1. Kontrollør av arkiveringssystemet

Kontrolløren av dette arkiveringssystemet er det finske selskapet Paulig Ltd (organisasjonsnummer: 0112563-0) og selskaper som på det aktuelle tidspunktet tilhører Paulig, heretter samlet kalt "Paulig". Kontrolløren av personopplysningene dine er Paulig Ltd og dets tilknyttede selskaper.  

Paulig Ltds kontaktinformasjon for personvernspørsmål er: 

Paulig Ltd / privacy matters
Satamakaari 20
FIN – 00980 Helsinki
FINLAND
privacy@paulig.com
Tlf: +358 9 319 81

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål, bekymringer eller ideer knyttet til Pauligs prosedyrer for personopplysninger.

2. Definisjoner

Nedenfor finner du forklaringer av de viktigste begrepene i denne personvernserklæringen:   De viktigste begrepene er:
1.    «Forbrukerkunde» betyr enhver forbruker som har kjøpt eller bestilt noe fra Paulig, eller har en annen relevant forbindelse med Paulig, for eksempel et abonnement på et nyhetsbrev eller et medlemskap i en digital klubb eller et forbrukerpanel.  «Forbrukerkunde» betyr kunder som er forbrukere og ikke forretningsrepresentanter.  
2.    «Potensiell forbrukerkunde» betyr enhver forbruker som ikke ennå eller lenger er en aktiv kunde.  «Potensiell forbrukerkunde» betyr en forbruker som ikke ennå eller lenger er en aktiv kunde.
3.    «Forretningskunde» betyr enhver representant for et selskap eller en offentlig enhet som har kjøpt eller bestilt noe fra Paulig eller har en annen relevant tilknytning til Paulig.  «Forretningskunde» betyr kunder som er representanter for et selskap eller et offentlig organ.
4.    «Potensiell forretningskunde» betyr enhver representant for et selskap eller en offentlig enhet som ikke ennå eller lenger er en aktiv kunde. «Potensiell forretningskunde» betyr en representant for et selskap eller en offentlig enhet som ikke ennå eller lenger er en aktiv kunde.
5.    Interessegrupper betyr blant annet representanter for leverandører, pressen, enheter som tilbyr tjenester til Paulig og andre interessenter, samt besøkende til ethvert av Pauligs lokaler.  «Interessegrupper» betyr personer som har en annen type forbindelse med Paulig, som f.eks. leverandørforhold. 
6.    «Personopplysninger» betyr opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («datasubjekt»); en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte.  «Personopplysninger» betyr all informasjon om deg der du identifiseres eller der du kan identifiseres (”datasubjekt”).
7.    «Samtykket» til datasubjektet betyr enhver frivillig gitt, spesifikk, informert og entydig indikasjon av datasubjektets ønsker som innebærer at han eller hun, basert på uttalelse eller en klar bekreftende handling, samtykker til behandling av personopplysninger knyttet til ham eller henne.  «Samtykke» betyr enhver gitt og spesifikk indikasjon av dine ønsker.
8.    «Profilering» betyr enhver form for automatisk behandling av personopplysninger der personopplysningene brukes for å evaluere visse personlige forhold knyttet til en fysisk person, spesielt for å analysere eller forutsi aspekter knyttet til den fysiske personens jobbresultater, økonomiske situasjon, interesser, pålitelighet, oppførsel, geografiske tilholdssted eller bevegelser. «Profiling» betyr automatisk behandling av personopplysninger der personopplysninger brukes for å evaluere visse personlige forhold knyttet til en fysisk person.

3. Til hvilke formål og basert på hvilke grunner behandler vi opplysningene dine?

Denne personvernerklæringen dekker behandling av personopplysninger fra både forbrukere og forretningsrepresentanter, samt representanter for ulike interessegrupper. Denne personvernerklæringen dekker behandling av personopplysninger relatert til all Paulig forretningsvirksomhet under Paulig-merker som PAULIG, SANTA MARIA, POCO LOCO og RISENTA samt under selskapets private varemerke. Denne personvernerklæringen dekker behandling av personopplysninger knyttet til all Paulig forretningsvirksomhet.
Nedenfor forklarer vi forskjellene i hver kategori. Én eller flere roller og formål kan gjelde samtidig.  Vi forklarer nedenfor hvordan behandlingen kan være forskjellig for forskjellige mennesker. 

3.1. Forbrukerkunder og forretningskunder 

Levering av produkter og tjenester 

Paulig kan bruke personopplysningene dine til å levere produkter og tjenester til deg, for eksempel når du kjøper våre produkter, bruker våre digitale tjenester, abonnerer på våre nyhetsbrev og deltar i våre opplæringer og andre arrangementer.  Vi kan bruke opplysningene dine til å tilby produkter og tjenester for deg.

