1. Reģistrācijas sistēmas pārvaldītājs

Šis reģistrācijas sistēmas pārvaldītājs ir Somijas uzņēmums Paulig Ltd (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 0112563-0) un uzņēmumi, kas šajā laikā pieder Paulig Group, — visi kopā turpmāk dēvēti “Paulig”. Jūsu personas datu pārvaldītājs ir uzņēmums Paulig Ltd un tā filiāles. 

Paulig Ltd kontaktinformācija konfidencialitātes politikas jautājumos ir šāda: 

Paulig Ltd/Privacy Matters
Satamakaari 20
FIN – 00980 Helsinki
SOMIJA
privacy@paulig.com
Tālr.: +358 9 319 81

Ja jums ir radušies jautājumi, bažas vai idejas saistībā ar Paulig personas datu apstrādi, nekavējieties sazināties ar mums.

2. Definīcijas

Tālāk ir izskaidroti svarīgākie šajā konfidencialitātes politikā izmantotie termini.   Svarīgākie no tiem ir norādīti tālāk.
1.    “Pircējs-klients” attiecas uz jebkuru klientu, kas kaut ko pasūtījis vai iegādājies no Paulig, vai arī tam ir kāda cita veida saistība ar Paulig, piemēram, biļetena abonements, dalība digitālajā klubā vai pircēju grupā.  “Pircējs-klients” apzīmē klientus, kas ir patērētāji, nevis uzņēmuma pārstāvji.  
2.    “Potenciāls pircējs-klients” ir jebkurš pircējs, kas vēl nav vai vairs nav aktīvs klients.  “Potenciāls pircējs-klients” ir pircējs, kas vēl nav vai vairs nav aktīvs klients.
3.    “Uzņēmuma klients” ir uzņēmuma vai sabiedriskas organizācijas pārstāvis, kas kaut ko iegādājies vai pasūtījis no uzņēmuma Paulig vai citā veidā saistīts ar Paulig.  “Uzņēmuma klients” ir klienti, kas ir uzņēmuma vai sabiedriskas organizācijas pārstāvji.
4.    “Potenciālais uzņēmuma klients” ir uzņēmuma vai sabiedriskas organizācijas pārstāvis, kas vēl nav vai vairs nav aktīvs klients. “Potenciālais uzņēmuma klients” ir uzņēmuma vai sabiedriskas organizācijas pārstāvis, kas vēl nav vai vairs nav aktīvs klients.
5.    “Interešu grupas” attiecas uz piegādātāju pārstāvjiem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un uzņēmumiem, kas piedāvā pakalpojumus uzņēmumam Paulig, kā arī citām ieinteresētām personām un Paulig uzņēmuma apmeklētājiem.  “Interešu grupas” ir cilvēks, kuram ir cita veida saistība ar Paulig, piemēram, piegādātāju attiecības. 
6.    “Personas dati” nozīmē jebkādu informāciju, kas saistīta ar identificējamu vai neidentificējamu fizisko personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir persona, ko var tieši vai netieši identificēt.  “Personas dati” nozīmē jebkādu informāciju, kas saistīta ar jums, ja jūs var identificēt (“datu subjekts”).
7.    Datu subjekta “piekrišana” nozīmē jebkuru brīvi dotu, konkrētu, pēc iepazīšanas ar nepieciešamo informāciju dotu un nepārprotamu norādi par datu subjekta vēlmēm, ar kurām viņš vai viņa ar paziņojumu vai skaidru apstiprinošu darbību norāda piekrišanu savu personas datu apstrādei.  “Piekrišana” nozīmē brīvi dotu un konkrētu vēlmju norādi.
8.    “Profilēšana” nozīmē uz jebkādu personas datu automatizētu apstrādi, lai izvērtētu zināmus personiskos aspektus saistībā ar fizisko personu un it īpaši, lai analizētu vai paredzētu aspektus saistībā ar personas darbspēju, ekonomisko situāciju, veselības stāvokli, personisko izvēli, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos. “Profilēšana” nozīmē uz jebkādu personas datu automatizētu apstrādi, lai izvērtētu zināmus personiskos aspektus, kas saistīti ar fizisko personu.

3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam jūsu datus, un kas ir šīs apstrādes pamatā?

Šī konfidencialitātes politika ietver gan pircēju jeb patērētāju, gan uzņēmumu pārstāvju, kā arī dažādu interešu grupu pārstāvju personas datu apstrādi. Šī konfidencialitātes politika attiecas uz personas datu apstrādi saistībā ar visu Paulig uzņēmumu grupas darbību ar tādiem Paulig zīmoliem kā PAULIG, SANTA MARIA, POCO LOCO, RISENTA un GOLD&GREEN, kā arī privāta zīmola uzņēmumiem. Šī konfidencialitātes politika attiecas uz jūsu personīgajiem datiem ar visu Paulig grupas uzņēmumiem saistīto personas datu apstrādi.
Tālāk sniegts atšķirību skaidrojums katrā kategorijā. Viena vai vairākas lomas un nolūki var tikt attiecināti vienlaikus.  Tālāk skaidrojam to, kā datu apstrāde var atšķirties dažādiem cilvēkiem. 

3.1. Pircēji-klienti un uzņēmuma klienti 

Izstrādājumu un pakalpojumu nodrošināšana 

Paulig var izmantot jūsu personas datus, lai nodrošinātu izstrādājumus un pakalpojumus, piemēram, kad iegādājaties mūsu izstrādājumus, izmantojat mūsu digitālos pakalpojumus, abonējat mūsu biļetenus un piedalāties mūsu rīkotajās apmācībās un citos pasākumos.  Mēs varam izmantot jūsu datus izstrādājumu un pakalpojumu sniegšanai jums.

