensa käyttäjille sekä uutiskirjeiden vastaanottajille profiloinnin perusteella sekä Pauligin palvelujen kautta että niiden ulkopuolella hyödyntämällä useita mainontaverkostoja ja mainosten välityspalveluja käyttämällä seuraavia tietoja joko erikseen tai yhdistettynä: Voimme kohdentaa mainoksiamme kohderyhmillemme profiloimalla sekä Pauligin palveluissa että niiden ulkopuolella käyttämällä seuraavia tietoja:
 • tiedot mainontateknologiasta palveluissamme ja niiden ulkopuolella, kuten verkkojäljitteet, mainostunnisteet, evästeet ja laitetunnisteet
 
 • antamasi tiedot (esim. yhteystiedot)
 
 • tiedot palvelujemme käytöstä (esim. hakuhistoria, mainoksen klikkaus jne.) 
 
 • tiedot muilta (esim. mainontakumppaneilta ja tietojen koostajilta)
 
 • tietojen pohjalta päätellyt tiedot (esim. aseman päättely työtehtävän perusteella tai sukupuolen päättely nimen perusteella).
 

14. Miten voit käyttää oikeuttasi tehdä valitus valvontaviranomaiselle? 

Jos epäilet tietosuojalainsäädännön rikkomusta, ota ensin yhteyttä Pauligin yksityisyydensuojatiimiin (yhteystiedot osiossa 1). Tämä yksityisyydensuoja kattaa Pauligin toiminnot kaikissa maissa. Tämä yksityisyydensuoja kattaa Pauligin toiminnot kaikissa maissa.
Jos asiaa ei saada sovittua sinun ja Pauligin välillä, voit ottaa yhteyttä sen maan tietosuojaviranomaisiin, jossa kyseinen Pauligin yksikkö toimii. Kunkin Pauligin toimintamaan vastuullisten viranomaisten yhteystiedot ovat täällä Pauligin toimintamaiden vastuullisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat täällä

15. Millaisin periaattein suojaamme henkilötietojasi? 

Paulig on laatinut sähköiset ja hallinnolliset suojamenettelyt kerättävien tietojen suojaamiseksi.  Pyrimme suojaamaan henkilötietosi. 
Vain nimitetyillä Pauligin ja Pauligin toimeksiannosta tai sen puolesta toimivien organisaatioiden työntekijöillä on oikeus käyttää henkilötietorekisteriä. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on Pauligin tai sen yhteistyökumppanin myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Olemme luoneet erilaisia käyttöoikeustasoja sen mukaan, millaisia tietoja henkilö tarvitsee työkuvauksensa perusteella. Rekisterit on suojattu palomuurilla, joka estää luvattoman käytön Pauligin ulkopuolelta. Vain nimitetyillä Pauligin työntekijöillä ja toimeksiannostamme tai puolestamme toimivien organisaatioiden työntekijöillä on oikeus käyttää henkilötietorekisteriä. 
Kaikilla Pauligin työntekijöillä ja Pauligin alihankkijoilla on velvollisuus pitää työnsä yhteydessä saamansa henkilötiedot luottamuksellisina. Kaikkien henkilötietoja käyttävien on pidettävä tiedot luottamuksellisina.
Manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat, jotka sisältävät henkilötietoja, suojataan luvattomalta käytöltä.  

16. Mitä lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan? 

Pauligin rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan unionin sovellettavia tietosuojalakeja sekä Pauligin toimintamaiden kansallisia lakeja. Henkilötietojen käsittelyä säädellään Euroopan unionin tietosuojalaeilla sekä toimintamaidemme kansallisilla laeilla.

17. Miten voimme päivittää tätä yksityisyydensuojaa?

Paulig voi muokata tätä yksityisyydensuojaa, ja jos teemme siihen merkittäviä muutoksia, ilmoitamme siitä verkkosivustollamme tai muulla tavalla, jotta sinulla on mahdollisuus tarkastella muutoksia ennen kuin ne astuvat voimaan. Jos jatkat Pauligin tuotteiden ja palvelujen käyttöä sen jälkeen, kun julkaisemme tai lähetämme ilmoituksen tämän yksityisyydensuojan muutoksista, sitoudut päivitettyyn yksityisyydensuojaan. Saatamme muuttaa tätä yksityisyydensuojaa ajoittain, ja toisinaan ilmoitamme siitä, jotta saat tilaisuuden tarkastella muutoksia. Jos jatkat Pauligin tuotteiden ja palvelujen käyttöä, sitoudut päivitettyyn yksityisyydensuojaan.