Administrere, analysere og forbedre kundeforholdet

Paulig kan bruke dine personopplysningene dine til å administrere, analysere og forbedre kundeforholdet med deg og enheten du representerer.   Vi kan bruke personopplysningene dine til å administrere, analysere og forbedre kundeforholdet.

Kommunikasjon med deg

Paulig kan bruke personopplysningene dine til å kommunisere med deg, for eksempel for å sende deg invitasjoner, viktige varsler og andre slike merknader knyttet til våre produkter, tjenester, forbrukerpaneler eller markedsundersøkelser, og å be om tilbakemelding på våre produkter og tjenester.   Vi kan bruke personopplysningene dine til å kommunisere med deg.

Markedsføring til deg

Paulig kan kontakte deg for å gi deg en bedre kundeopplevelse ved å informere deg om nye produkter, tjenester eller kampanjer som Paulig kan tilby. Paulig kan bruke personopplysningene dine til å tilpasse tilbudet vårt og gi deg mer relevant innhold. Dette innebærer for eksempel å gi anbefalinger og vise tilpasset innhold og markedsføring i tjenestene våre (for eksempel nettsteder, programmer og e-poster med markedsføring) og i tredjeparts tjenester (for eksempel bannerannonser). 

Vi kan kontakte deg for å informere deg om nye produkter, tjenester eller kampanjer. 

Vi kan bruke personopplysningene dine til å tilpasse tilbudet vårt og gi deg mer relevant innhold. 

Administrere og utvikle produkter og tjenester

Paulig kan bruke personopplysningene dine til å administrere og utvikle Pauligs forretningsvirksomhet, inkludert våre produkter og tjenester.   Vi kan bruke personopplysningene dine til å administrere og utvikle virksomheten vår.
Personopplysningene dine behandles basert på følgende grunnlag i EUs generelle databeskyttelsesforordning (ett eller flere formål kan gjeldene samtidig): Behandling av personopplysningene dine er basert på følgende grunnlag i loven:

a)    Behandling kreves for å utføre en kontrakt som du er part i prosessen for å inngå en eventuell arbeidskontrakt.

-    det er nødvendig basert på en kontrakt mellom oss
b)    Behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som kontrolløren er underlagt (for eksempel plikt til å føre regnskapene basert på regnskapsloven). -    Vi må behandle opplysningene dine basert på et lovkrav
c)    Behandling kreves for å oppfylle Pauligs legitime interesser. -    Vi har legitime interesser som et selskap
d)    Du har gitt samtykke til behandlingen av personopplysningene dine. -    du har gitt oss samtykke
De legitime interessene til Paulig eller tredjeparter nevnt i punkt c) ovenfor kan blant annet omfatte følgende saker: Våre legitime interesser kan omfatte markedsføring, forretningsutvikling og etterforskning av forseelser. 
 • rett til å fremme salg av Pauligs produkter og tjenester ved bruk av direkte markedsføring, herunder profilering rettet mot markedsføring og salg
 
 • forretningsutvikling
 
 • undersøkelse av mulig uaktsomhet
 

3.2. Potensielle forbrukerkunder og potensielle forretningskunder 

Markedsføring til deg

Paulig kan kontakte deg for å markedsføre sine produkter og tjenester eller invitere deg til et forbrukerpanel. Paulig kan bruke personopplysningene dine til å tilpasse tilbudet vårt og gi deg mer relevant innhold. Dette innebærer for eksempel å gi anbefalinger og vise tilpasset innhold og markedsføring i tjenestene våre (for eksempel nettsteder, programmer og e-poster med markedsføring) og i tredjeparts tjenester (for eksempel bannerannonser). 

Vi kan kontakte deg for å informere deg om nye produkter, tjenester eller kampanjer. 

Vi kan bruke personopplysningene dine til å tilpasse tilbudet vårt og gi deg mer relevant innhold. 

Kommunikasjon med deg

Paulig kan bruke personopplysningene dine til å kommunisere med deg, for eksempel å be om tilbakemelding om vårt tidligere forhold med deg.  Vi kan bruke personopplysningene dine til å kommunisere med deg.