Saziņas ar klientiem pārvaldība, analīze un uzlabošana

Paulig var izmantot jūsu personas datus, lai pārvaldītu, analizētu un uzlabotu saziņu ar klientiem un ar uzņēmumu, ko pārstāvat.  Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai pārvaldītu, analizētu un uzlabotu saziņu ar klientiem.

Saziņa ar jums

Paulig var izmantot jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums, piemēram, sūtot jums uzaicinājumus, svarīgus brīdinājumus un citus šādus paziņojumus saistībā ar mūsu izstrādājumiem, pakalpojumiem, klientu paneļiem vai tirgus izpēti, kā arī lūdzot jums atsūtīt atsauksmes par mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem.  Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums.

Tirgvedības pasākumi

Paulig var sazināties ar jums, lai paplašinātu jūsu sadarbības iespējas ar Paulig, informējot par jauniem izstrādājumiem, pakalpojumiem vai Paulig reklāmu. Paulig var izmantot jūsu personas datus, lai personalizētu savus piedāvājumus un sniegtu jums atbilstošāku saturu. Tas nozīmē, piemēram, sniegt ieteikumus, parādīt pielāgotu saturu un mūsu pakalpojumu reklāmu (piemēram, tīmekļa vietnēs, lietotnēs un tirgzinības e-pasta ziņojumos) — arī trešo pušu pakalpojumus (piemēram, reklāmkarogus). 

Mēs varam sazināties ar jums, lai sniegtu informāciju par jauniem izstrādājumiem, pakalpojumiem un reklāmu. 

Mēs, iespējams, izmantosim jūsu personas datus, lai personalizētu savus piedāvājumus un sniegtu jums atbilstošāku saturu. 

Izstrādājumu un pakalpojumu pārvaldība un izstrāde

Paulig var izmantot jūsu personas datus, lai pārvaldītu un attīstītu Paulig komercpasākumus, tostarp izstrādājumus un pakalpojumus.  Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai pārvaldītu un attīstītu mūsu uzņēmuma darbību.
Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir ES vispārējās datu aizsardzības regulas prasības (vienlaikus var tikt izmantots viens vai vairāki iemesli). Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir tālāk norādītās likuma prasības.

a)    Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu jūsu parakstīto līgumu vai rīkotos pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma slēgšanas.

-    Tas ir nepieciešams, pamatojoties uz līgumu, ko noslēdzāt ar mums.
b)    Apstrāde ir nepieciešama saskaņā ar juridiskajām saistībām, kas attiecas uz pārvaldītāju (piemēram, pienākums saglabāt ierakstus, pamatojoties uz uzskaites likumu). -    Mums jāapstrādā jūsu dati saskaņā ar likumu prasībām.
c)    Apstrāde ir nepieciešama uzņēmuma Paulig likumīgajām interesēm. -    Mums ir likumīgas intereses kā uzņēmumam.
d)    Jūs esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei. -    Jūs esat devis mums savu piekrišanu.
Paulig un iepriekš punktā c) minētās trešās puses leģitīmās intereses var ietvert arī šādus nosacījumus: Mūsu leģitīmās intereses var ietvert tirgvedību, komercdarbības attīstību un nodarījuma izmeklēšanu. 
 • tiesības veicināt Paulig izstrādājumu pārdošanu, tostarp izmantojot tiešo tirgvedību un tirgvedības un pārdošanas profilēšanu;
 
 • uzņēmuma attīstība;
 
 • iespējamās nelikumīgās rīcības izmeklēšana.
 

3.2. Potenciālie pircēji-klienti un potenciālie uzņēmuma klienti 

Tirgvedības pasākumi

Paulig var sazināties ar jums, lai reklamētu savus izstrādājumus un pakalpojumus vai uzaicinātu jūs uz pircēju paneli. Paulig var izmantot jūsu personas datus, lai personalizētu savus piedāvājumus un sniegtu jums atbilstošāku saturu. Tas nozīmē, piemēram, ieteikumus, kā arī parādīt pielāgotu saturu un mūsu pakalpojumu reklāmu (piemēram, tīmekļa vietnēs, lietotnēs un tirgzinības e-pasta ziņojumos) — arī trešo pušu pakalpojumus (piemēram, reklāmkarogus). 

Mēs varam sazināties ar jums, lai sniegtu informāciju par jauniem izstrādājumiem, pakalpojumiem un reklāmu. 

Mēs, iespējams, izmantosim jūsu personas datus, lai personalizētu savus piedāvājumus un sniegtu jums atbilstošāku saturu. 

Saziņa ar jums

Paulig var izmantot jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums, piemēram, lai aicinātu sūtīt atsauksmes par iepriekšējo sadarbību.  Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums.

Izstrādājumu un pakalpojumu pārvaldība un izstrāde

Paulig var izmantot jūsu personas datus, lai pārvaldītu un attīstītu Paulig komercpasākumus, tostarp izstrādājumus un pakalpojumus.  Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai pārvaldītu un attīstītu mūsu uzņēmuma darbību.
Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir ES vispārējās datu aizsardzības regulas prasības (vienlaikus var tikt izmantots viens vai vairāki iemesli). Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir tālāk norādītās likuma prasības.
a)    Apstrāde ir nepieciešama uzņēmuma Paulig likumīgajām interesēm. -    Mums ir likumīgas intereses kā uzņēmumam.
b)    Jūs esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei. -    Jūs esat devis mums savu piekrišanu.
Paulig iepriekšējā punktā a) minētās likumīgās intereses var ietvert arī tālāk norādītās. Mūsu likumīgās intereses var ietvert tirgvedību, potenciālo klientu apkalpošanu un uzņēmuma attīstību.
 • Tiesības veicināt Paulig izstrādājumu pārdošanu, tostarp izmantojot tiešo tirgvedību un tirgvedības un pārdošanas profilēšanu.
 
