6.11.2020 Persbericht
Paulig heeft een grote stap gezet bij de uitvoering van haar duurzaamheidsprogramma, ze behaalde het CarbonNeutral®-gebouwcertificering voor haar Vuosaari-koffiebranderij. De branderij is de eerste gecertificeerde CO2-neutrale productielocatie van Paulig. De uitstoot van de branderij is sinds 2014 met 98% verminderd en de resterende uitstoot wordt gecompenseerd door projecten in verband met koolstoffinanciering. De ambitie van Paulig is om de uitstoot van broeikasgassen van haar eigen activiteiten tegen 2030 met 80% te laten dalen. Tegen 2023 zullen alle productiesites van Paulig koolstofneutraal zijn.

  

 

“Paulig is een van de meest duurzame koffiebranderijen ter wereld en sinds 2018 zijn alle koffiebonen die we gebruiken afkomstig van bronnen waarvan is aangetoond dat ze duurzaam zijn. Onze inspanningen voor het klimaat worden opgevoerd en de Vuosaari-branderij is onze eerste CO2-neutrale productielocatie geworden. Hierdoor zijn we een stap dichter bij onze doelstellingen gekomen en stellen we koffieliefhebbers in staat niet alleen geweldige smaken te proeven, maar ook de verandering voor een betere toekomst te ervaren”, zegt Kaisa Lipponen, SVP Communicatie en Duurzaamheid.

In de branderij van Vuosaari produceert Paulig 100 miljoen pakjes koffie per jaar en worden er meer dan 200 eindproducten geproduceerd. Om koolstofneutraal te worden, heeft de Paulig Vuosaari-branderij geïnvesteerd in energie-efficiëntie, warmte-energieterugwinning gebruikt en overgestapt op hernieuwbare elektriciteit, biogas en hernieuwbare stadsverwarming. Door deze maatregelen zijn de emissies van de branderij sinds 2014 met 98% verminderd, en de resterende emissies als gevolg van het afval dat wordt gegenereerd door de productie en koelmiddellekkage van de koelapparatuur worden gecompenseerd door geverifieerde bosbouwprojecten van derden in Colombia, Azië en Oost-AfrikaHet gebouw van de branderij in Vuosaari werd door Natural Capital Partners als CarbonNeutral®-gebouw gecertificeerd, in overeenstemming met The CarbonNeutral Protocol - het leidende wereldwijde kader voor koolstofneutraliteit.

Paulig is van plan om de komende jaren haar 10 fabrieken in zes landen klimaatneutraal te maken. De maatregelen voor het verminderen van de uitstoot omvatten het verbeteren van de energie-efficiëntie op alle locaties, het vergroten van de inkoop van hernieuwbare energie en mogelijk investeren in de eigen productie van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen.

Naast het streven naar CO2-neutrale eigen activiteiten, werkt Paulig samen met haar leveranciers om de uitstoot in de waardeketen tegen 2030 met 50% te verminderen. Bij leveranciers ligt de focus op klimaat slimme landbouwpraktijken die grondstoffen met een lagere impact en een betere klimaatbestendigheid voor boeren in de toekomst mogelijk maken.

In april 2020 kondigde Paulig haar ambitieuze duurzaamheidsaanpak voor 2030 aan, die gebaseerd is op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Het bedrijf selecteerde drie aandachtsgebieden en stelde voor elk van deze gebieden doelstellingen op.

1. Producten en diensten die de gezondheid en het welzijn van mens en planeet mogelijk maken: Tegen 2030 zal 70% van de netto-omzet van het bedrijf afkomstig zijn van producten en diensten die de gezondheid en het welzijn van mens en planeet bevorderen.

2. Klimaatactie en circulariteit: Tegen 2030 zal het bedrijf de uitstoot van broeikasgassen - van haar eigen activiteiten - met 80% verminderen en van onze waardeketen met 50% ten opzichte van de basislijn van 2018. De wetenschappelijk gebaseerde doelen van Paulig zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief en de doelen zijn consistent met de reducties die nodig zijn om de opwarming ver onder de 1,5 °C te houden. Paulig is ook begonnen met het gebruik van koolstofneutrale pallets. Paulig heeft zich als doel gesteld om tegen 2030 recyclebare en hernieuwbare of gerecyclede materialen voor haar verpakkingen te gebruiken.

3. Eerlijke en inclusieve manier van werken: Het doel van het bedrijf is om in de hele waardeketen een eerlijke en inclusieve partner en werkgever te zijn. Alle koffie van Paulig is reeds 100% afkomstig van geverifieerde duurzame bronnen en het bedrijf wil dit uitbreiden naar andere grondstoffen. Het doel is dat in 2030 100% van de grondstoffen uit risicogebieden afkomstig is uit duurzame bronnen, geverifieerd door externe partijen.

 

 

Download high resolution images