Administrere og utvikle produkter og tjenester

Paulig kan bruke personopplysningene dine til å administrere og utvikle Pauligs forretningsvirksomhet, inkludert våre produkter og tjenester.  Vi kan bruke personopplysningene dine til å administrere og utvikle virksomheten vår.
Personopplysningene dine behandles basert på følgende grunnlag i EUs generelle databeskyttelsesforordning (ett eller flere formål kan gjeldene samtidig): Behandling av personopplysningene dine er basert på følgende grunnlag i loven:
a)    Behandling kreves for å oppfylle Pauligs legitime interesser. -    Vi har legitime interesser som et selskap
b)    Du har gitt samtykke til behandlingen av personopplysningene dine. -    du har gitt oss samtykke
Pauligs legitime interesser nevnt i punkt a) kan blant annet omfatte følgende saker: Våre legitime interesser kan omfatte markedsføring, kundeservice for potensielle kunder og forretningsutvikling.
 • rett til å fremme salg av Pauligs produkter og tjenester ved bruk av direkte markedsføring, herunder profilering rettet mot markedsføring og salg
 
 • kundeservice for potensielle kunder
 
 • forretningsutvikling
 

3.3. Interessegrupper

Med interessegrupper mener vi blant annet representanter for pressen, representanter for enheter som tilbyr tjenester til Paulig og representanter for andre interessenter, samt besøkende til ethvert av Pauligs lokaler. 

Administrere, analysere og forbedre forholdet

Paulig kan bruke personopplysningene dine til å administrere, analysere og forbedre forholdet med deg og enheten du representerer.  Vi kan bruke personopplysningene dine til å administrere, analysere og forbedre forholdet vårt.

Kommunikasjon med deg

Paulig kan bruke personopplysningene dine til å kommunisere med deg, for eksempel for å sende deg nyheter, varsler og andre slike merknader knyttet til vårt forhold.  Vi kan bruke personopplysningene dine til å kommunisere med deg.

Administrere og utvikle produkter og tjenester

Paulig kan bruke personopplysningene dine til å administrere og utvikle Pauligs forretningsvirksomhet, inkludert våre produkter og tjenester.  Vi kan bruke personopplysningene dine til å administrere og utvikle virksomheten vår.
Personopplysningene dine behandles basert på følgende grunnlag i EUs generelle databeskyttelsesforordning (ett eller flere formål kan gjeldene samtidig): Behandling av personopplysningene dine er basert på følgende grunnlag i loven:
a)    Behandling kreves for å utføre en kontrakt som du er part i prosessen for å inngå en eventuell arbeidskontrakt. -    det er nødvendig basert på en kontrakt mellom oss
b)    Behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som kontrolløren er underlagt (for eksempel plikt til å føre regnskapene basert på regnskapsloven). -    Vi må behandle opplysningene dine basert på et lovkrav
c)    Behandling kreves for å oppfylle Pauligs legitime interesser. -    Vi har legitime interesser som et selskap
d)    Du har gitt samtykke til behandlingen av personopplysningene dine. -    du har gitt oss samtykke
Pauligs legitime interesser nevnt i punkt c) kan blant annet omfatte følgende saker: Våre legitime interesser kan omfatte markedsføring og forretningsutvikling.
 • rett til å fremme Pauligs forretningsvirksomhet ved bruk av pressemeldinger
 
 • forretningsutvikling
 
I tillegg til det ovennevnte bruker Paulig opplysningene dine uavhengig av rollen du innehar hvis vi mener det er nødvendig for sikkerhetsformål eller for å undersøke mulig svindel eller annet brudd på våre avtaler eller denne personvernerklæringen. Vi kan alltids bruke opplysningene dine hvis vi mener det er nødvendig for sikkerhetsformål eller for å undersøke eventuelle brudd på avtalene våre eller denne personvernpolitikken.

4. Hvilke typer informasjon kan vi samle om deg?

Innholdet i Pauligs arkiveringssystem kan inneholde følgende typer opplysninger og endringer som er gjort i disse opplysningstyper:  Vi kan behandle følgende typer opplysninger:

4.1. Informasjon som kan samles inn for alle datasubjekter

Grunnleggende opplysninger fra alle datasubjekter, for eksempel kontaktinformasjon, interesser og valg og data som er samlet inn fra din bruk av våre tjenester og samhandling med oss. 
 • for- og etternavn
 
 • kontaktdata (e-postadresse, telefonnummer og/eller postadresse)
 
 • kjønn
 
 • lspråkinnstillinger
 
 • når opplysningene dine ble lagt inn i arkiveringssystemet
 
 • kampanjer, markedsføring og annen kommunikasjon rettet mot deg, samt bruken av dem, inkludert deltagelse i arrangementer
 
 • interesser og annen informasjon eller undersøkelsesdata gitt av deg
 
 • valg knyttet til direkte markedsføring
 
 • bruk av dine rettigheter knyttet til personopplysningene dine (for eksempel rett til korrigering og rett til dataportabilitet)
 
 • informasjon om bruk av Pauligs digitale tjenester, samt digitalt innhold opprettet av deg
 
 • automatisk innsamlede data (for eksempel IP-adresse, enhetens operativsystem, nettlesertype og -språk)
 
 • mobile enhetsidentifikatorer (for eksempel din unike enhets-ID og enhetens navn)
 
