Het opbouwen van een succesvol bedrijf vereist verantwoorde keuzes, beslissingen en acties. Bij Paulig leven we altijd de toepasselijke wetten, voorschriften en normen na van de landen waar we actief zijn. We voeren onze activiteiten uit met integriteit en ethiek en nemen verantwoordelijk op voor onze acties. We respecteren de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN bij onze activiteiten.

Deze ethische principes bepalen onze wil om ethisch gedrag te bevorderen dat verder gaat dan de wet- en regelgeving. De ethische principes zijn een hoeksteen van onze activiteiten en al onze medewerkers maken kennis met hen als onderdeel van het introductieprogramma.

ethical principles 18

We vermijden belangenconflicten

Onze medewerkers handelen altijd in het beste belang van Paulig. Dit betekent dat we voortdurend een conflict of de schijn van een conflict tussen persoonlijke en bedrijfsbelangen moeten beoordelen en vermijden.

We accepteren geen enkele vorm van corruptie, omkoping of oneerlijke praktijken om zakelijk voordeel te behalen. We geven of aanvaarden geen geschenken of horeca-diensten in ruil voor het doen of beloven van gunsten voor klanten, leveranciers, overheidsfunctionarissen of andere belanghebbenden.

We handelen voorzichtig als we omgaan met vrienden, familieleden of familieleden op ons werk. Wij geven geen voorkeur aan hen, of het nu gaat om collega's, klanten, leveranciers of vertegenwoordigers van andere belanghebbenden.

We overtreffen de verwachtingen van de consument

Onze belofte aan de consument zijn heerlijk smakende en kwalitatief hoogwaardige producten. We luisteren naar en gaan in gesprek met consumenten en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van hun verwachtingen en eisen met betrekking tot onze producten en diensten.

We beoordelen de impact van onze producten en streven naar continue verbetering en productontwikkeling. We houden rekening met aspecten zoals gezondheid, productveiligheid en bruikbaarheid.

We bieden voldoende informatie over onze producten en diensten om consumenten te helpen bij het maken van geïnformeerde aankoopkeuzes. We reageren snel, correct en effectief op vragen van consumenten.

We koesteren een verantwoorde manier van sourcing

We streven ernaar bij te dragen aan de ontwikkeling van de sociale en ecologische omstandigheden door de transparantie in de toeleveringsketen te vergroten en door speciale aandacht te besteden aan mensenrechten, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en ecologische duurzaamheid.

We kiezen onze leveranciers zorgvuldig en streven naar langdurige partnerschappen om voor alle partijen in de toeleveringsketen gedeelde waarde te creëren. We streven ernaar de traceerbaarheid in onze toeleveringsketen te verbeteren, onze leveranciersbeoordeling te ontwikkelen en onze leveranciers te ondersteunen bij het verbeteren van hun activiteiten en praktijken, ook in uitdagende omgevingen.

We verduidelijken onze verwachtingen en verplichte vereisten aan onze partners en leveranciers in onze gedragscode voor leveranciers, waarin onze normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, het milieu en anticorruptie in overeenstemming met het Global Compact van de VN worden uiteengezet.

We zorgen voor het milieu

Bij Paulig verbeteren we actief en continu processen en producten op een milieuvriendelijke manier. We houden altijd rekening met het milieu in ons werk en bij de beslissingen die we nemen, om de impact in onze waardeketen te verminderen.

We houden rekening met milieuaspecten bij het ontwikkelen van nieuwe en bestaande producten en diensten en we proberen onze kennis over ons effect op het milieu te verbeteren.

We reageren op de milieu-uitdagingen waarmee onze sector wordt geconfronteerd. We zoeken actief naar samenwerking en mogelijkheden voor een dialoog met onze zakenpartners en andere belanghebbenden om milieuvriendelijke praktijken te ontwikkelen.

We respecteren mensen

We respecteren iedereen als persoon en professional, zowel binnen als buiten het bedrijf. We verwachten dat onze leveranciers en partners hetzelfde doen. Wij geloven dat iedereen uniek is en we promoten inclusie door diversiteit te respecteren. We luisteren naar en respecteren elkaars mening, zowel binnen als buiten ons bedrijf.

We leven onze ethische code na. Daarom promoten we de fundamentele mensenrechten in al onze activiteiten en werkomgevingen. Er is geen plaats voor enige vorm van intimidatie, discriminatie, respectloos of aanstootgevend gedrag.

We streven naar een fijne en veilige werkplek en continue verbetering van de medewerkersbetrokkenheid. We zijn toegewijd aan het systematisch beoordelen, ontwikkelen en verbeteren van onze vaardigheden en werkwijzen om arbeidsongevallen en beroepsziekten tot een minimum te beperken.

We bouwen vertrouwen op

Vertrouwen is cruciaal om te slagen in ons bedrijf. We tonen oprechte interesse voor anderen en hun perspectieven. We betrekken onze belanghebbenden door te luisteren, hun verwachtingen te bespreken en hiermee rekening te houden in onze beslissingen en acties. We zijn geloofwaardig in wat we doen. Onze klanten moeten kunnen vertrouwen op onze expertise, de kwaliteit en veiligheid van onze producten en wat we erover zeggen.

We delen informatie openlijk en bevorderen transparantie zowel binnen het bedrijf als in samenwerking met onze klanten, partners en andere belanghebbenden.

We koesteren voortdurend integriteit in al onze acties. We houden ons aan onze beloften en onze communicatie is eerlijk en nauwkeurig.