 • Klientu apkalpošana, piesaistot potenciālos klientus.
 
 • Uzņēmuma attīstība.
 

3.3. Interešu grupas

Ar interešu grupām mēs saprotam plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus un tādu uzņēmumu pārstāvjus, kas piedāvā pakalpojumus uzņēmumam Paulig, kā arī citu ieinteresēto pušu pārstāvjus un Paulig uzņēmuma apmeklētājus. 

Saziņas pārvaldība, analīze un uzlabošana

Paulig var izmantot jūsu personas datus, lai pārvaldītu, analizētu un uzlabotu saziņu ar jums un ar uzņēmumu, ko pārstāvat.  Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai pārvaldītu, analizētu un uzlabotu mūsu savstarpējo saziņu.

Saziņa ar jums

Paulig var izmantot jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums, piemēram, lai sūtītu jums jaunumus, brīdinājumus un citus tamlīdzīgus paziņojumus saistībā ar mūsu attiecībām.  Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums.

Izstrādājumu un pakalpojumu pārvaldība un izstrāde

Paulig var izmantot jūsu personas datus, lai pārvaldītu un attīstītu Paulig komercpasākumus, tostarp izstrādājumus un pakalpojumus.  Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai pārvaldītu un attīstītu mūsu uzņēmuma darbību.
Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir ES vispārējās datu aizsardzības regulas prasības (vienlaikus var tikt izmantots viens vai vairāki iemesli). Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir tālāk norādītās likuma prasības.
a)    Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu jūsu parakstīto līgumu vai rīkotos pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma slēgšanas. -    Tas ir nepieciešams, pamatojoties uz līgumu, ko noslēdzāt ar mums.
b)    Apstrāde ir nepieciešama saskaņā ar juridiskajām saistībām, kas attiecas uz pārvaldītāju (piemēram, pienākums saglabāt ierakstus, pamatojoties uz uzskaites likumu). -    Mums jāapstrādā jūsu dati saskaņā ar likumu prasībām.
c)    Apstrāde ir nepieciešama uzņēmuma Paulig likumīgajām interesēm. -    Mums ir likumīgas intereses kā uzņēmumam.
a)    Jūs esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei. -    Jūs esat devis mums savu piekrišanu.
Paulig iepriekš punktā c) minētās leģitīmās intereses var ietvert arī šādus nosacījumus: Citas mūsu likumīgās intereses var ietvert tirgvedību un uzņēmuma attīstību.
 • tiesības reklamēt Paulig darbību ar preses relīzēm;
 
 • uzņēmuma attīstība.
 
Papildus iepriekš minētajam Paulig izmanto jūsu datus neatkarīgi no jūsu saistības ar uzņēmumu arī tad, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešams drošības nolūkiem, iespējamas krāpniecības vai citu mūsu līguma vai šīs konfidencialitātes politikas pārkāpumu izmeklēšanai. Mēs vienmēr izmantojam jūsu datus, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešams drošības nolūkiem, iespējamas krāpniecības vai citu mūsu līguma vai šīs konfidencialitātes politikas pārkāpumu izmeklēšanai.

4. Kāda veida informācija par jums var tikt apkopota?

Paulig reģistrācijas sistēmas saturs var ietvert tālāk norādītos datu veidus un to izmaiņas.  Mēs varam apstrādāt tālāk norādīto veidu datus.

4.1. Informācija, kas var tikt apkopota par visiem datu subjektiem.

Visu datu subjektu pamata dati, piemēram, kontaktinformācija, jūsu intereses un izvēles, kā arī dati par jums pieejamo mūsu pakalpojumu lietojumu un saziņu ar mums. 
 • Vārdi un uzvārdi
 
 • Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs un/vai pasta adrese)
 
 • Dzimums
 
 • Valodas izvēle
 
 • Kad jūsu dati tika ievietoti reģistrācijas sistēmā
 
 • Kampaņas, reklāma un cita saziņa ar jums, kā arī šo datu izmantošana, iekļaujot piedalīšanos pasākumos
 
 • Intereses un cita informācija vai informācija, ko sniedzāt aptaujās
 
 • Tiešās tirgzinības izvēle
 
 • Ar jūsu personas datiem saistīto tiesību izmantošana (piemēram, datu labošanas un datu pārvietošanas tiesības)
 
 • Paulig digitālo pakalpojumu informācijas un jūsu izveidotā digitālā satura izmantošana
 
 • Automātiski savāktie dati (piemēram, IP adrese, jūsu ierīces operētājsistēmas dati, pārlūka veids un valoda)
 
 • Mobilo ierīču noteicēji (piemēram, jūsu unikālais ierīces ID un ierīces nosaukums)
 
 • Klientu apkalpošanas pa tālruni sarunu ierakstīšana, kā arī e-pasta un tērzēšanas korespondence 
 

4.2. Pircēji-klienti

Papildus 4.1. punkta sarakstam Paulig var apkopot tālāk norādīto veidu datus.   Ja esat pircējs-klients, mēs varam apkopot tālāk norādītos papildu datus. 
 • Abonēšana, iegāde un atsauksmju vēsture
 
