Paulig Sustainability Approach 2030 is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties en omvat drie focusgebieden en ambities:

Ambities Duurzaamheid

1. Producten en diensten die de gezondheid en het welzijn van mens en planeet mogelijk maken

Onze ambitie is dat tegen 2030 70% van onze producten en diensten de gezondheid en het welzijn van mens en planeet bevorderen. Ons productportfolio is tegenwoordig bijna 100% plantaardig, en we zullen onze producten in een gezondere richting blijven ontwikkelen en nieuwe producten blijven innoveren die goed zijn voor zowel mens als planeet. We streven er ook naar om systematisch de koolstofvoetafdruk van onze producten te verkleinen en consumenten te inspireren om voor duurzame keuzes te kiezen.

2. Klimaatactie en circulariteit

Paulig is een van de voorlopers in de voedings- en drankindustrie en we hebben wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen die door het Science Based Targets-initiatief werden goedgekeurd. We hebben ons ingezet om de Business Ambition-campagne voor 1,5 °C te ondersteunen en hebben ons ertoe verbonden de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 °C in onze activiteiten en waardeketen. De doelen die Paulig heeft gesteld, zijn momenteel de meest ambitieuze die via het Science Based Targets-initiatiefproces beschikbaar zijn. Onze ambitie is om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen van onze eigen activiteiten met 80% en onze waardeketen met 50% te verminderen.

Samen met onze klimaatambitie werken we aan circulariteit en streven we er naar dat al onze verpakkingen tegen 2030 recycleerbaar zijn en gemaakt van hernieuwbare of gerecycleerde materialen.
Daarnaast zetten wij ons mee in om voor de wereldwijde uitdaging om voedselverlies met 50% te verminderen tegen 2030.

3. Eerlijke en inclusieve manier van werken

Ons doel is om in de hele waardeketen een eerlijke en inclusieve partner en werkgever te zijn. Onze koffie is reeds 100% afkomstig van geverifieerde duurzame bronnen en we willen dit uitbreiden naar andere grondstoffen. We willen dat tegen 2030 al onze grondstoffen uit duurzame bronnen afkomstig zijn, geverifieerd door externe partijen. Dit vereist een meer systematisch due diligence-proces en een holistische manier van werken met onze leveranciers en andere partners (bijv. het maatschappelijk middenveld) doorheen onze waardeketen. We blijven onze waardengedreven bedrijfscultuur ontwikkelen om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers Paulig als een eerlijk en inclusief bedrijf beschouwen