 • opptak av telefonsamtaler med kundeservice samt korrespondanse fra e-post og chat 
 

4.2. Forbrukerkunder

I tillegg til listen i punkt 4.1. Paulig kan samle inn følgende datatyper:  Hvis du er en forbrukerkunde, kan vi samle inn disse typer tilleggsdata. 
 • abonnement-, kjøps- og tilbakemeldingshistorie
 
 • fødselsdag
 
 • Brukernavn for sosiale medier 
 
 • aktiviteter i eller relatert til Pauligs kanaler for sosiale medier
 
 • allergier, hvis du er medlem av et forbrukerpanel
 

4.3. Potensielle forbrukerkunder

I tillegg til listen i punkt 4.1. Paulig kan samle inn følgende datatyper:   Hvis du er en potensiell forbrukerdatakunde, kan vi samle inn disse typer tilleggsdata.
 • Brukernavn for sosiale medier 
 
 • aktiviteter i eller relatert til Pauligs kanaler for sosiale medier
 

4.4. Forretningskunder

I tillegg til listen i punkt 4.1. Paulig kan samle inn følgende datatyper:  Hvis du er en forretningskunde, kan vi samle inn disse typer tilleggsdata.
 • tittel- og/eller stillingsbeskrivelse for nåværende og tidligere jobber knyttet til Pauligs kundeforhold
 
 • navn og bedriftsinformasjon for enheten du jobber eller har jobbet for, knyttet til Pauligs kundeforhold
 
 • abonnement-, kjøps- og tilbakemeldingshistorie
 
 • opplysninger om bil
 

4.5. Potensielle forretningskunder

I tillegg til listen i punkt 4.1. Paulig kan samle inn følgende datatyper:  Hvis du er en potensiell forretningskunde, kan vi samle inn disse typer tilleggsdata.
 • tittel- og/eller stillingsbeskrivelse for nåværende jobb
 
 • navn og bedriftsinformasjon for enheten du jobber for
 
 • Informasjon om din tidligere ansettelse i et firma som er Pauligs kunde
 

4.6. Interessegrupper

I tillegg til listen i punkt 4.1. Paulig kan samle inn følgende datatyper:   Hvis du er i våre interessegrupper som en forbrukerkunde, kan vi samle inn disse typer tilleggsdata.
 • tittel- og/eller stillingsbeskrivelse for nåværende og tidligere jobber knyttet til Pauligs kundeforhold
 
 • navn og bedriftsinformasjon for enheten du jobber eller har jobbet for, knyttet til Pauligs kundeforhold
 
 • innhold du har laget i forbindelse med Paulig (for eksempel nyhetsartikler skrevet av deg)
 
 • Bekreftelse av helsestatus når du besøker Pauligs produksjonslokaler
 
 • opplysninger om bil
 

5. Hvilke kilder vi samler personopplysningene dine fra?

5.1. Kilder gjelder for alle datasubjekter

Paulig samler personopplysninger direkte fra deg, for eksempel fra:  Vi samler personopplysninger direkte fra deg, for eksempel fra dine digitale aktiviteter og kundeserviceinteraksjoner. 
 • Nettstedskjemaer (for eksempel kaffetester, markedsføringskampanjer, nyhetsbrevabonnementer, konkurranser, tilbakemeldingsskjemaer, forskningsdeltakelse) 
 
 • mobilapplikasjoner, 
 
 • fysiske former i arrangementer og butikker, 
 
 • telefonsamtaler, e-postkorrespondanse og chattetjenester,   
 
 • kundeservicekommunikasjon
 
Paulig samler personopplysninger fra den tekniske enheten du bruker i kommunikasjonen med Paulig.  
Paulig kan hente og oppdatere personopplysningene i arkiveringssystemet fra tjenestemenn og selskaper som tilbyr personopplysningstjenester. Vi kan innhente og oppdatere personopplysningene dine fra tjenestemenn og selskaper som tilbyr slike tjenester. 

5.2. Forbrukerkunder

Paulig kan samle personopplysninger fra Pauligs nettbutikker, og fra Pauligs kanaler for sosiale medier om innhold relatert til Pauligs forretningskategorier. Vi kan samle personopplysningene dine fra våre nettbutikker og e-handelspartnere og kanaler for sosiale medier.
Paulig kan samle personopplysninger fra betalingstjenesteleverandører tilknyttet Pauligs nettbutikker.   

5.3. Potensielle forbrukerkunder

Paulig kan samle personopplysninger fra Pauligs kanaler på sosiale medier om innhold relatert til Pauligs forretningskategorier. Vi kan samle personopplysningene dine fra våre kanaler på sosiale medier.