 • Dzimšanas diena
 
 • Sociālo tīklu lietotājvārdi 
 
 • Darbības, kas saistītas ar Paulig sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāliem
 
 • Alerģijas, ja esat pircēju paneļa dalībnieks
 

4.3. Potenciālie pircēji-klienti

Papildus 4.1. punkta sarakstam Paulig var apkopot tālāk norādīto veidu datus.  Ja esat potenciāls pircējs-klients, mēs varam apkopot tālāk norādītos papildu datus.
 • Sociālo tīklu lietotājvārdi 
 
 • Darbības, kas saistītas ar Paulig sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāliem
 

4.4. Uzņēmuma klienti

Papildus 4.1. punkta sarakstam Paulig var apkopot tālāk norādīto veidu datus.  Ja esat uzņēmuma klients, mēs varam apkopot papildu datus.
 • Amata nosaukums un/vai darba apraksts saistībā ar pašreizējiem un iepriekšējiem amatiem, kas saistīti ar uzņēmuma Paulig klientiem
 
 • Tā uzņēmuma, kurā strādājat pašreiz vai esat strādājis iepriekš, nosaukums un informācija par to saistībā ar Paulig klientu saziņu
 
 • Abonēšana, iegāde un atsauksmju vēsture
 
 • Informācija par automobili
 

4.5. Potenciālie uzņēmuma klienti

Papildus 4.1. punkta sarakstam Paulig var apkopot tālāk norādīto veidu datus.   Ja esat potenciāls uzņēmuma klients, mēs varam apkopot papildu datus.
 • Ieņemamais amats un/vai pašreizējā darba apraksts
 
 • Informācija par uzņēmumu, kurā pašreiz strādājat, uzņēmuma nosaukums
 
 • Informācija par iepriekšējo nodarbinātību uzņēmumā, kas ir Paulig klients
 

4.6. Interešu grupas

Papildus 4.1. punkta sarakstam Paulig var apkopot tālāk norādīto veidu datus.  Ja esat mūsu potenciālais interešu grupas pircējs-klients, mēs varam apkopot tālāk norādītos papildu datus.
 • Amata nosaukums un/vai darba apraksts saistībā ar pašreizējiem un iepriekšējiem amatiem, kas saistīti ar uzņēmuma Paulig klientiem
 
 • Tā uzņēmuma, kurā strādājat pašreiz vai esat strādājis iepriekš, nosaukums un informācija par to saistībā ar Paulig klientu saziņu
 
 • Saturs, ko esat sagatavojis saistībā ar Paulig (piemēram, ziņu raksti, ko esat sagatavojis)
 
 • Veselības stāvokļa apstiprinājums, apmeklējot Paulig ražošanas telpas
 
 • Informācija par automobili
 

5. No kādiem avotiem mēs ievācam jūsu personas datus?

5.1. Avoti, kas saistīti ar visiem datu subjektiem

Paulig apkopo personas datus tieši no jums, piemēram, no:  Mēs ievācam personas datus tieši no jums, piemēram, no jūsu darbībām digitālajā vidē un klientu apkalpošanas mijiedarbības. 
 • tīmekļa veidlapām (piemēram, kafijas testiem, tirgvedības reklāmām, biļetenu abonēšanas, konkursiem, atsauksmju veidlapām, no dalības izpētes pasākumos); 
 
 • mobilajām lietotnēm; 
 
 • no aptaujas lapām pasākumos un veikalos; 
 
 • no sarunām pa tālruni, e-pasta sarakstes un tērzēšanas pakalpojumiem;   
 
 • no klientu apkalpošanas saziņas informācijas.
 
Paulig ievāc personas datus no tehniskas ierīces, ko izmantojat saziņai ar Paulig.  
Paulig var iegūt un atjaunināt personas datus savā reģistrācijas sistēmā no amatpersonām un uzņēmumiem, kas piedāvā personas datu pakalpojumus. Mēs varam ievākt un atjaunināt jūsu personas datus no amatpersonām un uzņēmumiem, kas piedāvā šādus pakalpojumus. 

5.2. Pircēji-klienti

Paulig var ievākt personas datus no Paulig tiešsaistes veikaliem un datus no Paulig sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāliem, kas ietver saturu, kurš saistīts ar Paulig uzņēmuma kategorijām. Mēs varam ievākt jūsu personas datus no mūsu tiešsaistes veikaliem, e-komercijas partneriem un sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāliem.
Paulig var ievākt personas datus no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas saistīti ar Paulig tiešsaistes veikaliem.   

5.3. Potenciālie pircēji-klienti

Paulig var ievākt personas datus no Paulig sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāliem, kas ietver saturu, kurš saistīts ar Paulig uzņēmuma kategorijām. Mēs varam ievākt jūsu personas datus no mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāliem.

5.4. Uzņēmuma klienti

Paulig apkopo personas datus no Paulig tiešsaistes veikaliem. Mēs varam ievākt jūsu personas datus no mūsu tiešsaistes veikaliem un jūsu darba kolēģiem.
Paulig var apkopot personas datus no uzņēmuma klienta, kad uzņēmuma pārstāvis sniedz uzņēmumam Paulig citu darbinieku personas datus.  

5.5. Potenciālie uzņēmuma klienti

Paulig var apkopot personas datus no uzņēmumu tīmekļa vietnēm, tirdzniecības reģistra, sociālajiem tīkliem un citiem publiskajiem ziņu avotiem.   Mēs varam apkopot jūsu personas datus no publiskajiem ziņu avotiem.

