Ons doel is om een eerlijke en inclusieve partner te zijn voor onze hele waardeketen. Al onze koffie is al voor 100% afkomstig van goedgekeurde, duurzame bronnen. We streven ernaar om dit ook te laten gelden voor andere grondstoffen. Ons doel is om er tegen 2030 voor te zorgen dat al onze grondstoffen uit risicogebieden afkomstig zijn van duurzame bronnen, die geverifieerd zijn door externe partijen. Hiervoor is een systematischer proces van 'due diligence' nodig en een holistische manier van samenwerken met onze leveranciers en andere partners (zoals ngo's) binnen de hele waardeketen. In onze belangrijkste waardeketens streven we naar transparantie en een leefbaar inkomen.

We blijven onze op waarden gebaseerde bedrijfscultuur verder uitwerken om ervoor te zorgen dat alle medewerkers Paulig zien als een eerlijk en inclusief bedrijf. We willen uitblinken in de persoonlijke inclusie van onze werknemers en we hebben een eigen Diversity, Inclusion and Equity beleid gepubliceerd om ons streven naar een diverse, rechtvaardige en inclusieve werkplek te versterken.

Met bijna 600 directe en 6000 indirecte leveranciers en waardeketen, die zich uitstrekken over bijna 80 landen, beschikken we over de mogelijkheid om wereldwijd impact te maken. Naast deze mogelijkheid om een positief verschil te maken, moeten we ook onze verantwoordelijkheid nemen om risico's te beperken, bijvoorbeeld op het vlak van mensenrechten, klimaatverandering en ontbossing. Aangezien veel van onze impact zich voordoet in het upstream-gedeelte van onze waardeketen, is het cruciaal dat we ervoor zorgen dat de activiteiten en ontwikkelingsprogramma's ter compensatie ook juist daar plaatsvinden. 

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om een open dialoog en goede samenwerking te waarborgen met onze partners en leveranciers. Daartoe behoort ook het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen in onze manier van inkoop. In 2020 hebben we systematisch onze grondstoffentoeleveringsketen in kaart gebracht, om onze kennis daarvan te vergroten en meer transparantie te bieden.

We verbeteren voortdurend onze werkwijzen om duurzame landbouw en verantwoorde inkoop te bevorderen. 100% van onze groene koffie is reeds afkomstig van extern geverifieerde duurzame bronnen. Dit komt neer op bijna 80% van alle risicogebieden waar we actief zijn. De op-een-na grootste bedrijfstak voor Paulig is kruiden en specerijen.

In 2021 hebben we voor de drie belangrijkste specerijen gedetailleerde stappenplannen opgezet. We zijn begonnen met zwarte peper, ui en Indiase peper. Voor deze drie belangrijke specerijen willen we dat in 2023 100% van het ingekochte volume afkomstig is van extern geverifieerde duurzame bronnen. In 2021 was dat al 32%.

De bedrijfstak specerijen zal een belangrijke rol spelen bij het behalen van onze ambitie dat al onze grondstoffen uit risicogebieden in 2030 afkomstig moeten zijn van duurzame en door externe partijen geverifieerde bronnen.

Bijdragen aan het welzijn van toekomstige generaties

Met het oog op onze ambities om een eerlijke en inclusieve partner te zijn voor iedereen, willen we ook dat onze rol als maatschappelijk verantwoorde onderneming wordt erkend in de landen en gemeenschappen waar we actief zijn en waar de inkoop plaatsvindt. Kinderen en jongeren hebben altijd centraal gestaan in onze initiatieven. We willen dan ook graag bijdragen aan het welzijn van toekomstige generaties.

We steunen kinderen en jongeren over de hele wereld door samen te werken met o.a. de volgende organisaties: Save the Children, International Coffee Partners, initiative for coffee&climate, Seeds for Progress, SOS Children’s Village Finland, Haiba Children’s Home (Estland) and Mirada Jove Awards reward (Spanje). 

 

 

 

Meer info

Paulig Sustainability Approach SE
Paulig's duurzaamheidsaanpak 2030