5.4. Forretningskunder

Paulig samler personopplysninger fra Pauligs nettbutikker. Vi kan samle personopplysningene dine fra våre nettbutikker og dine kolleger.
Paulig kan samle personopplysninger fra bedriftskunder når selskapets representant gir Paulig personopplysninger fra andre ansatte.  

5.5. Potensielle forretningskunder

Paulig kan samle personopplysninger fra nettstedene til andre selskaper, handelsregistre, sosiale medier og fra andre offentlige kilder.   Vi kan samle personopplysningene dine fra offentlige kilder.

5.6. Interessegrupper

Paulig kan samle personopplysninger fra nettstedene til andre organisasjoner, handelsregistre, sosiale medier og fra andre offentlige kilder.   Vi kan samle personopplysningene dine fra offentlige kilder.

6. Til hvem kan vi overføre og tildele personopplysningene dine?

Paulig selger, leier eller utleverer ikke på noen måte personopplysningene dine til tredjeparter utenfor Paulig, med mindre annet er angitt nedenfor. Vi avslører ikke personopplysningene dine til tredjeparter utenfor Paulig, med mindre annet er angitt nedenfor.
Paulig kan dele dine personlige opplysninger med autoriserte tredjeparter som utfører tjenester for Paulig for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen innenfor rammen av gjeldende lovgivning. Dette kan blant annet omfatte tjenester slik som kundeservice og programvaretjenester, administrering og analysering av personopplysninger, gjennomføring av markedsundersøkelser og administrering av markedsføring og gjennomføring av ulike kampanjer.  Vi kan dele personopplysningene med autoriserte tredjeparter som utfører tjenester for oss for de formål som er beskrevet i denne personvernserklæringen.
Paulig kan dele personopplysningene dine for å få betaling for produkter og tjenester, inkludert overføring eller salg av misligholdte kontoer til tredjeparter for innsamling.  Vi kan dele personopplysningene dine med samlingsselskaper. 
Fordi Paulig tar ansvar for å beskytte personopplysningene dine seriøst, tillater Paulig ikke at disse selskapene bruker dem til noe annet formål enn å utføre disse tjenestene. Paulig krever også at de beskytter personopplysningene dine på en måte som er i samsvar med denne personvernerklæringen. Vi tillater ikke andre selskaper å bruke personopplysningene dine til andre formål enn det som avtalt.
Paulig kan dele personopplysningene dine med nøye vurderte tredjeparter for felles eller uavhengig direkte markedsføring. Deling av opplysningene dine for slike formål kan i prinsippet bare skje når de planlagte formålene til tredjeparten ikke er uforenlige med Pauligs formål beskrevet i denne personvernerklæringen. Bare den minste nødvendige mengden av personopplysninger blir delt med tredjeparter.  Vi kan dele personopplysningene dine med nøye vurderte tredjeparter for felles eller uavhengig direkte markedsføring. 
Paulig kan dele personopplysningene dine basert på en gyldig ordre fra en domstol eller annen offisiell instans med tilstrekkelig myndighet.  Vi kan dele personopplysningene dine basert på en domstol eller lignende.
Paulig kan dele personopplysningene dine som en del av en/et fusjon, oppkjøp, salg av selskapets eiendeler eller overføring av tjeneste til en annen leverandør. Dette gjelder også i det usannsynlige tilfelle av insolvens, konkurs eller der selskapet blir underlagt bobestyrer og personopplysningene dine kan bli overført til en annen enhet som et resultat av en slik prosedyre. Vi kan dele personopplysningene dine som en del av en/et selskapsfusjon, oppkjøp eller lignende omstilling av virksomheten.  

7. Blir opplysningene dine overført til land utenfor EU?

Pauligs tjenester kan leveres ved hjelp av ressurser og servere i forskjellige land rundt om i verden. Paulig kan derfor overføre personopplysningene dine utenfor landet der du bruker tjenestene våre, også til land utenfor EU og EØS som ikke har lover som gir spesifikk beskyttelse for personopplysninger eller som har forskjellige lovbestemmelser om databeskyttelse.  Vi kan bruke ressurser og servere i forskjellige land rundt om i verden, og vi kan overføre personopplysningene dine utenfor landet der du bruker tjenestene våre, også til land utenfor EU og EØS.
I slike tilfeller sikrer Paulig at et juridisk grunnlag for en slik overføring eksisterer, og at tilstrekkelig beskyttelse av personopplysningene dine er gitt i henhold til gjeldende lov, for eksempel ved bruk av standardavtaler som er godkjent av relevante myndigheter (om nødvendig) og ved å kreve at andre relevante tekniske og organisatoriske informasjonssikkerhetsforanstaltninger benyttes. I slike tilfeller sikrer vi tilstrekkelig beskyttelse av personopplysningene dine.