5.6. Interešu grupas

Paulig var apkopot personas datus no organizāciju tīmekļa vietnēm, tirdzniecības reģistra, sociālajiem tīkliem un citiem publiskajiem ziņu avotiem.     Mēs varam apkopot jūsu personas datus no publiskajiem ziņu avotiem.

6. Kam mēs varam pārsūtīt un piešķirt jūsu personas datus?

Paulig nepārdod, neiznomā un kā citādi neatklāj jūsu personas datus trešajām pusēm ārpus Paulig uzņēmumu grupas, ja vien tas nav īpaši norādīts tālāk. Mēs neatklājam jūsu personas datus trešajām pusēm ārpus Paulig uzņēmumu grupas, ja vien tas nav īpaši norādīts tālāk.
Paulig var nodot jūsu personas datus pilnvarotām trešajām pusēm, kas nodrošina pakalpojumus uzņēmumam Paulig saskaņā ar nolūkiem, kuri aprakstīti šajā konfidencialitātes politikā spēkā esošo likumdošanas normu robežās. Var tikt ietverta, piemēram, pakalpojumu sniegšana, kā klientu apkalpošana un programmatūras uzturēšana, personas datu pārvaldība un analīze, tirgus izpētes veikšana, tirgvedības un dažādo kampaņu izpildes pārvaldība.  Mēs varam nodot jūsu personas datus pilnvarotām trešajām pusēm, kas nodrošina pakalpojumus mums saskaņā ar nolūkiem, kuri aprakstīti šajā konfidencialitātes politikā.
Paulig var nodot jūsu personas datus, lai saņemtu maksājumu par izstrādājumiem un pakalpojumiem, tostarp nenomaksātu rēķinu nodošanu vai pārdošanu trešajām pusēm parādu piedziņai.  Mēs varam nodot jūsu personas datus uzņēmumiem, kas piedzen parādus. 
Tā kā Paulig ļoti nopietni uztver atbildību par jūsu personas datu aizsardzību, Paulig neļauj šiem uzņēmumiem tos izmantot jebkādiem citiem mērķiem, izņemot minēto pakalpojumu sniegšanu, un Paulig pieprasa šiem uzņēmumiem aizsargāt jūsu personas datus atbilstoši šīs konfidencialitātes politikas prasībām. Mēs neļaujam citiem uzņēmumiem lietot jūsu personas datus jebkādiem nolūkiem, izņemot tos, par kuriem ir panākta vienošanās.
Paulig var nodot jūsu personas datus rūpīgi izvēlētām trešajām pusēm, lai īstenotu kopīgus vai neatkarīgus tiešās tirgvedības pasākumus. Jūsu datu nodošana šādiem nolūkiem var principā notikt tikai tad, ja trešās puses plānotie mērķi ir saderīgi ar Paulig mērķiem, kas aprakstīti šajā konfidencialitātes politikā. Trešajām pusēm tiek nodots tikai minimāli nepieciešamais jūsu personas datu apjoms.  Mēs varam nodot jūsu personas datus rūpīgi izvēlētām trešajām pusēm, lai īstenotu kopīgus vai neatkarīgus tiešās tirgvedības pasākumus. 
Paulig var nodot jūsu personas datus, pamatojoties uz derīgu tiesas vai citas varas iestādes ar pietiekamām pilnvarām izdotu orderi.  Mēs varam nodot jūsu personas datus, pamatojoties uz tiesas vai tamlīdzīgu orderi.
Paulig var nodot jūsu personas datus kā apvienošanas, iegūšanas, uzņēmuma pamatlīdzekļu pārdošanas vai pakalpojumu pārsūtīšanas pasākumu daļu citam pakalpojumu sniedzējam. Tas attiecas arī uz mazticamu maksātnespēju, bankrotu vai īpašuma tiesību nodošanu, kad jūsu personas dati tiks pārsūtīti citam uzņēmuma šī iemesla dēļ. Mēs varam nodot jūsu personas datus kā uzņēmuma apvienošanas, pārņemšanas vai tamlīdzīgu pasākumu īstenošanas daļu. 

7. Vai jūsu dati tiek sūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Savienības?

Paulig pakalpojumi var tikt nodrošināti, izmantojot resursus un serverus, kas atrodas dažādās pasaules valstīs. Tādēļ Paulig var pārsūtīt jūsu personas datus ārpus tās valsts, kurā jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, tostarp uz valstīm ārpus ES un EEZ, kur nav īpašu personas datu aizsardzības likumu vai kur ir cita veida datu aizsardzības juridiskie normatīvi.  Mēs varam izmantot resursus un serverus, kas atrodas dažādās valstīs visā pasaulē, pārsūtot jūsu personas datus ārpus tās valsts, kurā jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, kā arī uz valstīm ārpus ES un EEA.
Šādos gadījumos Paulig seko, lai pastāvētu šādas datu pārsūtīšanas juridiskais pamatojums un tiktu nodrošināta jūsu personas datu aizsardzība atbilstoši spēkā esošajam likumam, piemēram, izmantojot standarta līgumus, ko apstiprina attiecīgas iestādes (ja nepieciešams), un pieprasot izmantot citus attiecīgus tehniskos un organizatoriskos informācijas drošības pasākumus. Šādos gadījumos mēs nodrošinām jūsu personas datu atbilstīgu aizsardzību.

