21.4.2023 Persbericht
Het internationale voedings- en drankenbedrijf Paulig heeft een uniek klimaatfonds aangekondigd om emissiereductie ten behoeve van het klimaat in de waardeketen te versnellen. Het fonds ter waarde van 2,7 miljoen euro in 2023, zal worden toegekend aan projecten die gericht zijn op emissiereductie in de waardeketens van tarwe en koffie, logistiek en in de eigen activiteiten van Paulig. De projecten worden jaarlijks gekozen en samen met de partners en leveranciers van Paulig uitgevoerd. Naast het nieuwe fonds zal Paulig andere duurzaamheidsinitiatieven voortzetten en verder werken aan zijn ambitieuze doelstellingen.

“Onze ambitie is om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid in de voedings- en drankenindustrie. Ons doel is om de broeikasgasuitstoot van onze eigen bedrijfsactiviteiten tegen 2030 met 80% terug te dringen en die van onze waardeketen met 50%. Met dit unieke fonds zullen we de impact en flexibiliteit van onze klimaatacties versterken, onze innovatiecapaciteiten vergroten en dichter bij het bereiken van onze ambitieuze klimaatdoelstellingen komen. Het fonds stelt ons in staat acties te stimuleren die de grootste klimaatimpact hebben in de waardeketen op bedrijfsniveau”, aldus Lea Rankinen, Director, Sustainability & Public Affairs bij Paulig.  

Aan de hand van een klimaatvergoeding per ton aan uitstoot heeft Paulig het benodigde budget voor de jaarlijkse CO₂-emissiereductie bepaald. Dit budget vormt de basis voor het jaarfonds. Het fonds voor 2023 heeft een waarde van 2,7 miljoen euro. 

“We hebben een interne prijs van 50 euro per ton CO₂ gehanteerd en vervolgens het benodigde budget voor onze beoogde klimaatimpactreducties vastgesteld. De vastgestelde benodigde kosten voor gerichte emissiereducties worden vervolgens opgenomen in ons financieel plan en onze jaarlijkse begroting. De toepassing van het interne CO₂-prijsmechanisme als onderdeel van onze financiële planning helpt ons te begrijpen hoe CO₂-emissies onze winst-en-verliesrekening en onze investeringskeuzes kunnen beïnvloeden”, zegt Juha Väre, CFO bij Paulig. 

Focus op de waardeketen van tarwe en koffie 

Het fonds wordt toegekend aan projecten die jaarlijks worden geselecteerd op basis van de strategische initiatieven van Paulig. Bij de selectie ligt de nadruk op het potentieel van elk project om de klimaatimpact te verminderen en op innovatievermogen, kostenefficiëntie en schaalbaarheid. Het fonds wordt hoofdzakelijk toegekend aan projecten in verband met de waardeketen en de logistiek van tarwe en koffie. De overige projecten hebben betrekking op emissiereducties in de eigen activiteiten van Paulig, zoals CO₂-neutraliteit van fabrieken en andere samenwerkingsverbanden. Elk jaar worden er nieuwe projectvoorstellen en initiatieven geëvalueerd. 

“Onze criteria voor de selectie van de projecten zijn gebaseerd op de bedrijfsstrategie, de duurzaamheidsaanpak en de wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen van Paulig. In onze waardeketen hebben tortilla's en koffie de grootste impact op het klimaat. De focus ligt op het verminderen van de uitstoot bij de winning van grondstoffen en het bevorderen van regeneratieve landbouwmethoden. De meeste projecten worden samen met onze leveranciers en partners gepland en uitgevoerd. Samen streven we naar nieuwe innovaties en manieren om onze activiteiten en samenwerking te verbeteren”, zegt Rankinen.   

De klimaatimpact van de projecten wordt gemeten aan de hand van relevante normen voor het meten van CO₂-uitstoot en de voortgang wordt regelmatig opgevolgd.  

“We toetsen de voortgang van de klimaatprojecten regelmatig aan de doelstellingen en het budget. Ons doel is ook om best practices om te zetten in routines en ze aan te passen als onderdeel van onze activiteiten. We zullen het gebruik van nieuwe innovaties, methodes en technologie die in de projecten zijn ontdekt, uitbreiden door ze binnen de waardeketen op grotere schaal toe te passen”, vervolgt Rankinen. 

Paulig heeft reeds klimaatprojecten lopen die duurzamere landbouwpraktijken en teeltmethoden op het gebied van tarweproductie en koffie bevorderen.  

Paulig zal blijven werken aan zijn ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Naast Klimaatactie en circulariteit richt het werk zich op een Eerlijke en inclusieve manier van werken en Gezondheid en welzijn van mens en planeet. Lees hier meer over de duurzaamheidsaanpak van Paulig.


Voor meer informatie, contacteer: 
Margo Desmedt 
Communications Manager België 
margo.desmedt@paulig.com  
+32 472 68 24 20


Over Paulig

Paulig is een familiebedrijf in de voedingsindustrie dat een nieuwe, duurzame voedingscultuur ontwikkelt – een cultuur die goed is voor mens en planeet. Paulig zorgt voor alles wat lekker is: koffies en koude dranken, tex-mex en kruiden, snacks en plantaardige voeding. De merknamen van het bedrijf zijn Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco en Zanuy. De omzet van Paulig bedroeg in 2022 1,1 miljard euro. In 13 verschillende landen heeft Paulig 2300 gepassioneerde medewerkers die zich inzetten voor hetzelfde doel: For a life full of flavour.  

www.pauliggroup.com

 

Download high resolution images