8. Hvor lenge behandler vi opplysningene dine? 

Paulig kan behandle personopplysningene dine så lenge som beskrevet nedenfor for hver annen undergruppe. I tillegg til de angitte tidspunktene, kan Paulig til enhver tid behandle personopplysningene dine for f.eks. skatte- eller juridiske formål eller i forbindelse med en ekstraordinær langsiktig forpliktelse så lenge det er nødvendig og berettiget.  Vi kan behandle personopplysningene dine så lenge som beskrevet nedenfor. I tillegg kan vi til enhver tid behandle personopplysningene dine for f.eks. skatte- eller juridiske formål så lenge det finnes tilstrekkelig begrunnelse.

8.1. Forbrukerkunder

Paulig kan behandle personopplysningene dine så lenge kundeforholdet mellom deg og Paulig eksisterer, og til slutten av kalenderåret etter det tredje året deretter.  Vi kan behandle forbrukerkundens personopplysninger så lenge kundeforholdet eksisterer, og til slutten av kalenderåret etter det tredje året deretter, hvoretter vi kan anse deg som en potensiell forbrukerkunde.
Etter at ovennevnte tidsramme er avsluttet, kan Paulig behandle deler av personopplysningene dine og anse deg som en potensiell forbrukerkunde.   

8.2. Potensielle forbrukerkunder

Paulig kan behandle personopplysningene dine kontinuerlig ettersom Paulig har som mål å bygge et kundeforhold med deg. Når kundeforholdet er innledet, er behandlingens varighet definert i punkt 8.1. ovenfor.   Vi kan behandle personopplysningene dine kontinuerlig til mulig kundeforhold starter.  

8.3. Forretningskunder

Paulig kan behandle personopplysningene dine så lenge kundeforholdet mellom selskapet du representerer og Paulig eksisterer, og til slutten av kalenderåret etter det sjette året deretter.  Vi kan behandle forretningskundenes personopplysninger så lenge kundeforholdet mellom selskapet ditt og Paulig eksisterer, og til slutten av kalenderåret etter det sjette året deretter, hvoretter vi kan anse deg som en potensiell forbrukerkunde.
Paulig kan behandle personopplysningene dine så lenge du jobber hos et selskap som er Pauligs kunde, og til slutten av kalenderåret etter det sjette året deretter.   
Etter at ovennevnte tidsramme er avsluttet, kan Paulig behandle deler av personopplysningene dine og anse deg som en representant for en potensiell forretningskunde.   

8.4. Potensielle forretningskunder

Paulig kan behandle personopplysningene dine kontinuerlig ettersom Paulig har som mål å bygge et kundeforhold med selskapet du representerer. Når kundeforholdet er innledet, er behandlingens varighet definert i punkt 8.3. ovenfor.  Vi kan behandle personopplysningene dine kontinuerlig til mulig kundeforhold starter.  

8.5. Interessegrupper

Paulig kan behandle personopplysningene dine så lenge du er medlem av en av Pauligs interessegrupper slik som samarbeidspartnere eller presserepresentanter. Paulig kan behandle personopplysningene dine knyttet til en leverandør av produkter eller tjenester eller en kontraktsfestet samarbeidspart til slutten av kalenderåret etter det sjette året etter at kontraktsforholdet opphører. Vi kan behandle personopplysningene dine så lenge du er medlem av en av Pauligs interessegrupper. Vi kan behandle personopplysningene dine knyttet til en leverandør eller kontraktsfestet samarbeidspart til slutten av kalenderåret etter det sjette året etter at kontraktsforholdet opphører.

9. Hvordan kan du utøve de forskjellige rettighetene dine? 

Alle rettigheter kan utøves ved å kontakte Pauligs personvernsteam via kontaktinformasjonen som er utstedt i avsnitt 1 ovenfor. Teamet vil da gi ytterligere instruksjoner om hvordan du utøver en bestemt rettighet. Hvor Paulig har rimelig tvil om identiteten til den som gjør forespørselen, kan Paulig be om ytterligere opplysninger som er nødvendige for å bekrefte identiteten din. Alle rettigheter kan utøves ved å be om instruksjoner fra Pauligs personvernteam. 
Paulig vil gi informasjon om tiltak tatt på en forespørsel til deg innen én måned etter at forespørselen mottas. Denne perioden kan forlenges med ytterligere to måneder når det er nødvendig, avhengig av antall forespørsler og hvor komplekse de er. Vi vil gi informasjon om tiltak som er tatt vanligvis innen én måned etter at forespørselen din mottas.

9.1. Rett på innsyn i personopplysningene dine

Du har rett til å få en bekreftelse fra Paulig om hvorvidt personopplysninger om deg blir behandlet, og i så fall motta informasjon om personopplysningene dine. Du har rett til å motta informasjon om personopplysninger som vi behandler.