8. Cik ilgi mēs apstrādājam jūsu datus? 

Paulig var apstrādāt jūsu personas datus uz laiku, kas aprakstīts tālāk katrai atšķirīgajai apakšgrupai. Turklāt papildus norādītajiem laikiem Paulig var vienmēr apstrādāt jūsu personas datus, piemēram, nodokļu un juridisko prasību izpildes vajadzībām vai arī īpaši pagarinātam saistību termiņam, kamēr vien tas nepieciešams un ir attaisnoti.   Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus uz laiku, kas norādīts tālāk. Turklāt mēs varam vienmēr apstrādāt jūsu personas datus neierobežotu laiku, piemēram, nodokļu vai juridisko prasību dēļ.

8.1. Pircēji-klienti

Paulig var apstrādāt jūsu personas datus tik ilgi, kamēr pastāv klienta attiecības starp jums un Paulig un līdz kalendārā gada beigām vēl pēc trim gadiem.  Mēs varam apstrādāt pircēju-klientu personas datus, kamēr pastāv klienta attiecības un līdz kalendārā gada beigām vēl pēc trim gadiem; pēc tam mēs varam uzskatīt jūs par potenciālu pircēju-klientu.
Pēc iepriekš norādītā laika Paulig var apstrādāt daļu no jūsu personas datiem un uzskatīt jūs par potenciālu pircēju-klientu.   

8.2. Potenciālie pircēji-klienti

Paulig var nepārtraukti apstrādāt jūsu personas datus, jo Paulig vēlas izveidot klienta attiecības ar jums. Pēc klienta attiecību uzsākšanas apstrādes ilgums norādīts iepriekš 8.1. punktā.   Mēs varam nepārtraukti apstrādāt jūsu personas datus, līdz tiek uzsākta potenciālā sadarbība ar klientu.  

8.3. Uzņēmuma klienti

Paulig var apstrādāt jūsu personas datus tik ilgi, kamēr pastāv klienta attiecības starp uzņēmumu, ko jūs pārstāvat, un Paulig un līdz kalendārā gada beigām vēl pēc sešiem gadiem.  Mēs varam apstrādāt uzņēmuma klientu personas datus, kamēr pastāv klienta attiecības starp jūsu uzņēmumu un Paulig un līdz kalendārā gada beigām vēl pēc sešiem gadiem, pēc kā mēs varam uzskatīt jūs par potenciālu pircēju-klientu.
Paulig var apstrādāt jūsu personas datus tik ilgi, kamēr strādājat uzņēmumā, kas ir Paulig klients, un līdz kalendārā gada beigām vēl pēc sešiem gadiem.   
Pēc iepriekš norādītā laika Paulig var apstrādāt daļu no jūsu personas datiem un uzskatīt jūs par potenciāla uzņēmuma klienta pārstāvi.   

8.4. Potenciālie uzņēmuma klienti

Paulig var nepārtraukti apstrādāt jūsu personas datus, jo Paulig vēlas izveidot klienta attiecības ar uzņēmumu, ko pārstāvat. Kad klienta attiecības izveidotas, apstrādes ilgums norādīts iepriekš 8.3. punktā.  Mēs varam nepārtraukti apstrādāt jūsu personas datus, līdz tiek uzsākta potenciālā sadarbība ar klientu.   

8.5. Interešu grupas

Paulig var apstrādāt jūsu personas datus tik ilgi, kamēr piedalāties kādā no Paulig interešu grupām, piemēram, sadarbības partneru vai plašsaziņas līdzekļu pārstāvju grupā. Paulig var apstrādāt personas datus saistībā ar izstrādājumu piegādātāju vai pakalpojumu nodrošinātāju vai sadarbības uzņēmumu, kas sadarbojas līguma ietvaros, līdz kalendārā gada beigām vēl pēc sešiem gadiem pēc līguma saistību izbeigšanās. Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus tik ilgi, kamēr piedalāties kādā no Paulig interešu grupām. Mēs varam apstrādāt personas datus saistībā ar piegādātāju vai sadarbības līgumu līdz kalendārā gada beigām vēl pēc sešiem gadiem pēc līguma saistību izbeigšanās.

9. Kā jūs varat īstenot dažādu veidu jums piešķirtās tiesības? 

Visas tiesības var īstenot, sazinoties ar Paulig konfidencialitātes jautājumu darba grupu, izmantojot kontaktinformāciju, kas minēta iepriekš 1. sadaļā. Darba grupa tad sniegs turpmākus norādījumus par to, kā izmantot konkrētas tiesības. Ja uzņēmumam Paulig radīsies pamatotas šaubas par tās personas identitāti, kas iesniedz pieprasījumu, Paulig var pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama jūsu identitātes apstiprināšanai. Visas tiesības var tikt izmantotas, pieprasot norādījumus no Paulig konfidencialitātes jautājumu darba grupas. 
Paulig sniegs informāciju par veicamo darbību saistībā ar pieprasījumu viena mēneša laikā kopš pieprasījuma saņemšanas. Šo periodu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ja tas nepieciešams, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Mēs sniegsim informāciju par veiktajām darbībām — parasti viena mēneša laikā kopš pieprasījuma saņemšanas.

9.1. Tiesības piekļūt jūsu personas datiem

Jums ir tiesības iegūt Paulig apstiprinājumu, vai tiek apstrādāti jūsu personas dati, un, ja tiek apstrādāti, saņemt informāciju par saviem personas datiem. Jums ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, ko mēs apstrādājam.

9.2. Datu labošanas tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt Paulig bez liekas kavēšanās labot neprecīzus personas datus.  YJums ir tiesības panākt neprecīzu savu personas datu labošanu bez kavēšanās.

