16.4.2024 Persbericht
Paulig’s investeringsarm, PINC, investeert in de Zweedse agtech startup OlsAro. De startup ontwikkelt nieuwe tarwevariëteiten die bestand zijn tegen klimaatstress zoals zout, hitte en droogte. Het platform van OlsAro versnelt het kweekproces aanzienlijk in vergelijking met traditionele methodes. De eerste toepassing met zouttolerante tarwe laat een baanbrekende stijging van 52 procent in opbrengsten zien. De investering helpt bij het opschalen van de inspanningen van OlsAro, zowel technologisch als commercieel.

De nadelige gevolgen van klimaatverandering vormen een uitdaging voor de bestaande voedselcrisis. Een aanzienlijk en groeiend deel van het wereldwijde landbouwareaal is verontreinigd met zout, als gevolg van verschillende factoren zoals stijgende zeeniveaus, overstromingen, intensivering van de landbouw en niet-duurzame praktijken. Tot nu toe liggen de meest getroffen landen in Azië, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Afrika.

Tarwe, een hoeksteen van wereldwijde voeding, kan aanzienlijk profiteren van variëteiten die zijn ontworpen om meer opbrengst te leveren onder deze moeilijke omstandigheden. Daardoor wordt de wereldwijde toegang tot voedsel versterkt. Door OlsAro ontwikkelde tarwe kunnen worden gebruikt om zout land te cultiveren dat normaal gesproken braak ligt door droge seizoenen. Dit zou boeren in staat stellen om een extra seizoen aan hun teeltcyclus toe te voegen. Initieel onderzoek in Bangladesh heeft aangetoond dat de tarweopbrengsten met 52 procent toenemen.

"De resultaten zijn indrukwekkend," zegt Marika King, hoofd van PINC. "Voedselzekerheid is voor ons allemaal belangrijk en het team van OlsAro kan met hun platform op verschillende gebieden oplossingen voor tarwe versnellen net als voor andere gewassen in de toekomst. De combinatie van uitgebreide wetenschappelijke ervaring in de moleculaire biologie, de moderne manieren van gegevensverwerking en het gebruik van AI is een belangrijke kracht bij OlsAro. We zijn enthousiast om te zien wat het team in de toekomst kan creëren."

Voedselzekerheid door diversiteit and AI

OlsAro creëerde een platform om nieuwe tarwevariëteiten te ontwikkelen die drie keer sneller zijn dan traditionele methoden. De technologie bouwt voort op meer dan tien jaar onderzoek en een eigen tarweverzameling met een zeer hoge genetische diversiteit. Deze dient als basis voor het identificeren van eigenschappen die zijn afgestemd op het doorstaan van hardere klimatologische omstandigheden, het verhogen van de stikstofefficiëntie, of zelfs het verbeteren van de voedingswaarde van de tarwe.

“With our technology backed by 10 years of research, we’re now in a unique position to leverage the advancements in AI and plant biotechnology, secure intellectual property and to make a real impact on global food security. This funding will allow us to put a foot on the pedal and scale up our efforts, both technologically and commercially. We are proud of the great investor consortium believing in us, and their experience and networks will help make this happen”, says Elén Faxö, CEO of OlsAro.

"Met onze technologie, ondersteund door 10 jaar onderzoek, bevinden we ons nu in een unieke positie om te profiteren van de vooruitgang in AI en plantenbiotechnologie, om intellectueel eigendom veilig te stellen en om een echte impact te hebben op de wereldwijde voedselzekerheid. Deze financiering stelt ons in staat om het gaspedaal in te drukken en onze inspanningen op te schalen, zowel technologisch als commercieel. We zijn trots op het geweldige consortium van investeerders dat in ons gelooft, en hun ervaring en netwerken zullen helpen dit te realiseren", zegt Elén Faxö, CEO van OlsAro.

Voor de zouttolerante tarwe heeft OlsAro een commercieel contract afgesloten voor de Bangladese markt, evenals lopende veldproeven in Pakistan, Kenia, Oman en Nepal. De volgende stap is om zich te richten op Australië en India, evenals op andere markten die te kampen hebben met grote oppervlakten landbouwgrond die aangetast zijn door zout.

De investeringsronde van 2,5 miljoen euro werd geleid door Future Food Fund en PINC, met deelname van AgFunder, Flora Ventures en Mudcake. Eerder heeft OlsAro steun ontvangen van onder meer GU Ventures, Vasa Angels en Öste Ventures.

Voor meer informatie: Bjorn Boon | Communication Manager a.i. | bjorn.boon@paulig.com 

Over PINC

PINC is de investeringsarm van Paulig voor investeringen in startups op het gebied van de toekomst van voedsel. PINC streeft ernaar Paulig te helpen vernieuwen en te groeien, evenals bij te dragen aan een meer smakelijke en duurzame planeet.

About Paulig

Paulig is een internationaal voedings- en drankenbedrijf dat een nieuwe, duurzame voedingscultuur ontwikkelt – een cultuur die goed is voor mens en planeet. Paulig zorgt voor alles wat lekker is: Tex Mex, Snacks, koffies en kruiden van over de hele wereld. De merknamen van het bedrijf zijn Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco en Zanuy. Paulig produceert ook producten voor private label en industriële klanten. De omzet van Paulig bedroeg in 2023 ongeveer 1,2 miljard euro. In 13 verschillende landen heeft Paulig 2200 gepassioneerde medewerkers die zich inzetten voor hetzelfde doel: For a life full of flavour. www.pauliggroup.com    

Over OlsAro

OlsAro is een Zweedse innovatieve agtech startup die zich richt op oplossingen voor de uitdagingen van een groeiende bevolking en afnemende landbouwgrond. OlsAro heeft een vooruitstrevend genetisch gewasveredelingsplatform ontwikkeld voor verbeterde gewasvariëteiten, te beginnen met tarwe- en zoutresistentie. OlsAro's baanbrekende oplossing zou mogelijk een extra groeiseizoen kunnen introduceren voor lokale boeren. OlsAro's bredere ambitie is om haar technologie aan te passen voor een verscheidenheid aan gewassen en zo de bredere uitdagingen van klimaatverandering op vruchtbare grond aan te pakken

Téléchargez des images haute résolution