9.2. Rett til korrigering

Du har rett til å få Paulig til å korrigere uriktige personopplysninger uten unødig forsinkelse.  Du har rett til å få uriktige personopplysninger korrigert.

9.3. Rett til å slette ("rett til å bli glemt")

Du har rett til å få Paulig til å slette uriktige personopplysninger om deg slettet uten unødig forsinkelse på ett av følgende grunnlag:  Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg slettet på ett av følgende grunnlag;
(a)    Personopplysningene dine er ikke lenger nødvendige for formålene de ble samlet inn eller behandlet for;  
(b)    Du trekker tilbake samtykke som behandlingen er basert på og hvor det ikke er noen annen juridisk grunnlag for behandlingen;  
(c)    Du protesterer mot behandlingen og det er intet tvingende legitim grunnlag for behandlingen;  
(d)    Personopplysningene dine har blitt behandlet ulovlig;  
(e)    Personopplysningene dine må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse i EU- eller medlemsstatslov som Paulig er underlagt;  
(f)    Personopplysningene er samlet for å tilby informasjonssamfunnstjenester.  
Du har imidlertid ikke rett til å få opplysningene slettet hvis behandlingen er nødvendig: Du har ikke rett til å få opplysningene slettet hvis behandlingen er nødvendig:
(a)    for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet;  
(b)    for overholdelse av en juridisk forpliktelse som krever behandling av EU- eller medlemsstatslov som Paulig er underlagt eller  
(a)    for å opprette, utøve eller forsvare seg mot rettslige krav.  

9.4. Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å få Paulig til å begrense behandlingen på ett av følgende grunnlag:  Du har rett til begrenset behandling der én av følgende ting gjelder:
(a)    Nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av deg, i en periode som gir Paulig rett til å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene;  
(b)    behandlingen er ulovlig og du motsetter deg slettingen av personopplysningene og ber om at bruken av dem begrenses i stedet;  
(c)    Paulig trenger ikke lenger personopplysningene for behandlingens formål, men de kreves av deg for å etablere, utøve eller forsvare deg mot juridiske krav;  
(d)    Du har protestert mot behandling i påvente av verifiseringen av om Pauligs legitime grunnlag overstyrer dine grunnlag.  

9.5. Rett til å protestere

Du har til enhver tid rett til å protestere, på grunnlag knyttet til din spesielle situasjon, behandling av personopplysninger om deg som er basert på legitime interesser forfulgt av Paulig, inkludert profilering. Paulig skal ikke lenger behandle personopplysningene med mindre Paulig viser overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter for å etablere, utøve eller forsvare deg mot rettslige krav.  Du har i noen tilfeller rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine. 
Når personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, har du rett til å til enhver tid motsette deg behandlingen av personopplysninger om deg, som inkluderer profilering i den grad det er knyttet til slik direkte markedsføring.  Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine for direkte markedsføring.
Vær oppmerksom på at du ikke kan velge å motta servicemeldinger fra Paulig, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsmerknader og juridiske merknader. Du kan ikke velge å ikke lenger motta servicemeldinger fra oss, som for eksempel sikkerhetsmerknader og juridiske merknader.

9.6. Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personlig informasjon om deg, som du har oppgitt til Paulig, i et strukturert, kjent og maskinlesbart format, og har rett til å overføre opplysningene til en annen kontrollør der:  Du har rett til å motta personopplysningene dine, som du har oppgitt til oss, og få oss til overføre disse opplysningene til en annen kontrollør der:
(a)    behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt; og  
(b)    behandlingen utføres med automatiserte midler.  

10. Er det obligatorisk for deg å utlevere personopplysningene dine til oss?

I tilfeller der personopplysningene dine er nødvendige for at Paulig skal kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene knyttet til en kontrakt med deg, er det obligatorisk å utlevere personopplysningene dine til oss. Du kan for eksempel ikke foreta kjøp fra Pauligs nettbutikk uten å oppgi de nødvendige personopplysningene.  Hvis personopplysningene dine er nødvendige for oss for å oppfylle våre kontraktlige forpliktelser, må du gi oss personopplysninger om deg. 

11. Hvordan kan du trekke tilbake samtykke du har gitt?

Du kan trekke tilbake mulig samtykke ved å kontakte Pauligs personvernsteam (kontaktinformasjon i avsnitt 1) eller ved å bruke mulige elektroniske hjelpemidler fra Paulig.  Du kan trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte personvernteamet vårt eller ved å bruke våre mulige elektroniske midler.