9.3. Datu dzēšanas tiesības (“tiesības tikt aizmirstam”)

Jums ir tiesības panākt, ka Paulig bez liekas kavēšanās dzēš jūsu personas datus, ja ir attiecināms kāds no tālāk minētajiem nosacījumiem.  Jums ir tiesības panākt savu personas datu dzēšanu, ja ir attiecināms kāds no tālāk minētajiem nosacījumiem.
(a)    Jūsu personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuriem tie tika ievākti vai citādi apstrādāti.  
(b)    Jūs atceļat piekrišanu, uz kuru pamatojoties tika veikta datu apstrāde, un nav cita juridiska apstrādes pamatojuma.  
(c)    Jūs iebilstat pret apstrādi, un nav cita juridiska apstrādes pamatojuma, ko nav iespējams ignorēt.  
(d)    Jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.  
(e)    Jūsu personas dati jāizdzēš atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanas aktu prasībām vai pamatojoties uz dalībvalstu tiesību aktiem, kuri jāievēro arī uzņēmumam Paulig.  
(f)    Personas dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumiem.  
Taču jums nav tiesību izdzēst datus, ja ir nepieciešama to apstrāde. Jums nav tiesību izdzēst datus, ja ir nepieciešama to apstrāde:
(a)    lai varētu īstenot tiesības brīvi izpausties un saņemt informāciju;  
(b)    lai panāktu atbilstību juridiskajām saistībām, kad apstrāde tiek pieprasīta Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību aktos, kuri jāievēro arī uzņēmumam Paulig; vai  
(c)    lai izveidotu, uzturētu vai aizstāvētu prasību tiesā.  

9.4. Tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu

Jums ir tiesības panākt, ka Paulig ierobežo jūsu personas datu apstrādi, ja ir attiecināms kāds no tālāk minētajiem nosacījumiem.  Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi, ja ir attiecināms kāds no tālāk minētajiem nosacījumiem.
(a)    Jūs apstrīdat savu personas datu precizitāti, ļaujot Paulig zināmu laiku pārbaudīt personas datu precizitāti.  
(b)    Apstrāde ir nelikumīga, jūs iebilstat personas datu dzēšanai un tā vietā pieprasāt ierobežot šo datu lietošanu.  
(c)    Paulig vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes nolūkiem, taču tie nepieciešami jums, lai uzturētu vai aizstāvētu prasību tiesā.  
(d)    Jūs esat izteicis iebildumus pret apstrādi, kamēr nav notikusi verifikācija, vai Paulig likumīgām tiesībām ir prioritāte pār jūsējām.  

9.5. Tiesības iebilst

Jums ir tiesības, pamatojoties uz konkrētu situāciju, jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, kuras pamatā ir Paulig likumīgās intereses, tostarp profilēšana. Paulig nedrīkst turpināt apstrādāt personas datus, ja vien Paulig nespēs iesniegt pārliecinošu likumīgu apstrādes iemeslu, kas būs prioritārs pret jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām izveidot, uzturēt vai aizstāvēt prasību tiesā.  Dažos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi. 
Ja personas dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkiem, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas tirgzinības vajadzībām, tostarp profilēšanai, tādā apjomā, kāds nepieciešams šādai tiešai tirgzinībai.  Jums ir tiesības iebilst savu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības vajadzībām.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs nevarat atteikties saņemt pakalpojumu ziņojumus no Paulig, tostarp, bet ne tikai, no drošības un oficiālo paziņojumu saņemšanas. Jūs nevarat atteikties saņemt no mums pakalpojumu ziņojumus, piemēram, drošības un oficiālos paziņojumus.

9.6. Tiesības uz datu pārvietojamību

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis Paulig, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un jums ir tiesības pārsūtīt šos datus citam pārvaldītājam, kad:  Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, ko esat nosūtījis mums, un jums ir tiesības pārsūtīt šos datus citam pārvaldītājam, kad:
(a)    apstrāde pamatojas uz piekrišanu vai līgumu; un  
(b)    apstrāde tiek veikta automātiski.  

10. Vai jums obligāti jāatklāj mums savi personas dati?

Kad jūsu personas dati ir nepieciešami uzņēmumam Paulig, lai izpildītu ar jums noslēgtā līguma saistības, jūsu personas datu sniegšana mūsu uzņēmumam ir obligāta. Piemēram, jūs nevarat iepirkties Paulig tiešsaistes veikalā, nenorādot nepieciešamos personas datus.  Ja jūsu personas dati ir mums nepieciešami, lai izpildītu līgumā noteiktās saistības, jums jāsniedz mums savi personas dati. 

11. Kā jūs varat atcelt savu doto piekrišanu?

Jūs varat atcelt savu doto piekrišanu, sazinoties ar Paulig konfidencialitātes jautājumu darba grupu (kontaktinformācija ir 1. sadaļā) vai izmantojot Paulig nodrošinātos elektroniskos līdzekļus.  Jūs varat atsaukt savu doto piekrišanu, sazinoties ar mūsu konfidencialitātes jautājumu darba grupu vai izmantojot mūsu elektroniskos līdzekļus.

12. Vai mēs pieņemam lēmumus, kas ietekmē jūs, pamatojoties uz automatizētajiem līdzekļiem? 

Paulig nepieņem lēmumus, pamatojoties tikai uz automatizētu apstrādi, kas rada jums juridiskas sekas vai līdzīgi būtiski jūs ietekmē. Mēs nepieņemam lēmumus, pamatojoties uz automatizētiem apstrādes līdzekļiem, kas rada juridiskas sekas vai līdzīgi jūs būtiski ietekmē.

13. Vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai veiktu profilēšanu? 

Paulig var īpaši vērst reklāmu (un noteikt tās veiktspēju) uz savu vietņu un lietojumprogrammu lietotājiem, kā arī biļetenu saņēmējiem, pamatojoties uz profilēšanu Paulig pakalpojumos dažādos reklāmas tīklos un biržās, lietojot tālāk norādītos datus — atsevišķi vai kombinācijās. Mēs varam vērst mērķa reklāmas uz savām mērķa grupām, pamatojoties uz profilēšanu Paulig pakalpojumos un pēc tiem, izmantojot šādus datus:
 • datus no reklāmas tehnoloģijām mūsu pakalpojumos un no tiem, piemēram, tīmekļa bāksignālu, pikseļu, reklāmas atzīmju, sīkfailu un ierīču noteicēju reklamēšanas tehnoloģijām; 
 
 • jūsu sniegto informāciju (piemēram, kontaktinformāciju);
 
 • jūsu datus par mūsu pakalpojumu lietošanu (piemēram, meklēšanas vēsturi, klikšķināšanu uz reklāmām u. c.); 
 
 • informāciju no citiem (piemēram, reklāmas uzņēmumu partneriem un datu apkopotājiem);
 
 • informāciju, kas izgūta no datiem (piemēram, no amatu nosaukumiem, lai noteiktu vietu hierarhijā, vai vārdiem, lai noteiktu dzimumu).
 

14. Kā jūs varat īstenot savas tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei? 

Ja konstatējat datu aizsardzības likumdošanas pārkāpumu, lūdzu, sazinieties ar Paulig konfidencialitātes jautājumu darba grupu (kontaktinformācija ir 1. sadaļā). Šī konfidencialitātes politika aptver Paulig darbību tālāk norādītajās valstīs.  Šī konfidencialitātes politika aptver Paulig darbību tālāk norādītajās valstīs. 
 • Beļģija
 
 • Dānija
 
 • Igaunija
 
 • Somija
 
 • Francija
 
 • Īrija
 
 • Latvija
 
 • Lietuva
 
 • Nīderlande
 
 • Norvēģija
 
 • Zviedrija
 
 • Apvienotā Karaliste 
 
Ja domstarpības starp jums un Paulig netiek novērstas pārrunās, varat vērsties tās valsts datu aizsardzības iestādē, kurā darbojas attiecīgais Paulig uzņēmums. Kontaktinformāciju attiecīgajai iestādei pēc Paulig darbības valsts var atrast šeit Kontaktinformāciju attiecīgajai datu aizsardzības iestādei pēc Paulig darbības valsts var atrast šeit

15. Kādi ir mūsu principi jūsu personas datu nodrošināšanai? 

Paulig ir izveidojis elektroniskus un administratīvus aizsarglīdzekļus, kas paredzēti apkopotās informācijas aizsardzībai.  Mēs cenšamies aizsargāt jūsu personas datus. 
Personas datu reģistrācijas sistēmu drīkst lietot tikai apstiprināti uzņēmuma Paulig un tā uzdevumā vai vārdā strādājošu uzņēmumu darbinieki. Visiem darbiniekiem, kas rīkojas ar sistēmu, ir uzņēmuma Paulig vai tā sadarbības partnera izsniegta individuāla lietošanas atļauja. Ir izveidoti dažādi piekļuves līmeņi atkarībā no datiem, kādi darbiniekam nepieciešami saskaņā ar viņa/viņas darba aprakstu. Sistēmas ir aizsargātas ar ugunsmūri, kas liedz nesankcionētu piekļuvi ārpus uzņēmuma Paulig. Personas datu reģistrācijas sistēmu drīkst lietot tikai apstiprināti uzņēmuma Paulig un tā uzdevumā vai vārdā darbojošos uzņēmumu darbinieki ar individuālām lietošanas tiesībām. 
Visiem Paulig un tā apakšuzņēmēju darbiniekiem ir pienākums paturēt noslēpumā darbā iegūtos personas datus. Ikvienam, kas piekļūst personas datiem, jānodrošina to konfidencialitāte.
Manuāli apstrādātie dokumenti, kuros ir personas dati, tiek aizsargāti pret nesankcionētu piekļuvi.  

16. Kādus likumus mēs ievērojam, apstrādājot personas datus? 

Uz personas datu apstrādi Paulig reģistrēšanas sistēmā attiecas Eiropas Savienības spēkā esošie datu aizsardzības likumi, kā arī to valstu likumi, kurās darbojas uzņēmums Paulig. Uz personas datu apstrādi attiecas Eiropas Savienības spēkā esošie datu aizsardzības likumi, kā arī to valstu likumi, kurās mēs darbojamies.

17. Kā var tikt atjaunināta šī konfidencialitātes politika?

Paulig var mainīt šo konfidencialitātes politiku, un, ja mēs to darām, mēs sniegsim attiecīgu paziņojumu mūsu vietnē vai izmantojot citus līdzekļus, lai nodrošinātu jums iespēju iepazīties ar izmaiņām pirms to stāšanās spēkā. Ja turpināsit izmantot Paulig izstrādājumus un pakalpojumus pēc tam, kad tiks publicētas šīs konfidencialitātes politikas izmaiņas vai pēc paziņojuma par izmaiņu veikšanu, tas nozīmēs, ka pieņemat atjaunināto konfidencialitātes politiku. Mēs varam ik pa laikam mainīt šo konfidencialitātes politiku, un dažos gadījumos sniegsim par to arī paziņojumus, lai dotu jums iespēju iepazīties ar izmaiņām. Ja turpināsit izmantot Paulig izstrādājumus un pakalpojumus, tas nozīmēs, ka pieņemat atjaunināto konfidencialitātes politiku.