12. Gjør vi beslutninger som påvirker deg basert på automatiserte midler? 

Paulig tar ikke avgjørelser basert utelukkende på automatisert behandling som gir juridiske konsekvenser for deg eller på tilsvarende måte påvirker deg. Vi tar ikke avgjørelser basert på automatiserte midler som gir juridiske konsekvenser for deg eller på tilsvarende måte påvirker deg.

13. Behandler vi personopplysningene dine for å profilere deg? 

Paulig kan målrette (og måle resultatene av) annonser til dem som besøker og benytter nettstedene og applikasjonene våre, samt alle som mottar nyhetsbrevet vårt basert på profilering både innenfor og utenfor Pauligs tjenester gjennom en rekke annonsenettverk og utvekslinger, ved hjelp av følgende data, enten separat eller kombinert: Vi kan målrette annonser mot målgruppene våre basert på profilering både innenfor og utenfor Pauligs tjenester, ved å bruke følgende data:
 • data fra annonseringsteknologier innenfor og utenfor tjenestene våre, slik som web beacons, piksler, annonseetiketter, informasjonskapsler og enhetsidentifikatorer;
 
 • informasjon gitt av deg (for eksempel kontaktinformasjon);
 
 • data fra din bruk av tjenestene våre (for eksempel søkehistorikk, klikk på en annonse, osv.); 
 
 • informasjon fra andre (for eksempel annonsepartnere og dataaggregatorer);
 
 • informasjon hentet fra data (for eksempel ved bruk av jobbtitler for å avgjøre ansiennitet eller navn for å avgjøre kjønn).
 

14. Hvordan kan du utøve din rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten? 

Hvis du mistenker brudd på databeskyttelseslovgivningen, ta kontakt med Pauligs personvernsteam først (kontaktinformasjon i avsnitt 1). Denne personvernserklæringen dekker Pauligs virksomhet i alle land.  Denne personvernserklæringen dekker Pauligs virksomhet i alle land.
Hvis saken ikke blir løst mellom deg og Paulig, kan du kontakte databeskyttelsesmyndigheten i landet der Paulig-enheten driver virksomhet. Kontaktinformasjon fra den kompetente myndigheten i hvert land der Paulig driver virksomhet finnes her. Kontaktinformasjon fra den kompetente databeskyttelsesmyndigheten i hvert land der Paulig driver virksomhet finnes her

15. Hva er våre prinsipper for å sikre personopplysningene dine? 

Paulig har etablert elektroniske og administrative sikkerhetstiltak som er laget for å sikre at informasjonen samles på en sikker måte.  Vi streber etter å sikre personopplysningene dine. 
Bare utpekt personell fra Paulig og organisasjoner som driver virksomhet på oppdrag fra eller på vegne av Paulig, har rett til å bruke arkiveringssystemet for personopplysninger. Alle personer som behandler systemet har en personlig bruksrett gitt av Paulig eller samarbeidspartneren. Ulike tilgangsnivåer er opprettet basert på opplysningene en person trenger i henhold til hans/hennes jobbeskrivelse. Systemene er beskyttet med en brannmur som forbyr uautorisert tilgang utenfor Paulig. Bare utpekt personell fra Paulig og organisasjoner driver virksomhet på oppdrag fra eller vegne av oss, har rett til å bruke arkiveringssystemet for personopplysninger med personlige brukerrettigheter. 
Alt personell fra Paulig og dets underleverandører er forpliktet til å holde informasjonen om personopplysningene de får i sitt arbeid konfidensiell. Alle som har tilgang til personopplysningene er forpliktet til å holde informasjonen konfidensielt.
Manuelt behandlede dokumenter som inneholder personopplysninger er beskyttet mot uautorisert tilgang.  

16. Hvilken lov søker vi om behandling av personopplysninger? 

Behandlingen av personopplysninger i Pauligs arkiveringssystem styres av EUs gjeldende databeskyttelseslovgivning samt nasjonale lover i land der Paulig er etablert. Behandlingen av personopplysninger styres av EUs databeskyttelseslovgivning samt nasjonale lover i land der vi er etablert.

17. Hvordan kan vi oppdatere denne personvernerklæringen?

Paulig kan endre denne personvernerklæringen, og hvis vi gjør vesentlige endringer i den, vil vi annonsere dette på nettsiden vår eller på annen måte, for å gi deg muligheten til å se gjennom endringene før de trer i kraft. Din fortsatte bruk av Pauligs produkter og tjenester etter at vi har publisert eller sendt en melding om våre endringer i denne personvernerklæringen gjør deg bundet til den oppdaterte personvernerklæringen. Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen, og vi gir i noen tilfeller beskjed om dette, for å gi deg muligheten til å se gjennom endringene. Din fortsatte bruk av Pauligs produkter og tjenester gjør deg bundet til den oppdaterte personvernerklæringen.